Home

Wie zijn wij - Stichting Financiële Kennisbank

Ontwikkelingen over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd in de Nieuwsbrief financieel antwoord.

Visie: voorkomen van financiële teleurstellingen door een gelijkwaardiger financieel inzicht tussen financiële dienstverleners en particulieren/ ondernemers;

Missie: leveren van een bijdrage aan de gelijkwaardigheid tussen financiële consumenten en financiële dienstverleners door:

1. de individuele financiële zelfredzaamheid via objectieve kennis te versterken,
2. een platform voor objectieve kennisoverdracht op basis van eigen ervaring of ervaring van anderen te scheppen.

definancielesite.nl is opgezet door Stichting Financiële Kennisbank. De doelstelling van de site is om financiële kennis algemeen beschikbaar te stellen door een ontmoetingsplaats (forum) te scheppen voor iedereen met financiële vragen en om waarschuwingen te uiten en voorlichting te geven. Het is geen adviessite. Het forum wordt niet gestuurd. Aangemelde professionele beroepsbeoefenaren (accountant, notaris, advocaat) kunnen een transparante bijdrage leveren aan het gesprek. Deze professionals worden niet betaald maar zullen zeker erkenning verwerven bij een waardevolle bijdrage.

De operationele kosten worden goedgemaakt door het beschikbaar stellen van ruimte voor advertenties van instellingen die niet actief zijn in de financiële dienstverlening, donaties en de verkoop van het boek Uw Financiële Routeplanner. Daarnaast worden diensten geleverd en voorlichting gegeven die de missie ondersteunen.De adverteerders hebben geen invloed op de inhoudelijke informatie van de site.

Het initiatief is genomen door Mr. P. (Pieter) Gevers Deynoot naar aanleiding van tegenslagen die financiële consumenten ervaren hebben in afgelopen jaren. Pieter Gevers Deynoot heeft, op basis van 33 jaar ervaring bij verschillende banken, geconcludeerd dat de financieel consument teleurstellingen kan voorkomen door meer kennis en zelfredzaamheid.Hij heeft ervaren dat er behoefte bestaat aan vrij beschikbare en objectieve financiële informatie.

Pieter Gevers Deynoot is gemotiveerd om informatie beschikbaar te stellen door middel van een boek, Uw Financiële Routeplanner, en het beheer van de site van de Stichting Financiële Kennisbank.

Oplossingen