Home

Kostenstijging

Nog344dagen
Nog1074dagen
Nog1440dagen
Nog2170dagen
Nog5092dagen
Nog6188dagen
Verlopenklokken

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.

ACTUALERT

Financiële kernvragen

Week 4: 24 jan.

'Verlaging van de leeftijd (21 jaar) waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon

en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk' = hamerstuk

 http://bit.ly/dfs295-wettelijk-minimumloon-vanaf-21jaar 

 

Week 3

Fiscale cijfers 2017: http://bit.ly/dfs294-fiscale-cijfers-2017

 

Top 10 best en slechts betaalde beroepen:

http://bit.ly/dfs293-best-en-slechts-betaalde-beroepen 

Voor elke werkende: check uw salaris via loonwijzer:

http://bit.ly/dfs292-salarischeck 

Voor elke student: bekijk het salarisperspectief.

 

Week 2

2dekamer onderwerpen week 3: http://bit.ly/dfs291-2dekamer-week3 

 

http://bit.ly/dfs289-belastingtarieven-en-schijven-alle-boxen 

 

Reisvertraging? Check uw recht op vergoeding?

Verminder uw reiskosten: http://bit.ly/dfs288-vergoeding-reisvertraging 

 

Voor DGA's en toekomstig gepensioneerden met premie-/kapitaalregeling.

Pensioenknip tot 1 juli 2017: http://bit.ly/dfs283-pensioenknip 

 

Week 1

Pensioenfondsen korten niet. Toch geen, Hoera!

Door het uitblijven van indexatie teren (toekomstige) gepensioneerden verder in.

Bij een gemiddeld rendement van 7% (ABP)

https://www.abp.nl/over-abp/beleggen/resultaten.aspx

wordt toch maar uitgegaan van een rekenrendement van 1-2%

ten koste van de uitgekeerde pensioenen.

 

 

Beleggingssucces over 2016 http://bit.ly/dfs133-beursschommelingen

is ten onrechte niet voelbaar voor gepensioneerden.

 

Week 52. 

Box 3 aanpassingen voor 31 december:

http://bit.ly/dfs269-fiscale-optimalisering-Box3  

 

De cruciale datum nadert voor de aanpassingen van de pensioenen.

http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds

 

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017.

http://bit.ly/dfs282-Belastingplan-2017-Tarieven 

Tarieven en wijzigingen 2017: http://bit.ly/dfs279-wijzigingen-tarieven-2017

 

 

Week 51

Maatschappelijke financiële hulp: http://bit.ly/dfs281-kennisnetwerk-belastingen 

Wijzigingen en tarieven 2017: http://bit.ly/dfs279-wijzigingen-tarieven-2017 

Rekenregels 1 januari 2017: http://bit.ly/dfs280-rekenregels-2017 

ZZP'ers kunnnen al na 12 maanden zelfstandigheid, met een inkomensverklaring, financiering krijgen:

http://bit.ly/dfs273-NHG-normen

 

Week 50

15 december: enthousiasme over werkgelegenheid

http://bit.ly/dfs29-werkloosheid

Is een kanttekening terecht? JA, want de definitie sluit

groepen met (potentieel) veel werkwilligen uit:

- ZZP'ers: een-derde-zzp-ers-met-korte-werkweek-wil-meer-werken 

- ontmoedigden meestal ouder dan 50 jaar: achtergrond/2016/46/vanwege-weinig-resultaat

- niet zoeken, bijv. vanwege zorgtaken: achtergrond/2016/46/vanwege-andere-reden.

 

Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer tot 1 april 2017

http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA 

Let op. U moet als DGA zorgen voor:

1. stopzetting pensioenopbouw

2. vaststelling mogelijke afkoop

3. mogelijke compensatie voor de partner. 

 

CPB: "Begroting in evenwicht bij aanhoudend economisch herstel"

http://bit.ly/dfs278-CPB-economische-vooruitzichten-2017 

 

Week 49

Erfgenamen worden minder gauw benadeeld!

Wat moet je niet doen en waarom is 3-maands periode van belang?

http://bit.ly/dsf277-bescherming-erfgenamen-tegen-schulden

 

De rente van de studielening is in 2017 0%.

http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld

 

 

Week 48

TOP open access en VRIJE toegang tot nieuws

http://bit.ly/dfs275-the-Wayback-Machine-Internet-Archive

http://bit.ly/dfs276-Open-Library-Internet-Archive 

http://bit.ly/dfs274-internet-archive-washington-post

The Wayback Machine is an initiative of the Internet Archive.

 

NHG normen 2017. Verruiming voor eigenaar van een lijfrente,

tweeverdieners (2de inkomen telt voor 60%) en hogere maximale

financieringhttp://bit.ly/dfs273-NHG-normen 

 

Opschorting handhaving DBA tot 1 januari 2018

http://bit.ly/dfs177-DBA-BGL-eindeVAR 

 

Is uw dienstverleningsdocument nog juist? Gebruik de DVD-generator van AFM

http://bit.ly/dfs272-dienstverleningsdocument 

*****

 

Week 47

 

DBA: overgangsperiode tot 1 januari 2018

zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba/factsheet

 ***

Vanaf 1 december 2016

Elk krediet >€250 (was €500) die u meer dan 1 maand (was 3 maanden) gebruikt wordt geregistreerd.

http://bit.ly/dfs270-BKR. Elke limiet maar nog niet de studieschuld!

Verlaag uw kredietlimiet als u een woningfinanciering aanvraagt.

 

Week 46

Zorg voor 1 januari 2017 voor verlaging van uw vermogen!!

Fiscale optimalisering Box 3. Let op de nieuwe vermogensrendementsheffing 2017. 

http://bit.ly/dfs269-fiscale-optimalisering-Box3

 

Ook in 2017 blijft u interen op uw vermogen!

http://bit.ly/dfs192-fictief-rendement-box-3 

 Let op: fictief rendement wordt nu 'uw voordeel' genoemd.

 

Week 45

Voor elke (toekomstige) woningbezitter van belang. Landelijke Voorziening WOZ: http://www.kadaster.nl/woz.

Iedereen kan de WOZ-waarde van elke woning opvragen. Opvragen doet u via: http://bit.ly/dfs267-WOZ-waarde-opvragen.

Meer op: http://bit.ly/dfs267-WOZ-waarde-opvragen

 

8 november: ambtenaren worden deels gelijkgesteld met andere werknemers: 

http://bit.ly/dfs268-normalisering-rechtspositie-ambtenaren 

 

Week 44

Verdere oprekking AOW-leeftijd na 2022: http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd

 Vanaf 2022: 67 + 3 maanden voor ieder geboren na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955.

 

Week 43

Verruiming leennormen in 2017: http://bit.ly/dfs264-leennorm 

 

Gebrek aan transparantie. Let op! Sommige banken vermelden niet of niet direct zichtbaar dat:

1. de door u ingevoerde en goedgekeurde spoedoverboeking niet direct zichtbaar afgeschreven wordt via uw rekening

2. een spoedoverboeking (hogere kosten) ingevoerd na 17.00 uur niet direct uitgevoerd wordt

3. de mogelijke verlaging van de hypotheekrente bij waardestijging van uw woning alleen op aanvraag toegekend wordt

 

Week 42

De studieschuld stijgt snel in Nederland naar €25 miljard: http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers

U kunt een probleem hebben door 30 jaar rente en aflossing

ten laste van uw inkomen en bij de aankoop van een woning.

NOG niet zo erg als in de VS: http://bit.ly/dfs263-VS-studieschuld.

 

 

Week 41

12 okt. WRR (adviescollege van de Regering): "Samenleving en financiële sector in evenwicht"

- overwaardering van de NL hypotheekschuld (€637 miljard) door geen rekening te houden met het opgebouwde aflosvermogen:

http://bit.ly/dfs118-NL-hypotheekschuld.

- onderschatting van ingrijpende ingrepen in fiscale bevoordeling van woningbezitters: http://bit.ly/dfs62-verscherpinghypotheekregels

 

VVD. Verkiezingsprogramma 2017. 

Wat staat erin over financiële zaken die u aangaan als:

  • student onder

    • studiebeurs, basisbeurs, studie, student, studieschuld  

  http://bit.ly/dfs227-verkiezingsprogrammas-2017

 

1ste kamer: 4 oktober: samenvoeging consumentenkredietovereenkomsten

wetsvoorstel/34442_consumentenkredietovereenkomsten

 

Check uw financiële basiskennis: http://bit.ly/dfs98-openaccess 

Waarom blijft de stemming zo somber? kopt de krant.

Verklaring van wetenschappers: defensive pessimisme!

of harde realiteit:

1. bezuinigingen en kortingen gelden ook voor komende jaren

2. de openbare cijfers/uitlatingen zijn geflatteerd

3. lasten zijn overgeheveld naar volgende generaties

4. informatie is niet transparant

5. velen moeten financieel plannen en extra sparen.

 

Voorbeeld 1: (toekomstige) woningbezitters

1.

- stijging van het eigenwoningforfait voor duurdere huizen: http://bit.ly/dfs161-woz

- elk jaar 0,5% daling van de hypotheekrenteaftrek: http://bit.ly/dfs168-annuitair-of-lineair

- elk jaar 1% lagere Loan to Value: http://bit.ly/dfs168-annuitair-of-lineair

- door de annuïteitenlening samen met de Bijleenregeling daling van de aftrekbare rente: http://bit.ly/dfs162-bijleenregeling

- stijging van de OZB en de WOZ waarde: http://bit.ly/dfs129-ozb 

 

Voor iedereen: online gratis rekenhulp: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp

 

 

 

 

 

p://bit.ly/dfs251-Gedragscode-hypothecair-krediet-woonquote-explain

 

overfinanciering

ALTIJD

Bookboon

 

Open access=

gratis kennis

Doelen stellen. http://bit.ly/dfs98-openaccess 

gericht financieel beleid

Pensioen

1ste kamer

 

Wet verbeterde premieregeling

 

http://bit.ly/dfs248-premieregeling

 

 beleggings- vrijheid

Wonen

2de kamer

 

Debat waarde woning Groningen

 

http://bit.ly/dfs249-woning-Groningen

 

 vergoeding

Studeren

DUO

 

studieschuld bijna €34 mld

  http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers

 

 Risico: overfinanciering

 

 

MEER financiële dagberichten: http://bit.ly/dfs127-dagbericht

************************************

2016

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

Regelingen die u geld kosten: http://bit.ly/dfs115-Nieuwsbrief-2016

Oplossing MINDER, SLIMMER EN BETER uitgeven: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven.

*****************************************************************

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen