Home

Kostenstijging

Nog186dagen
Nog916dagen
Nog1282dagen
Nog2012dagen
Nog4934dagen
Nog6030dagen
Verlopenklokken

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.

ACTUALERT

Financiële kernvragen
Tarieven 2017 en 2016: rijksoverheid.nl-belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2017.pdf
en rijksoverheid.nl-belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016.pdf.
 
10 voorbeelden van beleid dat niet geslaagd is voor de informatiecriteria:

-juist-begrijpelijk-duidelijk en vindbaar-

 

Week 26

Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven of onbenoemde feiten/trends.

Het is niet te vatten dat

  • - pensioenfondsen rendementen maken van 6-8%,

  • - het opgebouwd pensioenvermogen €1.700 miljard bedraagt 

  • - en de rekenrente voor het contant maken van de pensioenverpllichting ca. 2% is,

    met als gevolg nadeel voor (toekomstig) gepensioneerden.

1ste voorbeeld:

http://bit.ly/dfs352-1ste-voorbeeld-van-onzuiver-onbegrijpelijk-beleid-pensioenen.

 

Niets nieuws onder de zon. Pesten op het werk of bossing is actueel
Het vervolgingsbeleid schiet tekort. Medewerkers ondergaan de nadelen.
Voorbeeld: Google: gemeente+Zevenaar.

13 t/m 16 november 2017: Week van de Werkstress

http://bit.ly/dfs350-wegpesten-bossing 

http://bit.ly/dfs102-ontslagindicatoren

 

 
Week 25

Uitspraak van Hof van Justitie biedt hoop aan ontslagen werknemers.

Lang juridisch gevecht: http://bit.ly/dfs349-Flitsfaillissement-pre-pack-stille-bewindvoering 

 

Voor elke ondernemer een noodzakelijk aandachtspunt!

Wat gebeurt er met de onderneming bij overlijden?

Geef aandacht aan http://bit.ly/dsf348-familiestatuut

 

Week 24
Belangrijke vragen bij het bepalen van de studie.
Waar is goede informatie over de arbeidsmarktkansen te vinden?

http://bit.ly/dfs346-arbeidsmarktperspectief-na-studie

http://bit.ly/dfs347-Studie-in-cijfers-of-Studiebijsluiter 

 
Economische vooruitzichten 2017-2018
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-08-Juniraming-2017.pdf
 
Overtreding van de bankierseed kan grote gevolgen hebben en leiden tot (tijdelijke) beëindiging van de beroepsuitoefening.
 
 
Week 23
Overheidssubsidie: Leven lang leren maar ook leven lang schulden
http://bit.ly/dfs344-Levenlanglerenkrediet 
 
Veel woningbezitters betalen teveel risico-opslag en dus een te hoge hypotheekrente:
http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

 

Week 22

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

http://bit.ly/dfs177-DBA-BGL-eindeVAR

 

1 juni 2017 Voorjaarsnota 2017: kamerbrief-voorjaarsnota-2017 

Kostendelersnorm/ 'mantelzorgboete' van de baan.

 

 

Omzetontwikkeling ZZP'ers: http://bit.ly/dfs135-zzp-omzetontwikkeling 

 

Bedrogen bij tweedehans aankopen. Kijk op: Minder uitgeven-oplossingen.

Controleer de handelspartij/ verkoper via politie.nl.

http://bit.ly/dfs259-minder-uitgeven-en-opzeggen.

 

Week 21

Box 3 vermogen >€100.000. Forfaitair rendement is hoog!

U behaalt FORFAITAIR ca. 4,6% in 2017 en 2018. 

Dus extra belastingafdracht.

http://bit.ly/dfs341-forfaitair-rendement-Box-3 

Uw pensioenfonds wordt geacht op langere termijn aanzienlijk minder rendement te halen.

Dus u ontvangt minder pensioen.

 *****************************************************************************

Voor iedereen: online gratis rekenhulp: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp
 
 
 
 
 
p://bit.ly/dfs251-Gedragscode-hypothecair-krediet-woonquote-explain
 
overfinanciering
ALTIJD
Bookboon
 
Open access=
gratis kennis
Doelen stellen. http://bit.ly/dfs98-openaccess 
gericht financieel beleid
Pensioen
1ste kamer
 
Wet verbeterde premieregeling
 
http://bit.ly/dfs248-premieregeling
 
 beleggings- vrijheid
Wonen
2de kamer
 
Debat waarde woning Groningen
 
http://bit.ly/dfs249-woning-Groningen
 
 vergoeding
Studeren
DUO
 
studieschuld bijna €34 mld
  http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers
 
 Risico: overfinanciering
 

 

MEER financiële dagberichten: http://bit.ly/dfs127-dagbericht

************************************

2016

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

Regelingen die u geld kosten: http://bit.ly/dfs115-Nieuwsbrief-2016

Oplossing MINDER, SLIMMER EN BETER uitgeven: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven.

*****************************************************************

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen