Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Basis persoonsgegevens In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens geregistreerd, zoals gegevens over geboorte, verhuizing, huwelijk, vertrek naar het buitenland en... Vorige

Gemeentelijke belastingen - OZB

Check de OZB in 2017 voor uw gemeente: http://bit.ly/dfs304-check-OZB-in-uw-gemeente

eigenhuis.nl

Quote

OZB gaat komend jaar licht omhoog

Geplaatst op 30 nov 2016 , bijgewerkt 02 dec 2016, 11:00

Huiseigenaren betalen komend jaar gemiddeld 1,3 % meer aan onroerendezaakbelasting (OZB). Gemeenten blijven hiermee voor het eerst in vijf jaar gemiddeld onder het maximum van 1,97 %.

Dat blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 109 van de 390 gemeenten. In 32 gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning toch met meer dan 2 %. In 29 van de onderzochte gemeenten daalt de OZB.

Zoals ieder jaar zijn er uitschieters. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen in 2017 gemiddeld € 510 aan OZB. Dat is vier keer zoveel als in Den Haag, waar de huiseigenaar gemiddeld € 127 betaalt. De grootste stijger is de Groningse gemeente Haren. De gemiddelde ozb-aanslag gaat daar met 12 % omhoog van € 378 naar € 423. Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Mierlo* (-7 %).

Unquote

*****************************************************************

OZB  2016. Met gemiddeld 2,45% stijging is weer sprake van een aanzienlijke verzwaring van de woonlasten, zoals ook vorgaande jaren. Zie op eigenhuis.nl gemeentelijke-belastingen/woonlastenonderzoek. Kies bij verhuizing een gemeente met een beperkte ozb-stijging: overzicht gemeente top stijgers en dalers per provincie.

De OZB is de belangrijkste financieringsbron van de gemeenten. De OZB wordt door de huizenbezitters betaald. De heffing wordt berekend als % van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is tussen 2008-2015 met gemiddeld 8% gedaald. Soms een veelvoud en in sommige plaatsen in de Randstad nauwelijks. De WOZ stijgt in 2015 weer.

De gemeenten hebben de OZB sinds 2010 gemiddeld met 16,7% verhoogd bij een gemiddelde WOZ-waarde daling van 11,9%. De enige beperking is de macronorm. Dat houdt in dat de landelijke stijging gemaximeerd is. In 2015 niet meer dan 3%.  Aangezien de gemiddelde stijging in 2015 al 3,4% is, is duidelijk dat de gezamenlijke gemeenten zich niet aan de afspraak houden. Zie eigenhuis.nl

 

Quote

Ontwikkeling ozb 2011-2014

Landelijk is de ozb sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 met gemiddeld 16,7 % gestegen, terwijl de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dezelfde periode met 11,9 % is gedaald. Onbetwiste koploper is de gemeente Gemert-Bakel, waar de ozb in vier jaar tijd met maar liefst 129 % omhoog schoot

Unquote

 

Meer over:

De macronorm is onderwerp van gesprek en herziening: aanbiedingsbrief-bij-rapport-evaluatie-macronorm-onroerende-zaakbelasting%20(5).pdf

en bijlage-evaluatie-macronorm-2010.pdf. 

 

 

 

Op rijksoverheid.nl staat: Quote Een aantal gemeenten krijgt ruimte om tijdelijk te experimenteren met alternatieve regels of wetten tijdelijk buiten werking te stellen als bestaande wet- en regelgeving onvoldoende ruimte biedt voor innovatieve werkwijzen. Doel is onder andere om nieuwe manieren van samenwerking met burgers mogelijk te maken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... Volgende
Back to home

Oplossingen