Home

Kostenstijging

Nog76dagen
Nog806dagen
Nog1172dagen
Nog1902dagen
Nog4824dagen
Nog5920dagen
Verlopenklokken

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.

ACTUALERT

Financiële kernvragen
Tarieven 2017 en 2016: rijksoverheid.nl-belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2017.pdf
en rijksoverheid.nl-belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016.pdf.
 
10 voorbeelden van beleid dat niet geslaagd is voor de informatiecriteria:
-juist-begrijpelijk-duidelijk en vindbaar-
 

Week 42

De vraag is niet of de rente gaat stijgen maar wanneer?

26 oktober doet de ECB uitspraak. Dat kan een halvering van het opkoop programma

van obligaties zijn vanaf januari 2018: http://bit.ly/dfs381-rentebeleid-ECB

 

Week 41

REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST'

 

Week 39

SUbsidieregeling voor doorgroeiers:

http://bit.ly/dfs306-subsidie-voor-ondernemers 

 

Week 38

Kijk uit voor de oproep om uw aflosvrije hypotheek snel af te lossen:

http://bit.ly/dfs379-aflossing-aflosvrije-hypotheek 

 

BKR registratie voor velen een beperking van financieringsmogelijkheid.

Opvragen van eigen gegevens gaat geen geld meer kosten.

http://bit.ly/dfs270-BKR

 

 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2018:
http://bit.ly/dfs376-Miljoenennota-en-Rijksbegroting-2018
http://bit.ly/dfs377-tarieven-2018  
 
Week 37

Tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen zijn vervallen = vrij opname!!

http://bit.ly/dfs376-KEW-SEW-BEW-preBHW-tijdklemmen-vervallen 

 

Wat u mogelijk al wist over eigen risico: http://bit.ly/dfs375-eigen-risico

Kijk op: minderuitgaven.nl/minderuitgaven onder Beschermen.

 
Week 36

Wetsvoorstel om kleine pensioenen automatisch te bundelen.

http://bit.ly/dfs374-kleine-pensioenen-bundelen 

 

19 september -Prinsjesdag- is dichtbij: http://bit.ly/dfs373-2018-plannen.

1 jan. 2018

 • afschaffing inkeerregeling
 • verlaging hypotheekrenteaftrek
 • verlaging leningnorm
 • afschaffing restschuld financiering
 • herziening fictief rendement Box 3
 • einde verhoogde giftenaftrek voor culturele instellingen (horizonbepaling)
 • verder uitstel AOW-uitkering
 • herziening pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-549.html

Woningbezittters: lastenverzwaring wonen vanaf 1997: http://definancielesite.nl/book/page/825-waardedrukkende.

Wat denkt een accountantskantoor: https://www.pwc.nl/nl/belastingplan/persoonlijk.html.

 
Week 35

Dekkingsgraad pensioenfondsen in herstel.

Wanneer wordt de rekenrente herzien en indexering hersteld?

http://bit.ly/dfs101-dekkingsgraad 

 

Wilt u de WOZ ontwikkeling in uw gemeente kennen?

http://bit.ly/dfs373-stijging-of-daling-van-WOZ-in-gemeente

 

VERGETEN PENSIOEN? http://bit.ly/dfs372-vergeten-pensioen
 
Het gaat niet beter met het partnerpensioen. Risicobasis vormt een risico.
Partner dek u in. 
http://bit.ly/dfs116-partnerpensioen-6de-voorbeeld-van-niet-transparant-beleid

 

 

Week 33
Hoera, eindelijk meer helderheid over het aantal werkzoekenden.
Nog een stap verder en het CBS duidelijkheid over het  juiste aantal werkzoekenden dat de 1,3 miljoen ver overtreft.
http://bit.ly/dfs371-onbenut-arbeidspotentieel

 

Week 32

(potentiële) woningbezitters. De overheid gaat verder dan de banken.

http://bit.ly/dfs370-maatwerk-en-explain-krijgen-een-kans

 

De geschilbeslechting als gevolg van de decentralisatie operaties wordt aangepast, op termijn.

http://bit.ly/dfs369-integrale-geschilbeslechting-in-het-sociaal-domein 

 

De hypotheekschuld wordt overschat:

http://bit.ly/dfs368-5de-voorbeeld-van-tendentieus-beleid-de-hypotheekschuld-overschat

 

Week 31

Waardevast pensioen mogelijk volgens:

azl.eu/pensioenkennis/opinie/waardevast-pensioen-zeker-nu-mogelijk

 

Werkloosheid onderschat

http://bit.ly/dfs366-4de-voorbeeld-van-tendentieus-beleid-werkloosheidscijfers-onderschat 

 

25 juli 2017: verdere verbetering dekkingsgraad pensioenfondsen! 

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?  

http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds 
 
Week 30
Rekentools zijn bijzonder belangrijk en handig.

Blijf kritisch, zoals blijkt bij hypotheek rekentools: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp-rekentool-calculator-checklist 

 

Goedkoop vliegen kan door in het buitenland te boeken. Minderuitgaven onder vliegen:

http://www.minderuitgaven.nl/minderuitgaven/ 

 
Week 29

Als u ouder bent en de kinderen zijn uit huis, wilt u mogelijk toch in uw oude huis blijven wonen.

http://bit.ly/dfs365-realiseren-van-overwaarde

 

Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven, onbenoemde feiten of trends.
http://bit.ly/dfs361-studiefinancieringsschuld-onbenoemd

 

 

Week 28

Woningwaarde stijgt.

http://bit.ly/dfs359-ontwikkeling-verkoopprijs-en-vraagprijs-woningen

Vertrouw niet op de woningfinancier:

http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

 

Check uw kennis voor een belangrijke financiële beslissing 

via de financiële-kennistest van AFM, weetwatjeweet!

http://bit.ly/dfs98-openaccess 

 

Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven, onbenoemde feiten of trends.
Het is niet te vatten dat:
 •  in Box 3 geen rekening gehouden wordt met de beleggingshorizon van de vermogensbezitter
 • het forfaitair rendement alleen te behalen is door professionele beleggers
 • Box 3 forfaitair rendement niet transparant als een belastingbron.
 2de voorbeeld: http://bit.ly/dfs358-2de-voorbeeld-van-onzuiver-onbegrijpelijk-beleid-Box-3 

 

Week 27
WRR-rapport: de val van de middenklasse
http://bit.ly/dfs354-de-val-van-de-middenklasse 
 
Persoonlijke omstandigheden spelen weer een rol bij de ontslagvergoeding
HR uitspraak: http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag 
 
Week 26
Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven of onbenoemde feiten/trends.
Het is niet te vatten dat
 • - pensioenfondsen rendementen maken van 6-8%,
 • - het opgebouwd pensioenvermogen €1.700 miljard bedraagt 
 • - en de rekenrente voor het contant maken van de pensioenverpllichting ca. 2% is,
  met als gevolg nadeel voor (toekomstig) gepensioneerden.
1ste voorbeeld:
http://bit.ly/dfs352-1ste-voorbeeld-van-onzuiver-onbegrijpelijk-beleid-pensioenen.

 

Niets nieuws onder de zon. Pesten op het werk of bossing is actueel
Het vervolgingsbeleid schiet tekort. Medewerkers ondergaan de nadelen.
Voorbeeld: Google: gemeente+Zevenaar.

13 t/m 16 november 2017: Week van de Werkstress

http://bit.ly/dfs350-wegpesten-bossing 

http://bit.ly/dfs102-ontslagindicatoren

 

 
Week 25

Uitspraak van Hof van Justitie biedt hoop aan ontslagen werknemers.

Lang juridisch gevecht: http://bit.ly/dfs349-Flitsfaillissement-pre-pack-stille-bewindvoering 

 

Voor elke ondernemer een noodzakelijk aandachtspunt!

Wat gebeurt er met de onderneming bij overlijden?

Geef aandacht aan http://bit.ly/dsf348-familiestatuut

 

Week 24
Belangrijke vragen bij het bepalen van de studie.
Waar is goede informatie over de arbeidsmarktkansen te vinden?

http://bit.ly/dfs346-arbeidsmarktperspectief-na-studie

http://bit.ly/dfs347-Studie-in-cijfers-of-Studiebijsluiter 

 
Economische vooruitzichten 2017-2018
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-08-Juniraming-2017.pdf
 
Overtreding van de bankierseed kan grote gevolgen hebben en leiden tot (tijdelijke) beëindiging van de beroepsuitoefening.
 
 
Week 23
Overheidssubsidie: Leven lang leren maar ook leven lang schulden
http://bit.ly/dfs344-Levenlanglerenkrediet 
 
Veel woningbezitters betalen teveel risico-opslag en dus een te hoge hypotheekrente:
http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

 

Week 22

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

http://bit.ly/dfs177-DBA-BGL-eindeVAR

 

1 juni 2017 Voorjaarsnota 2017: kamerbrief-voorjaarsnota-2017 

Kostendelersnorm/ 'mantelzorgboete' van de baan.

 

 

Omzetontwikkeling ZZP'ers: http://bit.ly/dfs135-zzp-omzetontwikkeling 

 

Bedrogen bij tweedehans aankopen. Kijk op: Minder uitgeven-oplossingen.

Controleer de handelspartij/ verkoper via politie.nl.

http://bit.ly/dfs259-minder-uitgeven-en-opzeggen.

 

Week 21

Box 3 vermogen >€100.000. Forfaitair rendement is hoog!

U behaalt FORFAITAIR ca. 4,6% in 2017 en 2018. 

Dus extra belastingafdracht.

http://bit.ly/dfs341-forfaitair-rendement-Box-3 

Uw pensioenfonds wordt geacht op langere termijn aanzienlijk minder rendement te halen.

Dus u ontvangt minder pensioen.

 *****************************************************************************

Voor iedereen: online gratis rekenhulp: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp
 
 
 
 
 
p://bit.ly/dfs251-Gedragscode-hypothecair-krediet-woonquote-explain
 
overfinanciering
ALTIJD
Bookboon
 
Open access=
gratis kennis
Doelen stellen. http://bit.ly/dfs98-openaccess 
gericht financieel beleid
Pensioen
1ste kamer
 
Wet verbeterde premieregeling
 
http://bit.ly/dfs248-premieregeling
 
 beleggings- vrijheid
Wonen
2de kamer
 
Debat waarde woning Groningen
 
http://bit.ly/dfs249-woning-Groningen
 
 vergoeding
Studeren
DUO
 
studieschuld bijna €34 mld
  http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers
 
 Risico: overfinanciering
 

 

MEER financiële dagberichten: http://bit.ly/dfs127-dagbericht

************************************

2016

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

Regelingen die u geld kosten: http://bit.ly/dfs115-Nieuwsbrief-2016

Oplossing MINDER, SLIMMER EN BETER uitgeven: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven.

*****************************************************************

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen