Uitleg van de doorsneepremie staat op pensioenfederatie.nl onder De_doorsneepremie_toegelicht.pdf. De jongere werknemers wensen steeds minder deel te nemen aan het conventionele pensioenstelsel. Reden is dat jongere deelnemers via de doorsneepremie vaker meebetalen aan het pensioen van oudere... Vorige

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen

Bron: statistiek.dnb.nl/financiele-positie-van-pensioenfondsen-maand/dataset

https://statistiek.dnb.nl/downloads/index.aspx#/details/financi-le-positie-van-pensioenfondsen-maand/

De beleidsdekkingsgraad blijft stijgen: Maart 2018: 107,8

 

*********************************************************************

Daling beleidsdekkingsgraad van het 2de kwartaal 2015 en verder

2015K2 2015K3 2015K4 2016K4 2016K2 2017/juli    2017/nov  2018/jan
107% 105% 104% 97% 100% 103%  106% 107,1

 https://www.dnb.nl/binaries/t8.8nk_tcm46-330827.xls

 

Dalende rente en achterblijvend beleggingsresultaat tasten de dekkinggraad van pensioenfondsen aan. Meer op tweedekamer.nl onder Onderzoek gevolgen lage rente en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen.

Wanneer wordt de beleidsdekkingsgraad gepubliceerd?
Publicatiekalender van DNB per onderwerpgebied met de eerstvolgende actualisering van de gegevens: 
http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/publicatiekalender/index.jsp

2018; 27/3-24/4-29/5-14/6-26/6-31/7-28/8-20/9-25/9-30/10-27/11-13/12-18/12 

Wat is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen?
http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/pensioenfondsen/gegevens-individuele-pensioenfondsen/index.jsp

Wat moet een pensioenfonds doen bij onvoldoende vermogen? Als er o
p basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 december onvoldoende vereist eigen vermogen (VEV) is, moet het pensioenfonds binnen 3 maanden een herstelplan indienen: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-232915.jsp#.

 

Achtergrond: actuaris.info/interviews/de-waardering-van-verplichtingen-en-premiestelling-in-internationaal-perspectief/1425 

*************************************************************************************************************

CHECK de dekkingsgraad van uw pensioenfond op dnb.nl onder binaries/t8.18nk_tcm46-330809.xls.

Een lagere rente maakt het pensioen duurder. Dit vertaalt zich in een hogere premie of korting. Tenzij de doelstelling gewijzigd wordt van een resultaatsverbintenis naar een inspanningsverbintenis om het beoogde pensioen zeker te stellen en te indexeren (http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/23936484/__Lage_rente_zit_pensioenfondsen_dwars__.html). Dat betekent dat u niet zeker bent van een dekkend pensioen. Reden om uw pensioen aanvullend zeker te stellen.

Meer op eerstekamer.nl onder kamerstukdossier/toekomst_pensioenstelsel (32043) en Toekomst pensioenstelsel onder 

behandeling/20151218/brief_van_de_staatssecretaris_van 

********************************************************************

 Check de dekkingsgraad van uw pensioenfonds.

Dat is van belang als u van baan verandert. Maar ook voor iedereen die een financieel plan maakt en daarvoor de gegevens van een toekomstig pensioen in wenst te vullen. Ook van belang voor iedereen die een woningfinanciering zoekt 10 jaar of minder voor de AOW-gerechtigde leeftijd. En zeker van belang voor alle pensioengerechtigden om te weten waarop zij kunnen rekenen in de toekomst.

 

CHECK! Opgave dekkingsgraad van individuele pensioenfondsen op dnb.nl onder binaries/t8.18nk_tcm46-330809.xls.  

en individuele sites als stichtingpensioenbehoud.nl/images/pdf-bestanden/Nederlandse_pensioenfondsen_in_2e_kwartaal_2015_-_dekkingsgraad_en_rendement_DNB.pdf.

Gevolgen van de lage rente op de dekkingsgraad. Rapport tweedekamer.nl oktober 2015 onder: onderzoek gevolgen lage rente en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen

Meer op: http://www.pensioenthermometer.nl/

http://www.pensioenfederatie.nl/services/kerncijfers/dekkingsgraden/pages/default.aspx

http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2014/dnb316578.jsp

http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/Pages/Dekkingsgraden_grote_pensioenfondsen_in_derde_kwartaal_verder_gedaald_45.aspx

http://www.nu.nl/economie/2861128/vijf-vragen-dekkingsgraad-pensioenfondsen.html

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/bekijk-hier-wat-de-dekkingsgraad-van-jouw-pensioenfonds

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/bekijk-hier-wat-de-dekkingsgraad-van-jouw-pensioenfonds

http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/Pages/Overzicht_pensioenfondsen_die_verlagen_22.aspx

 

 

 

 

eerstekamer.nl Quote 34.606 Initiatiefvoorstel-Van Rooijen Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet Volgende
Back to home