Home

Kostenstijging

Nog68dagen
Nog433dagen
Nog1163dagen
Nog1529dagen
Nog2259dagen
Nog5181dagen
Nog6277dagen
Verlopenklokken

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.

ACTUALERT

Financiële kernvragen

Week 42

De studieschuld stijgt snel in Nederland naar €25 miljard: http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers

U kunt een probleem hebben door 30 jaar rente en aflossing

ten laste van uw inkomen en bij de aankoop van een woning.

NOG niet zo erg als in de VS: http://bit.ly/dfs263-VS-studieschuld.

 

 

Week 41

12 okt. WRR (adviescollege van de Regering): "Samenleving en financiële sector in evenwicht"

- overwaardering van de NL hypotheekschuld (€637 miljard) door geen rekening te houden met het opgebouwde aflosvermogen:

http://bit.ly/dfs118-NL-hypotheekschuld.

- onderschatting van ingrijpende ingrepen in fiscale bevoordeling van woningbezitters: http://bit.ly/dfs62-verscherpinghypotheekregels

 

VVD. Verkiezingsprogramma 2017. 

Wat staat erin over financiële zaken die u aangaan als:

 • student onder
  • studiebeurs, basisbeurs, studie, student, studieschuld  

  http://bit.ly/dfs227-verkiezingsprogrammas-2017

 

1ste kamer: 4 oktober: samenvoeging consumentenkredietovereenkomsten

wetsvoorstel/34442_consumentenkredietovereenkomsten

 

Check uw financiële basiskennis: http://bit.ly/dfs98-openaccess 

Waarom blijft de stemming zo somber? kopt de krant.

Verklaring van wetenschappers: defensive pessimisme!

of harde realiteit:

1. bezuinigingen en kortingen gelden ook voor komende jaren

2. de openbare cijfers/uitlatingen zijn geflatteerd

3. lasten zijn overgeheveld naar volgende generaties

4. informatie is niet transparant

5. velen moeten financieel plannen en extra sparen.

 

Voorbeeld 1: (toekomstige) woningbezitters

1.

- stijging van het eigenwoningforfait voor duurdere huizen: http://bit.ly/dfs161-woz

- elk jaar 0,5% daling van de hypotheekrenteaftrek: http://bit.ly/dfs168-annuitair-of-lineair

- elk jaar 1% lagere Loan to Value: http://bit.ly/dfs168-annuitair-of-lineair

- door de annuïteitenlening samen met de Bijleenregeling daling van de aftrekbare rente: http://bit.ly/dfs162-bijleenregeling

- stijging van de OZB en de WOZ waarde: http://bit.ly/dfs129-ozb 

 

 

Week 40

Elke maand een lagere dekkingsgraad voor pensioenfondsen.

http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds

Eind december komt voor velen de korting op de uitkering.

 

Het pensioen in eigen beheer is vanaf 2017 niet meer mogelijk.

Ondernemers: Let op de mogelijkheid van afkoop!

http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA.

 

Starterslening wordt in 2017 voortgezet: http://bit.ly/dfs250-starterslening.

 

Week 39

Waarom blijft de stemming zo somber? kopt de krant.

Verklaring van wetenschappers: defensive pessimisme!

of harde realiteit:

1. bezuinigingen en kortingen gelden ook voor komende jaren

2. de openbare cijfers/uitlatingen zijn geflatteerd

3. lasten zijn overgeheveld naar volgende generaties

4. informatie is niet transparant

5. velen moeten financieel plannen en extra sparen.

 

Voorbeeld 1: (ouders van) studenten

1. basisbeurs is als gift afgeschaft: €13.000 extra lasten voor de studie: http://bit.ly/definancielesite24-studievoorschot

Afschaffing studiekostenaftrek: http://bit.ly/dfs231-studiekostenaftrek  

2. de studieschuld van €21.000 is voor veel studenten te laag: http://definancielesite.nl/book/page/779-cijfers

3. de totale studieschuld stijgt explosief: http://definancielesite.nl/book/page/779-cijfers

4. geen transparante overheidsinformatie: http://bit.ly/1qAVxRs 

5. (ouder van) student moet extra sparen en financieel plannen: http://bit.ly/dfs230-studie-opbouw-kapitaal.

 Wees alert en plan de extra kosten. 

 

Week 38

Het grote succesverhaal vertaald in cijfers.

Hoeveel gaat u er op vooruit?

 

De grote successen volgens de regeringspartijen.

 1. onderwijs: afschaffing van de basisbeurs als gift
 2. arbeidsmarkt:
  • invoering Wet Werk en Zekerheid
  • herziening ontslagrecht
  • verkorting WW-uitkeringsperiode
  • nieuwe regels voor flexwerk
 3. invoering inkomens- en vermogenstoets in sociale regelingen
 4. woningmarkt:
  • verdere beperking hypotheekrenteaftrek
  • aanscherping financieringstoetsen
  • huurverhogingen
 5. zorg en oudendag:
  • verlengen AOW-leeftijd naar 67 jaar,
  • pensioenbezuiniging en uitstel ingangsdatum
  • verlaging rekenrente
 6. vermindering ondersteuning laag- en niet verdienden
 7. decentralisatie en overheveling taken naar gemeenten:
  • jeugdzorg,
  • zorg voor arbeidsgehandicapten,
  • langdurige zorg
 8. verschuiving van lasten naar volgende generaties
 9. bezuiniging leidt tot vermindering van het begrotingstekort naar 0,5%
 10. stimulering economie

Na het zuur komt het zoet. Maar niet voor iedereen.

 • WEL voor werknemers, ondernemers
 • NIET voor (ouders) van studenten, zorgbehoevenden, gepensioneerden en ouderen.

 

Miljoenennota 2017, Troonrede 2016, Belastingplan 2017

Overige fiscale maatregelen 2017

Miljoenennota2017-Belastingplan2017-Troonrede  

 

Week 37

15 sept. Verdere daling werkloosheid

werkloosheid-cbs-cijfers-en-definities/

 

De loze beloftes zullen tot 15 maart hoogtij vieren.

Partijen beloven bijv:

 1. afschaffen van het eigen risico bij de zorgverzekering
 2. lagere inkomstenbelastingen
 3. terugdraaien van aangenomen wetten zoals verhoging AOW/ pensioen
 4. belasting van vermogenswinst in Box 3 op reële rendementen en niet fictieve.

Let op de financiering!!:

PVV:

 • de-islamiseren +€7,2 miljard
 • geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep 
 • en enz.(??): €10 miljard.

Krijgt u geen "sigaar uit eigen doos"?

Lees de (concept)partijprogramma's!

 

Week 36

Verkiezingsprogramma's met paginaverwijzing naar enkele financiële aspecten.

 • Groenlinks
 • D66

2de kamer retour. Aanpassing regels voor fiscale eenheid: 

http://bit.ly/dfs226-fiscale-eenheid 

 

Week 35

30 augustus. Beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen daalt verder tot 98,85%: 

http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds

1 september. De rechtsbescherming van erfgenamen is aanzienlijk verbeterd!!

http://bit.ly/dfs224-aanvaarding-van-de-nalatenschap

 

Week 33

- Werkloosheid daalt naar 6%: http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers

- Daling werkloosheid jongeren: http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers

- Open access = vrije kostenloze toegang tot kennis:

6 peilers voor ondernemen: http://bit.ly/dfs173-open-access-bookboon

- 2017 wordt het jaar van de familielening en familieschenking.

Aandachtspunten: http://bit.ly/dfs222-familielening-en-familieschenking 

 

Week 32

WOZ waarde stijgthttp://bit.ly/dfs111-woningwaarde!

Extra last. Daalt de OZB dan ook? http://bit.ly/dfs129-ozb?

 

- Brexit remt de groei: http://bit.ly/dfs221-economisch-perspectief 

- spaarrentes blijven laag: http://bit.ly/dfs211-ECB-rente.

Een keuze is meer risico nemen via beleggen

of

uw kind helpen via lenen en schenken:

http://bit.ly/dfs220-familielening.

 

- Beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen blijft dalen.

Bekijk de publicatiedata: http://bit.ly/dfs101-dekkingsgraad

Is er kans dat u gekort wordt?

 

Week 31
Excuus de site ging down. http://bit.ly/dfs217-website-uit-de-lucht 
- de besluiteloosheid rond onze pensioenen. Er zal gekort gaan worden.

Check de beleidsdekkingsgraad van uw pensioenfonds: http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds

- het gebrek aan integere, duidelijke en betrouwbare informatie. Meer op: http://bit.ly/dfs218-open-communicatie 

en http://bit.ly/dfs98-openaccess.

 - Inflatie op basis van CPI (Consumentenprijsindex) -1,3%: http://bit.ly/dfs219-inflatie.  

Een extra last voor schuldenaren!

 

Week 30
Poorer than their parents. McKinsey rapport: http://bit.ly/dfs216-inkomensverwachting-volgende-generatie
Daling werkloosheid volgens CBS cijfers: http://bit.ly/dfs29-werkloosheid
 
Week 29
2017 schenkingsvrijstelling van €100.000
Help uw kind bij de aankoop van een woning.
http://bit.ly/dfs244-2017-eenmalige-vrijstelling
 
Week 28
13/7 implementatie Europese regels.
(Toekomstige) woningbezitters: http://bit.ly/dfs261-verbetering-interne-markt-woningkredieten
(Toekomstige) woningbezitters: modelmatige taxatie van 80 naar 90%:
http://bit.ly/dfs260-modelmatige-taxatie
Ondernemers: pensioen in eigen beheer afkopen en/of afschaffen?
http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA
Voor iedereen: onzekere financiële ontwikkelingen is reden tot herziening uitgaven:
http://bit.ly/dfs259-minder-uitgeven-en-opzeggen 
 
Week 27
Voor (toekomstig) gepensioneerden. 2020 einde doorsneesystematiek en
vernieuwing pensioenstelsel: http://bit.ly/dfs239-toekomst-pensioenstelsel 
Voor ouderen: kwaliteit verzorgingsinstellingen publiek: http://bit.ly/dfs257-kwaliteit-verzorgingsinstellingen
Voor iedereen: online gratis rekenhulp: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp
 
       
p://bit.ly/dfs251-Gedragscode-hypothecair-krediet-woonquote-explain
 
overfinanciering
ALTIJD
Bookboon
 
Open access=
gratis kennis
Doelen stellen. http://bit.ly/dfs98-openaccess 
gericht financieel beleid
Pensioen
1ste kamer
 
Wet verbeterde premieregeling
 
http://bit.ly/dfs248-premieregeling
 
 beleggings- vrijheid
Wonen
2de kamer
 
Debat waarde woning Groningen
 
http://bit.ly/dfs249-woning-Groningen
 
 vergoeding
Studeren
DUO
 
studieschuld bijna €34 mld
  http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers
 
 Risico: overfinanciering
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEER financiële dagberichten: http://bit.ly/dfs127-dagbericht

************************************

2016

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

Regelingen die u geld kosten: http://bit.ly/dfs115-Nieuwsbrief-2016

Oplossing MINDER, SLIMMER EN BETER uitgeven: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven.

*****************************************************************

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen