Home

Kostenstijging

Nog20dagen
Nog385dagen
Nog750dagen
Nog1116dagen
Nog1846dagen
Nog4768dagen
Nog5864dagen
Verlopenklokken

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.

ACTUALERT

Financiële kernvragen
Tarieven 2017 en 2016: rijksoverheid.nl-belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2017.pdf
en rijksoverheid.nl-belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016.pdf.
 
5 voorbeelden van beleid dat niet geslaagd is voor de informatiecriteria:
-juist-begrijpelijk-duidelijk en vindbaar-
http://bit.ly/dfs367-10-voorbeelden-van-alternative-facts-of-suggestive-facts-in-Nederland
 

REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST'

Week 50
12 december goedgekeurd: http://bit.ly/dfs374-kleine-pensioenen-bundelen
 
Week 49

AOW leeftijd bevroren op 67 jaar en 3 maanden. Maar voor hoe lang?

Gelijkblijvende cijfers levensverwachting CBS is de reden.

Kijk zelf naar de levensverwachting van de 65-er.

http://definancielesite.nl/book/page/1088-levensverwachting-65/

http://bit.ly/dfs243-levensverwachting-65jarige

 

 

Veranderingen in 2018 die zeker zijn:

http://bit.ly/dfs399-rijksoverheid-nl-wijzigingen-in-2018

 

De gemiddelde uitwonende student leent in 2017 meer dan €600 per maand.

Het renterisico is hoog, de aflossingsverplichting lang en zwaar en het

nadeel bij woningfinanciering hoog.

http://bit.ly/dfs398-nibud-studentenonderzoek-2017

http://bit.ly/dfs397-budget-studenten 

 

Week 48

7de voorbeeld van intransparant beleid. 

http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld

 

Check uw levensverwachting na 65 jaar!

http://bit.ly/dfs243-levensverwachting-65jarige

 

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand in oktober

http://bit.ly/dfs29-werkloosheid

 

28 november 2017

De rijkste man overschrijdt de $100 miljard qua vermogen.  Weer tijd voor Piketty: 

http://bit.ly/dfs396-vermogensverschillen-Piketty

 

Week 47

Belastingplan 2018 aangenomen in 2de kamer op 23 november 2017

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34785_belastingplan_2018

 

23-11. Tweede kamer akkoord.

Het voordeel voor de sparende of rijke burger wordt op basis van het Regeerakkoord afgeschaft.

Met meer schuld heeft u geen nadeel. Dit staat haaks op de doelstelling van de Regeling Hillen.

http://bit.ly/dfs385-vermindering-eigenwoningforfait-wegens-kleine-eigenwoningschuld 

 

2018, aardverschuiving in het huwelijksgoederenrecht

http://bit.ly/dfs394-2018-beperkte-gemeenschap_ingrijpende-verandering 
 
Week 46

2 kinderen kosten 26% van uw inkomen en 4 kinderen 40%.

Heeft u daarmee rekening gehouden in uw financiële planning?

http://bit.ly/dfs361-persoonlijk-budget--financieel-plan en

http://bit.ly/dfs362-objectieve-financiele-planning.  

 

Overzicht Nederlandse economie

http://bit.ly/dfs362-Het-Blauwe-Boekje-NL-economie

 

Werkbonus in 2018 vervallen: http://bit.ly/dfs388-werkbonus-2018-vervallen 

 

Regeerakkoord:

Transitievergoeding (=ontslagvergoeding) gaat eerder in

                                           maar

verdere afbouw voor oudere werknemers met meer dan 10 dienstjaren.

 

Door verrekening van scholing korting van uitkering voor primaire levensbehoeften.

http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag.  

 
Week 45

De uitsluitingsclausule is niet meer nodig.

Wordt de insluitingsclausule populair?

http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling

http://bit.ly/dfs68-uitsluitingsclausule

http://bit.ly/dfs387-insluitingsclausule

 

 

Regeerakkoord 2017-2021 over de belasting over uw vermogen in Box 3:

http://bit.ly/dfs341-forfaitair-rendement-Box-3

Belasting over het reële rendement. Terug naar het verleden!

 

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog maar blijft 67 jaar en 3 maanden:
http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd  
 
Week 44

1 januari 2018 ingrijpende wijziging in het huwelijksvermogensrecht.

http://bit.ly/dfs384-beperkte-gemeenschap-van-goederen-2018

 

Wat kunt u doen als de renteaftrekverlaging een feit is?

http://bit.ly/dfs33-rentemiddelinghypotheek

http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

http://bit.ly/dfs364-vervroegd-aflossen-hypotheek

http://bit.ly/dfs237-voor-nadelen-aflossen-hypotheek

http://bit.ly/dfs222-familielening-en-familieschenking

http://bit.ly/dfs220-familielening

http://bit.ly/dfs382-woningfinanciering-van-Box1-naar-Box3

http://bit.ly/dfs62-aanscherping-hypotheekregels. Historisch overzicht.

 

 

Week 43

http://bit.ly/dfs383-Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting naar 16% resp 21% in 2021. 

Internationale wedloop om bedrijven minder te belasten.

fd.nl/economie-politiek/1216236/trump-wil-15-winstbelasting-voor-bedrijven

 

Hypotheekrenteaftrek wordt in 4 stappen van 3% verlaagd.

Eigenwoningforfait wordt verlaagd.

Geen of beperkte eigenwoningschuld-regeling wordt afgebouwd.

http://bit.ly/dfs381-hypotheekrenteaftrek-versneld-verlaagd

 

 

Week 42

Versnelde verlaging hypotheekrenteaftrek!

Wat kunt u doen?

http://bit.ly/dfs381-hypotheekrenteaftrek-versneld-verlaagd

 

De vraag is niet of de rente gaat stijgen maar wanneer?

26 oktober doet de ECB uitspraak. Dat kan een halvering van het opkoop programma

van obligaties zijn vanaf januari 2018: http://bit.ly/dfs381-rentebeleid-ECB

 

Week 41

REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST'

 

*************************************************************************
Voor iedereen: online gratis rekenhulp: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp
 
 
 
 
 
p://bit.ly/dfs251-Gedragscode-hypothecair-krediet-woonquote-explain
 
overfinanciering
ALTIJD
Bookboon
 
Open access=
gratis kennis
Doelen stellen. http://bit.ly/dfs98-openaccess 
gericht financieel beleid
Pensioen
1ste kamer
 
Wet verbeterde premieregeling
 
http://bit.ly/dfs248-premieregeling
 
 beleggings- vrijheid
Wonen
2de kamer
 
Debat waarde woning Groningen
 
http://bit.ly/dfs249-woning-Groningen
 
 vergoeding
Studeren
DUO
 
studieschuld bijna €34 mld
  http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers
 
 Risico: overfinanciering
 

 

MEER financiële dagberichten: http://bit.ly/dfs127-dagbericht

************************************

2016

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

Regelingen die u geld kosten: http://bit.ly/dfs115-Nieuwsbrief-2016

Oplossing MINDER, SLIMMER EN BETER uitgeven: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven.

*****************************************************************

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen