Foto's op www.definancielesite.nl zijn een verbeelding van een financiële situatie. Elke foto is vrij te gebruiken. De foto's zijn ook te gebruiken voor een persoonlijke postzegel. Persoonlijke postzegel https://jouw.postnl.nl/?pst=sp-pnl-pos-homepage-footerbanner3-persoonlijke_postzegel_3396#!/persoonlijke-postzegel Vorige

Homepage - berichten op definancielesite

Uitgangspunten voor communicatievan definancielesite:
 • duidelijkheid
 • volledigheid
 • objectiviteit
 • begrijpelijk voor de betrokkene
 • heldere weergave van risico's
 • kansen aangeven
 ************************************************************************
 
Week 18
Herzie uw testament op de volgende mogelijkheden: 

1. vermindering van de eigen bijdrage bij opname in een verpleegtehuis: 

http://bit.ly/dfs439-opeisbaarheidsclausule

2. wilt u dat de rechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstelt voor het

behartigen van uw zaken als u niet wilsbekwaam bent?

http://bit.ly/dfs290-levenstestament 

 

 
Week 17

25 mei is de invoeringsdatum van de AVG. Cruciaal voor elke organisatie, waarin persoonsgegevens bewerkt worden.

Niet alleen vanwege het verscherpte boetebeleid.

http://bit.ly/dfs488-AVG-Algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Jaarruimte en reserveringsruimte:

http://bit.ly/dfs486-Box-3-heffing-verlagen-door-anticiperen 

 

Week 16
Groen beleggen: http://bit.ly/dfs486-Box-3-heffing-verlagen-door-anticiperen.

of

Schenking op papier: http://bit.ly/dfs487-schuldigerkenning_schenking-op-papier

 

 

Ook voor (ouders van) studenten leidt een stijgende rente tot kostenstijging.Wat zijn de opties? http://bit.ly/dfs485-opties-student-bij-kostenstijging-door-rentestijging 
Week 15 
Veel woningeigenaren zien de kosten stijgen bij een renteverhoging.
Wat zijn de opties?
http://bit.ly/dfs482-opties-woningeigenaar-bij-kostenstijging-door-rentestijging
 
De rentestijging nadert. Eerst in de VS:
http://bit.ly/dfs381-rentebeleid-ECB 
Wie wordt getroffen en wie heeft er baat bij?
 
BTW aftrek over zonnepanelen is vereenvoudigd
http://bit.ly/dfs480-vereenvoudigde-BTW-aftrek-zonnepanelen.  
 
Rente op een (familie) lening voor onderhoud van de eigen woning, tuinrenovatie, verven
van de eigen woning of aanleg van zonnepanelen kunt uf aftrekken. 
 http://bit.ly/dfs478-renteaftrek-lening-voor-verbouw-of-verven-of-tuinrenovatie
 
Een gift aan een vereniging kan aftrekbaar zijn!
check aan de hand van de voorwaarden en maak er een periodieke gift van.
https://definancielesite.nl/book/page/1235-check-of-uw-gift-aftrekbaar-is-door-een-periodieke/
 
Week 14
Werkloosheidscijfers stabiel maar moeten kritisch bekeken worden.
http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers
 
 
Laatste update
27 maart 2018
 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen weer hoger.
http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 
 
 
Studie- scholings- opleidingskosten. 
= een persoonsgebonden aftrek en kan dus dooorgeschoven worden naar andere jaren
http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek
http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek
 
De stijgende studieschuld zorgt voor tekorten van startenden op de arbeidsmarkt.
Meer over de monitoring van de beleidsmaatregelen:
http://bit.ly/dfs229-monitoring-effecten-afschaffing-basisbeurs.  
 
Permanente educatie wordt bevorderd
door de aftrekpost opleidingskosten:
http://bit.ly/dfs472-aftrek-opleidingskosten-als-u-geen-studiefinanciering-heeft
 
 
Geef vooral als u het kunt aftrekken.
Help een ander. Eenvoudige check!
http://bit.ly/dfs465-hoe-maximaliseer-ik-mijn-gift 
 
http://bit.ly/dfs448-belastingtips-2018De tips voor u zelf kent u vast wel.
 
Bekijkt u het eens vanuit een ander, een naaste, die u kunt helpen:
Zorgbehoevenden:
- check of de giften als periodieke giften aangemerkt worden.
Geen notariële overeenkomst nodig en volledig aftrekbaar.
http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften 
 
- aftrek van zorgkosten: http://bit.ly/dfs104-zorgkosten 
belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/overzicht-zorgkosten 
 
Roadmap vervanging Wet DBA. Uitstel tot 1 januari 2020: 
http://bit.ly/dfs462-Roadmap-vervanging-wet-DBA 
 
Week 11
En de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen blijft stijgen
maar de pensioenen blijven veelal dalen:
http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 
http://bit.ly/dfs461-dekkingsgraad-pensioenfondsen-blijft-stijgen 
 

 

Week 19
Gestelde vraag.
Zijn gefinancierde kosten voor groot onderhoud en tuinrenovatie aftrekbaar?

http://bit.ly/dfs491-aftrekbare-kosten-eigen-woning 

 
Nu: hypotheekrenteaftrek. Uw risico: verlaging hypotheekrenteaftrek. Doel: hypotheekrente verlagen.

Raad: hypotheekrente vergelijken

 

Check de overgangsregeling als u een oldtimer heeft.

http://bit.ly/dfs489-overgangsregeling-oldtimers  en 

http://bit.ly/dfs490-classic-car_oldtimer 

 
Week 18
Herzie uw testament op de volgende mogelijkheden: 

1. vermindering van de eigen bijdrage bij opname in een verpleegtehuis: 

http://bit.ly/dfs439-opeisbaarheidsclausule

2. wilt u dat de rechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstelt voor het

behartigen van uw zaken als u niet wilsbekwaam bent?

http://bit.ly/dfs290-levenstestament 

 

 
Week 17

25 mei is de invoeringsdatum van de AVG. Cruciaal voor elke organisatie, waarin persoonsgegevens bewerkt worden.

Niet alleen vanwege het verscherpte boetebeleid.

http://bit.ly/dfs488-AVG-Algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Jaarruimte en reserveringsruimte:

http://bit.ly/dfs486-Box-3-heffing-verlagen-door-anticiperen 

 

Week 16
Groen beleggen: http://bit.ly/dfs486-Box-3-heffing-verlagen-door-anticiperen.

of

Schenking op papier: http://bit.ly/dfs487-schuldigerkenning_schenking-op-papier

 

 

Ook voor (ouders van) studenten leidt een stijgende rente tot kostenstijging.Wat zijn de opties? http://bit.ly/dfs485-opties-student-bij-kostenstijging-door-rentestijging 
Week 15 
Veel woningeigenaren zien de kosten stijgen bij een renteverhoging.
Wat zijn de opties?
http://bit.ly/dfs482-opties-woningeigenaar-bij-kostenstijging-door-rentestijging
 
De rentestijging nadert. Eerst in de VS:
http://bit.ly/dfs381-rentebeleid-ECB 
Wie wordt getroffen en wie heeft er baat bij?
 
BTW aftrek over zonnepanelen is vereenvoudigd
http://bit.ly/dfs480-vereenvoudigde-BTW-aftrek-zonnepanelen.  
 
Rente op een (familie) lening voor onderhoud van de eigen woning, tuinrenovatie, verven
van de eigen woning of aanleg van zonnepanelen kunt uf aftrekken. 
 http://bit.ly/dfs478-renteaftrek-lening-voor-verbouw-of-verven-of-tuinrenovatie
 
Een gift aan een vereniging kan aftrekbaar zijn!
check aan de hand van de voorwaarden en maak er een periodieke gift van.
https://definancielesite.nl/book/page/1235-check-of-uw-gift-aftrekbaar-is-door-een-periodieke/
 
Week 14
Werkloosheidscijfers stabiel maar moeten kritisch bekeken worden.
http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers
 
 
Laatste update
27 maart 2018
 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen weer hoger.
http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 
 
 
Studie- scholings- opleidingskosten. 
= een persoonsgebonden aftrek en kan dus dooorgeschoven worden naar andere jaren
http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek
http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek
 
De stijgende studieschuld zorgt voor tekorten van startenden op de arbeidsmarkt.
Meer over de monitoring van de beleidsmaatregelen:
http://bit.ly/dfs229-monitoring-effecten-afschaffing-basisbeurs.  
 
Permanente educatie wordt bevorderd
door de aftrekpost opleidingskosten:
http://bit.ly/dfs472-aftrek-opleidingskosten-als-u-geen-studiefinanciering-heeft
 
 
Geef vooral als u het kunt aftrekken.
Help een ander. Eenvoudige check!
http://bit.ly/dfs465-hoe-maximaliseer-ik-mijn-gift 
 
http://bit.ly/dfs448-belastingtips-2018De tips voor u zelf kent u vast wel.
 
Bekijkt u het eens vanuit een ander, een naaste, die u kunt helpen:
Zorgbehoevenden:
- check of de giften als periodieke giften aangemerkt worden.
Geen notariële overeenkomst nodig en volledig aftrekbaar.
http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften 
 
- aftrek van zorgkosten: http://bit.ly/dfs104-zorgkosten 
belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/overzicht-zorgkosten 
 
Roadmap vervanging Wet DBA. Uitstel tot 1 januari 2020: 
http://bit.ly/dfs462-Roadmap-vervanging-wet-DBA 
 
Week 11
En de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen blijft stijgen
maar de pensioenen blijven veelal dalen:
http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 
http://bit.ly/dfs461-dekkingsgraad-pensioenfondsen-blijft-stijgen 
Week 39

SUbsidieregeling voor doorgroeiers:

http://bit.ly/dfs306-subsidie-voor-ondernemers 

 

Week 38

Kijk uit voor de oproep om uw aflosvrije hypotheek snel af te lossen:

http://bit.ly/dfs379-aflossing-aflosvrije-hypotheek 

 

BKR registratie voor velen een beperking van financieringsmogelijkheid.

Opvragen van eigen gegevens gaat geen geld meer kosten.

http://bit.ly/dfs270-BKR

 

 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2018:
http://bit.ly/dfs376-Miljoenennota-en-Rijksbegroting-2018
http://bit.ly/dfs377-tarieven-2018  
 
Week 37

Tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen zijn vervallen = vrij opname!!

http://bit.ly/dfs376-KEW-SEW-BEW-preBHW-tijdklemmen-vervallen 

 

Wat u mogelijk al wist over eigen risico: http://bit.ly/dfs375-eigen-risico

Kijk op: minderuitgaven.nl/minderuitgaven onder Beschermen.

 
Week 36

Wetsvoorstel om kleine pensioenen automatisch te bundelen.

http://bit.ly/dfs374-kleine-pensioenen-bundelen 

 

19 september -Prinsjesdag- is dichtbij: http://bit.ly/dfs373-2018-plannen.

1 jan. 2018

 • afschaffing inkeerregeling
 • verlaging hypotheekrenteaftrek
 • verlaging leningnorm
 • afschaffing restschuld financiering
 • herziening fictief rendement Box 3
 • einde verhoogde giftenaftrek voor culturele instellingen (horizonbepaling)
 • verder uitstel AOW-uitkering
 • herziening pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-549.html

Woningbezittters: lastenverzwaring wonen vanaf 1997: http://definancielesite.nl/book/page/825-waardedrukkende.

Wat denkt een accountantskantoor: https://www.pwc.nl/nl/belastingplan/persoonlijk.html.

 
Week 35

Dekkingsgraad pensioenfondsen in herstel.

Wanneer wordt de rekenrente herzien en indexering hersteld?

http://bit.ly/dfs101-dekkingsgraad 

 

Wilt u de WOZ ontwikkeling in uw gemeente kennen?

http://bit.ly/dfs373-stijging-of-daling-van-WOZ-in-gemeente

 

VERGETEN PENSIOEN? http://bit.ly/dfs372-vergeten-pensioen
 
Het gaat niet beter met het partnerpensioen. Risicobasis vormt een risico.
Partner dek u in. 
http://bit.ly/dfs116-partnerpensioen-6de-voorbeeld-van-niet-transparant-beleid

 

 

Week 33
Hoera, eindelijk meer helderheid over het aantal werkzoekenden.
Nog een stap verder en het CBS duidelijkheid over het  juiste aantal werkzoekenden dat de 1,3 miljoen ver overtreft.
http://bit.ly/dfs371-onbenut-arbeidspotentieel

 

Week 32

(potentiële) woningbezitters. De overheid gaat verder dan de banken.

http://bit.ly/dfs370-maatwerk-en-explain-krijgen-een-kans

 

De geschilbeslechting als gevolg van de decentralisatie operaties wordt aangepast, op termijn.

http://bit.ly/dfs369-integrale-geschilbeslechting-in-het-sociaal-domein 

 

De hypotheekschuld wordt overschat:

http://bit.ly/dfs368-5de-voorbeeld-van-tendentieus-beleid-de-hypotheekschuld-overschat

 

Week 31

Waardevast pensioen mogelijk volgens:

azl.eu/pensioenkennis/opinie/waardevast-pensioen-zeker-nu-mogelijk

 

Werkloosheid onderschat

http://bit.ly/dfs366-4de-voorbeeld-van-tendentieus-beleid-werkloosheidscijfers-onderschat 

 

25 juli 2017: verdere verbetering dekkingsgraad pensioenfondsen! 

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?  

http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds 
 
Week 30
Rekentools zijn bijzonder belangrijk en handig.

Blijf kritisch, zoals blijkt bij hypotheek rekentools: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp-rekentool-calculator-checklist 

 

Goedkoop vliegen kan door in het buitenland te boeken. Minderuitgaven onder vliegen:

http://www.minderuitgaven.nl/minderuitgaven/ 

 
Week 29

Als u ouder bent en de kinderen zijn uit huis, wilt u mogelijk toch in uw oude huis blijven wonen.

http://bit.ly/dfs365-realiseren-van-overwaarde

 

Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven, onbenoemde feiten of trends.
http://bit.ly/dfs361-studiefinancieringsschuld-onbenoemd

 

 

Week 28

Woningwaarde stijgt.

http://bit.ly/dfs359-ontwikkeling-verkoopprijs-en-vraagprijs-woningen

Vertrouw niet op de woningfinancier:

http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

 

Check uw kennis voor een belangrijke financiële beslissing 

via de financiële-kennistest van AFM, weetwatjeweet!

http://bit.ly/dfs98-openaccess 

 

Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven, onbenoemde feiten of trends.
Het is niet te vatten dat:
 •  in Box 3 geen rekening gehouden wordt met de beleggingshorizon van de vermogensbezitter
 • het forfaitair rendement alleen te behalen is door professionele beleggers
 • Box 3 forfaitair rendement niet transparant als een belastingbron.
 2de voorbeeld: http://bit.ly/dfs358-2de-voorbeeld-van-onzuiver-onbegrijpelijk-beleid-Box-3 

 

Week 27
WRR-rapport: de val van de middenklasse
http://bit.ly/dfs354-de-val-van-de-middenklasse 
 
Persoonlijke omstandigheden spelen weer een rol bij de ontslagvergoeding
HR uitspraak: http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag 
 
Week 26
Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven of onbenoemde feiten/trends.
Het is niet te vatten dat
 • - pensioenfondsen rendementen maken van 6-8%,
 • - het opgebouwd pensioenvermogen €1.700 miljard bedraagt 
 • - en de rekenrente voor het contant maken van de pensioenverpllichting ca. 2% is,
  met als gevolg nadeel voor (toekomstig) gepensioneerden.
1ste voorbeeld:
http://bit.ly/dfs352-1ste-voorbeeld-van-onzuiver-onbegrijpelijk-beleid-pensioenen.

 

Niets nieuws onder de zon. Pesten op het werk of bossing is actueel
Het vervolgingsbeleid schiet tekort. Medewerkers ondergaan de nadelen.
Voorbeeld: Google: gemeente+Zevenaar.

13 t/m 16 november 2017: Week van de Werkstress

http://bit.ly/dfs350-wegpesten-bossing 

http://bit.ly/dfs102-ontslagindicatoren

 

 
Week 25

Uitspraak van Hof van Justitie biedt hoop aan ontslagen werknemers.

Lang juridisch gevecht: http://bit.ly/dfs349-Flitsfaillissement-pre-pack-stille-bewindvoering 

 

Voor elke ondernemer een noodzakelijk aandachtspunt!

Wat gebeurt er met de onderneming bij overlijden?

Geef aandacht aan http://bit.ly/dsf348-familiestatuut

 

Week 24
Belangrijke vragen bij het bepalen van de studie.
Waar is goede informatie over de arbeidsmarktkansen te vinden?

http://bit.ly/dfs346-arbeidsmarktperspectief-na-studie

http://bit.ly/dfs347-Studie-in-cijfers-of-Studiebijsluiter 

 
Economische vooruitzichten 2017-2018
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-08-Juniraming-2017.pdf
 
Overtreding van de bankierseed kan grote gevolgen hebben en leiden tot (tijdelijke) beëindiging van de beroepsuitoefening.
http://bit.ly/dfs345-bankierseed 
 
 
Week 23
Overheidssubsidie: Leven lang leren maar ook leven lang schulden
http://bit.ly/dfs344-Levenlanglerenkrediet 
 
Veel woningbezitters betalen teveel risico-opslag en dus een te hoge hypotheekrente:
http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

 

Week 22

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

http://bit.ly/dfs177-DBA-BGL-eindeVAR

 

1 juni 2017 Voorjaarsnota 2017: kamerbrief-voorjaarsnota-2017 

Kostendelersnorm/ 'mantelzorgboete' van de baan.

 

 

Omzetontwikkeling ZZP'ers: http://bit.ly/dfs135-zzp-omzetontwikkeling 

 

Bedrogen bij tweedehans aankopen. Kijk op: Minder uitgeven-oplossingen.

Controleer de handelspartij/ verkoper via politie.nl.

http://bit.ly/dfs259-minder-uitgeven-en-opzeggen.

 

Week 21

Box 3 vermogen >€100.000. Forfaitair rendement is hoog!

U behaalt FORFAITAIR ca. 4,6% in 2017 en 2018. 

Dus extra belastingafdracht.

http://bit.ly/dfs341-forfaitair-rendement-Box-3 

Uw pensioenfonds wordt geacht op langere termijn aanzienlijk minder rendement te halen.

Dus u ontvangt minder pensioen.

 
Werkgelegenheidscijfers voortdurend beter. Is dat zo of is de definitie bepalend?
definancielesite.nl/book/page/770-cijfers/
definancielesite.nl/book/page/1062-week-11/
definancielesite.nl/book/page/1062-week-11/ 
Werknemers die meer willen werken, alle zzp'ers -ook met geen of een minimale omzet-,
alle kansloze ontmoedigde ouderen, alle niet elke maand solliciterenden worden niet als werkloos beschouwd.
Het is dus een kwestie van een internationale definitie en zeker geen realiteit.
Een weergave van arbeidspotentieel zou meer inzicht geven.
 
Week 20
Het toekennen van specifieke bezittingen aan uw kinderen is eenvoudig:
http://bit.ly/dfs340-codicil
 
 • Wenst u dat uw schoonzoon of schoondochter meedeelt in de nalatenschap?
 • Wenst u als samenwoner dat de helft van de woning niet naar de langstlevende gaat?
 • Kiest u voor een hogere erfbelasting?
 • Draagt u bij de overgang van een eigen woning naar een zorginstelling via de eigen bijdrage
graag bij aan de kosten van de zorg?
http://bit.ly/dfs336-waarom-een-testament-maken
 
Week 19
WW-looptijd hersteld via CAO:
http://bit.ly/ddfs338-WW-uitkering-hersteld-via-CAO 
 
De koopkracht daling door het niet indexeren van pensioen is ingrijpend.
Sluipende verarming waar u rekening mee moet houden.
http://bit.ly/dfs337-pensioen-en-inflatie 
 
Week 18
Hoewel de beperkte gemeenschap is aangenomen, overweeg een testament te maken:
http://bit.ly/dfs58-2trapsmaking
http://bit.ly/dfs336-waarom-een-testament-maken
 
 
Rijksvastgoedbedrijf en onbeheerde nalatenschappen
Actieve zoekplicht! 
 
Telefoonkrediet (>€250) aangemeld bij BKR
http://bit.ly/dfs334-telefoonkrediet-BKR
Verlaging van mogelijke woningfinanciering. 
Volgt de studiefinanciering?
 
Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 vanaf pagina 14:
http://bit.ly/dfs332-tarieven-bedragen-vanaf-1-januari-2017 
 
Week 17: alleen voor pensioen geïnteresseerden
Verder pensioen uit zicht
http://bit.ly/dfs331-nieuwe-pensioenregeling 
 
Pensioen uit zicht, een terugblik:
http://bit.ly/dfs330-Pensioen-uit-zicht 
 
Week 16
Met sparen verliest u geld. Dus beleggen is een goed alternatief. 
Voorkom een teleurstelling en bekijk de basisregels:
http://bit.ly/dfs256-basisregels-beleggen en 
http://bit.ly/dfs96-10beleggingshandvatten
 
 
Hoe berekent de (ouder van) student de aflossing van de studieschuld
bij 0% rente en bij een stijgende rente. Zie op berekenhet.nl
http://bit.ly/dfs322-aflossing-studieschuld-bij-renteverhoging
 
Week 15
nu.nl/geldzaken/4608009/honderdduizend-oud-studenten-kunnen-studieschuld-niet-betalen.html
Wat kan de (ouder van) student doen?
http://bit.ly/dfs321-overkreditering-studenten 
 
11 april beslist de 1ste kamer waarover niet beslist wordt tot
aantreden van een nieuw kabinet.
http://bit.ly/dfs319-controversiele-onderwerpen
 
 
Week 14
Bent u voorbereid op een rentestijging?
http://bit.ly/dfs317-renteontwikkeling 
 
Voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie.
http://bit.ly/dfs316-DNB-Economische-vooruitzichten 
 
Week 13
28 maart is de wet 
Beperken wettelijke gemeenschap van goederen
aangenomen!!!
http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling 
 
Download gratis ebooks via http://bit.ly/dfs173-open-access-bookboon.  
Zoals werk-verwerven-ebook. Leve http://bit.ly/dfs98-openaccess
 
Vanaf 2017 zijn er weer unieke vrijstellingen voor schenken.
Om de volgende generatie te helpen
met studie en aankoop van de woning:
http://bit.ly/dfs103-tarief-schenk-erfbelasting.  
 
Week 12
28 maart. 1ste kamer. Stemming
De gemeenschap van goederen op de schop.
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels 
 
Voor 1 april: keuze eigenrisicodragerschap voor werkgevers:
http://bit.ly/dfs316-eigenrisicodragerschap-WGA-
 
 
Uitgaven voor specifieke zorgkosten is een belangrijke aftrekpost:
http://bit.ly/dfs315-belangrijke-aftrekposten
 
Week 11
Er zijn vele stimuleringsmaatregelen: http://bit.ly/dfs310-ondernemers-aftrekposten.
 
Als u voor 1 april uw belastingaangifte doet, heeft u voor 1 juli uitsluitsel.
Velen laten de kans op belastingreductie voorbijgaan. U ook?
http://bit.ly/dfs309-aangiftetips  
 
21 maart. 1ste kamer: herziening gemeenschap van goederen
http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling 
 
 
Week 10
7 maart is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen en
de Novelle: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34662_novelle_wet_uitfasering en 
http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA.
  
AOW-leeftijd weer terug naar 65 jaar.
Klinkt aantrekkelijk. Maar is het realistisch: http://bit.ly/prognose-levensverwachting
Let op:
bent u het eens met de benodigde uitgavenbeperkingen en extra belastingen?
http://bit.ly/AOW-leeftijd-terug-op-65-jaar.
 
 
1ste kamer 7 maart stemming wet uitfasering pensioen in eigen beheer
https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20170307 
http://definancielesite.nl/book/page/226-pensioen-in-eigen-beheer-en-de/
 
 Week 9
Andere kernwaarden dan verwoord in de participatieverklaring
http://bit.ly/participatieverklaring-NL-kernwaarden 
Worden de Nederlandse kernwaarden door Nederlanders en Nieuwe Nederlanders
gedeeld en zijn ze bij iedereen bekend?
 
 
Voorkom alternatieve feiten en check uitspraken zelf in de verkiezingsprogramma's:
http://bit.ly/dfs227-verkiezingsprogrammas-2017
http://bit.ly/dfs305-CPB-doorrekening-verkiezingsprogrammas-2017 
 
Week 8
Het Nationaal Plan Open Science.
 • 100 procent open access publiceren in 2020;
 • onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik;
 • erkenning en waardering;
 • stimulering en ondersteuning.
 
http://bit.ly/dfs98-openaccess
 
Het voorstel voor indexatie van pensioenen is lachwekkend.
Ondanks een gemiddeld rendement van 8,3% vanaf 1971
https://www.bnr.nl/player/archief/20170116130400300 
 
Week 7
Week van de Financiën van de KvK geeft handvatten voor vele ondernemers.
Van Handboek Ondernemen, Geldboek voor Financiën tot servicedesks en subsidiekansen.
http://bit.ly/dfs306-handvatten-voor-ondernemers
 
ZZP'ers kunnen op basis van 1 jaar activiteit hypotheek aanvragen.
http://bit.ly/dfs273-NHG-normen en http://definancielesite.nl/book/page/250-inkomen/ 
 
CPB; Keuzes in kaart
Vergelijk partijen: http://bit.ly/dfs305-CPB-doorrekening-verkiezingsprogrammas-2017
 
Check de OZB-stijging in uw gemeente.
http://bit.ly/dfs129-ozb 
 
Doe een salarischeck via salariskompas van Intermediair
http://bit.ly/dfs303-salariskompas 
 
Week 6
1 april. Kapitaalverzekering vrij aan te wenden voor aflossing van de hypotheek.
http://bit.ly/dfs302-vervallen-beperking-uitkering-kapitaalverzekering
 
PVV: AOW-leeftijd op 65 jaar.
Wie betaalt deze rekening? Check de CBS feiten: http://bit.ly/dfs301-AOW-leeftijd-in-2040
De rekening wordt doorgeschoven naar volgende generaties werkende jongeren. 
 
Voorkom vragen als u niet meer "in control" bent.
Regel een goede opvang voor mens en dier.
http://bit.ly/dfs290-levenstestament
 
Zeer lage rente met vooruitzicht op stijgende rente!
Heeft u aan rentemiddeling gedacht?
http://bit.ly/dfs33-rentemiddelinghypotheek
 
Wat kan ik doen als ik schuldenproblemen heb?
http://bit.ly/dfs299-schuldhulpverlening 
 
Week 5
Schulden? Vul een financieel stappenplan in: http://bit.ly/dfs297-basis-financieel-plan 
 
Check de waarde van een woning via: http://bit.ly/dfs296-waarde-woning-opvragen 
 
 
Voor cijfers zie op rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014, wijziging in de belastingheffing 2015, belangrijkste wijzigingen belastingen 2016 en 2017: http://bit.ly/dfs279-wijzigingen-tarieven-2017.
 
 
Week 4:
26 jan. (Wet verdringingstoets) (34 325).
Tegengaan van het probleem van verdringing van betaalde arbeid door
personen met onbetaalde arbeid.
http://bit.ly/dfs295-wet-verdringingstoets
 
24 januari
'Verlaging van de leeftijd (21 jaar) waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon
en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk' = hamerstuk
 http://bit.ly/dfs295-wettelijk-minimumloon-vanaf-21jaar 
 
Week 3
Fiscale cijfers 2017: http://bit.ly/dfs294-fiscale-cijfers-2017
 
Top 10 best en slechts betaalde beroepen:
http://bit.ly/dfs293-best-en-slechts-betaalde-beroepen 
Voor elke werkende: check uw salaris via loonwijzer:
http://bit.ly/dfs292-salarischeck 
Voor elke student: bekijk het salarisperspectief.
 
Week 2
2dekamer onderwerpen week 3: http://bit.ly/dfs291-2dekamer-week3 
 
http://bit.ly/dfs289-belastingtarieven-en-schijven-alle-boxen 
 
Reisvertraging? Check uw recht op vergoeding?
Verminder uw reiskosten: http://bit.ly/dfs288-vergoeding-reisvertraging 
 
Voor DGA's en toekomstig gepensioneerden met premie-/kapitaalregeling.
Pensioenknip tot 1 juli 2017: http://bit.ly/dfs283-pensioenknip 
 
Week 1
Pensioenfondsen korten niet. Toch geen, Hoera!
Door het uitblijven van indexatie teren (toekomstige) gepensioneerden verder in.
Bij een gemiddeld rendement van 7% (ABP)
https://www.abp.nl/over-abp/beleggen/resultaten.aspx
wordt toch maar uitgegaan van een rekenrendement van 1-2%
ten koste van de uitgekeerde pensioenen.
 
 
Beleggingssucces over 2016 http://bit.ly/dfs133-beursschommelingen
is ten onrechte niet voelbaar voor gepensioneerden.
 
Week 52. 
Box 3 aanpassingen voor 31 december:
http://bit.ly/dfs269-fiscale-optimalisering-Box3  
 
De cruciale datum nadert voor de aanpassingen van de pensioenen.
http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds
 
Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017.
http://bit.ly/dfs282-Belastingplan-2017-Tarieven 
Tarieven en wijzigingen 2017: http://bit.ly/dfs279-wijzigingen-tarieven-2017
 
 
Week 51
Maatschappelijke financiële hulp: http://bit.ly/dfs281-kennisnetwerk-belastingen 
Wijzigingen en tarieven 2017: http://bit.ly/dfs279-wijzigingen-tarieven-2017 
Rekenregels 1 januari 2017: http://bit.ly/dfs280-rekenregels-2017 
ZZP'ers kunnnen al na 12 maanden zelfstandigheid, met een inkomensverklaring, financiering krijgen:
http://bit.ly/dfs273-NHG-normen
 
Week 50
15 december: enthousiasme over werkgelegenheid
http://bit.ly/dfs29-werkloosheid
Is een kanttekening terecht? JA, want de definitie sluit
groepen met (potentieel) veel werkwilligen uit:
- ZZP'ers: een-derde-zzp-ers-met-korte-werkweek-wil-meer-werken 
- ontmoedigden meestal ouder dan 50 jaar: achtergrond/2016/46/vanwege-weinig-resultaat
- niet zoeken, bijv. vanwege zorgtaken: achtergrond/2016/46/vanwege-andere-reden.
 
Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer tot 1 april 2017
http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA 
Let op. U moet als DGA zorgen voor:
1. stopzetting pensioenopbouw
2. vaststelling mogelijke afkoop
3. mogelijke compensatie voor de partner. 
 
CPB: "Begroting in evenwicht bij aanhoudend economisch herstel"
http://bit.ly/dfs278-CPB-economische-vooruitzichten-2017 
 
Week 49
Erfgenamen worden minder gauw benadeeld!
Wat moet je niet doen en waarom is 3-maands periode van belang?
http://bit.ly/dsf277-bescherming-erfgenamen-tegen-schulden
 
De rente van de studielening is in 2017 0%.
http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld
 
 
Week 48
TOP open access en VRIJE toegang tot nieuws
http://bit.ly/dfs275-the-Wayback-Machine-Internet-Archive
http://bit.ly/dfs276-Open-Library-Internet-Archive 
http://bit.ly/dfs274-internet-archive-washington-post
The Wayback Machine is an initiative of the Internet Archive.
 
NHG normen 2017. Verruiming voor eigenaar van een lijfrente,
tweeverdieners (2de inkomen telt voor 60%) en hogere maximale
financiering: http://bit.ly/dfs273-NHG-normen 
 
Opschorting handhaving DBA tot 1 januari 2018
http://bit.ly/dfs177-DBA-BGL-eindeVAR 
 
Is uw dienstverleningsdocument nog juist? Gebruik de DVD-generator van AFM
http://bit.ly/dfs272-dienstverleningsdocument 
*****
 
Week 47
 
DBA: overgangsperiode tot 1 januari 2018
zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba/factsheet
 ***
Vanaf 1 december 2016
Elk krediet >€250 (was €500) die u meer dan 1 maand (was 3 maanden) gebruikt wordt geregistreerd.
http://bit.ly/dfs270-BKR. Elke limiet maar nog niet de studieschuld!
Verlaag uw kredietlimiet als u een woningfinanciering aanvraagt.
 
Week 46
Zorg voor 1 januari 2017 voor verlaging van uw vermogen!!
Fiscale optimalisering Box 3. Let op de nieuwe vermogensrendementsheffing 2017. 
http://bit.ly/dfs269-fiscale-optimalisering-Box3
 
Ook in 2017 blijft u interen op uw vermogen!
http://bit.ly/dfs192-fictief-rendement-box-3 
 Let op: fictief rendement wordt nu 'uw voordeel' genoemd.
 
Week 45
Voor elke (toekomstige) woningbezitter van belang. Landelijke Voorziening WOZ: http://www.kadaster.nl/woz.
Iedereen kan de WOZ-waarde van elke woning opvragen. Opvragen doet u via: http://bit.ly/dfs267-WOZ-waarde-opvragen.
Meer op: http://bit.ly/dfs267-WOZ-waarde-opvragen
 
8 november: ambtenaren worden deels gelijkgesteld met andere werknemers: 
http://bit.ly/dfs268-normalisering-rechtspositie-ambtenaren 
 
Week 44
Verdere oprekking AOW-leeftijd na 2022: http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd
 Vanaf 2022: 67 + 3 maanden voor ieder geboren na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955.
 
Week 43
Verruiming leennormen in 2017: http://bit.ly/dfs264-leennorm 
 
Gebrek aan transparantie. Let op! Sommige banken vermelden niet of niet direct zichtbaar dat:
1. de door u ingevoerde en goedgekeurde spoedoverboeking niet direct zichtbaar afgeschreven wordt via uw rekening
2. een spoedoverboeking (hogere kosten) ingevoerd na 17.00 uur niet direct uitgevoerd wordt
3. de mogelijke verlaging van de hypotheekrente bij waardestijging van uw woning alleen op aanvraag toegekend wordt
 
Week 42
De studieschuld stijgt snel in Nederland naar €25 miljard: http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers
U kunt een probleem hebben door 30 jaar rente en aflossing
ten laste van uw inkomen en bij de aankoop van een woning.
NOG niet zo erg als in de VS: http://bit.ly/dfs263-VS-studieschuld.
 
 
Week 41
12 okt. WRR (adviescollege van de Regering): "Samenleving en financiële sector in evenwicht"
- overwaardering van de NL hypotheekschuld (€637 miljard) door geen rekening te houden met het opgebouwde aflosvermogen:
http://bit.ly/dfs118-NL-hypotheekschuld.
- onderschatting van ingrijpende ingrepen in fiscale bevoordeling van woningbezitters: http://bit.ly/dfs62-verscherpinghypotheekregels
 
VVD. Verkiezingsprogramma 2017. 
Wat staat erin over financiële zaken die u aangaan als:
 • student onder
  • studiebeurs, basisbeurs, studie, student, studieschuld  
  http://bit.ly/dfs227-verkiezingsprogrammas-2017
 
1ste kamer: 4 oktober: samenvoeging consumentenkredietovereenkomsten
wetsvoorstel/34442_consumentenkredietovereenkomsten
 
Check uw financiële basiskennis: http://bit.ly/dfs98-openaccess 
Waarom blijft de stemming zo somber? kopt de krant.
Verklaring van wetenschappers: defensive pessimisme!
of harde realiteit:
1. bezuinigingen en kortingen gelden ook voor komende jaren
2. de openbare cijfers/uitlatingen zijn geflatteerd
3. lasten zijn overgeheveld naar volgende generaties
4. informatie is niet transparant
5. velen moeten financieel plannen en extra sparen.
 
Voorbeeld 1: (toekomstige) woningbezitters
1.
- stijging van het eigenwoningforfait voor duurdere huizen: http://bit.ly/dfs161-woz
- elk jaar 0,5% daling van de hypotheekrenteaftrek: http://bit.ly/dfs168-annuitair-of-lineair
- elk jaar 1% lagere Loan to Value: http://bit.ly/dfs168-annuitair-of-lineair
- door de annuïteitenlening samen met de Bijleenregeling daling van de aftrekbare rente: http://bit.ly/dfs162-bijleenregeling
- stijging van de OZB en de WOZ waarde: http://bit.ly/dfs129-ozb 
 
Week 40
Elke maand een lagere dekkingsgraad voor pensioenfondsen.
http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds
Eind december komt voor velen de korting op de uitkering.
 
Het pensioen in eigen beheer is vanaf 2017 niet meer mogelijk.
Ondernemers: Let op de mogelijkheid van afkoop!
http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA.
 
Starterslening wordt in 2017 voortgezet: http://bit.ly/dfs250-starterslening.
 
Week 39
Waarom blijft de stemming zo somber? kopt de krant.
Verklaring van wetenschappers: defensive pessimisme!
of harde realiteit:
1. bezuinigingen en kortingen gelden ook voor komende jaren
2. de openbare cijfers/uitlatingen zijn geflatteerd
3. lasten zijn overgeheveld naar volgende generaties
4. informatie is niet transparant
5. velen moeten financieel plannen en extra sparen.
 
Voorbeeld 1: (ouders van) studenten
1. basisbeurs is als gift afgeschaft: €13.000 extra lasten voor de studie: http://bit.ly/definancielesite24-studievoorschot
Afschaffing studiekostenaftrek: http://bit.ly/dfs231-studiekostenaftrek  
2. de studieschuld van €21.000 is voor veel studenten te laag: http://definancielesite.nl/book/page/779-cijfers
3. de totale studieschuld stijgt explosief: http://definancielesite.nl/book/page/779-cijfers
4. geen transparante overheidsinformatie: http://bit.ly/1qAVxRs 
5. (ouder van) student moet extra sparen en financieel plannen: http://bit.ly/dfs230-studie-opbouw-kapitaal.
 Wees alert en plan de extra kosten. 
 
Week 38
Het grote succesverhaal vertaald in cijfers.
Hoeveel gaat u er op vooruit?
 
De grote successen volgens de regeringspartijen.
 1. onderwijs: afschaffing van de basisbeurs als gift
 2. arbeidsmarkt:
  • invoering Wet Werk en Zekerheid
  • herziening ontslagrecht
  • verkorting WW-uitkeringsperiode
  • nieuwe regels voor flexwerk
 3. invoering inkomens- en vermogenstoets in sociale regelingen
 4. woningmarkt:
  • verdere beperking hypotheekrenteaftrek
  • aanscherping financieringstoetsen
  • huurverhogingen
 5. zorg en oudendag:
  • verlengen AOW-leeftijd naar 67 jaar,
  • pensioenbezuiniging en uitstel ingangsdatum
  • verlaging rekenrente
 6. vermindering ondersteuning laag- en niet verdienden
 7. decentralisatie en overheveling taken naar gemeenten:
  • jeugdzorg,
  • zorg voor arbeidsgehandicapten,
  • langdurige zorg
 8. verschuiving van lasten naar volgende generaties
 9. bezuiniging leidt tot vermindering van het begrotingstekort naar 0,5%
 10. stimulering economie
Na het zuur komt het zoet. Maar niet voor iedereen.
 • WEL voor werknemers, ondernemers
 • NIET voor (ouders) van studenten, zorgbehoevenden, gepensioneerden en ouderen.
 
Miljoenennota 2017, Troonrede 2016, Belastingplan 2017
Overige fiscale maatregelen 2017
Miljoenennota2017-Belastingplan2017-Troonrede  
 
Week 37
15 sept. Verdere daling werkloosheid
werkloosheid-cbs-cijfers-en-definities/
 
De loze beloftes zullen tot 15 maart hoogtij vieren.
Partijen beloven bijv:
 1. afschaffen van het eigen risico bij de zorgverzekering
 2. lagere inkomstenbelastingen
 3. terugdraaien van aangenomen wetten zoals verhoging AOW/ pensioen
 4. belasting van vermogenswinst in Box 3 op reële rendementen en niet fictieve.
Let op de financiering!!:
PVV:
 • de-islamiseren +€7,2 miljard
 • geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep 
 • en enz.(??): €10 miljard.
Krijgt u geen "sigaar uit eigen doos"?
Lees de (concept)partijprogramma's!
 
Week 36
Verkiezingsprogramma's met paginaverwijzing naar enkele financiële aspecten.
 • Groenlinks
 • D66
2de kamer retour. Aanpassing regels voor fiscale eenheid: 
http://bit.ly/dfs226-fiscale-eenheid 
 
Week 35
30 augustus. Beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen daalt verder tot 98,85%: 
http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds
1 september. De rechtsbescherming van erfgenamen is aanzienlijk verbeterd!!
http://bit.ly/dfs224-aanvaarding-van-de-nalatenschap
 
Week 33
- Werkloosheid daalt naar 6%: http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers
- Daling werkloosheid jongeren: http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers
- Open access = vrije kostenloze toegang tot kennis:
6 peilers voor ondernemen: http://bit.ly/dfs173-open-access-bookboon
- 2017 wordt het jaar van de familielening en familieschenking.
Aandachtspunten: http://bit.ly/dfs222-familielening-en-familieschenking 
 
Week 32
WOZ waarde stijgt: http://bit.ly/dfs111-woningwaarde!
Extra last. Daalt de OZB dan ook? http://bit.ly/dfs129-ozb?
 
- Brexit remt de groei: http://bit.ly/dfs221-economisch-perspectief 
- spaarrentes blijven laag: http://bit.ly/dfs211-ECB-rente.
Een keuze is meer risico nemen via beleggen
of
uw kind helpen via lenen en schenken:
http://bit.ly/dfs220-familielening.
 
- Beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen blijft dalen.
Bekijk de publicatiedata: http://bit.ly/dfs101-dekkingsgraad
Is er kans dat u gekort wordt?
 
Week 31
Excuus de site ging down. http://bit.ly/dfs217-website-uit-de-lucht 
- de besluiteloosheid rond onze pensioenen. Er zal gekort gaan worden.
Check de beleidsdekkingsgraad van uw pensioenfonds: http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds
- het gebrek aan integere, duidelijke en betrouwbare informatie. Meer op: http://bit.ly/dfs218-open-communicatie 
en http://bit.ly/dfs98-openaccess.
 - Inflatie op basis van CPI (Consumentenprijsindex) -1,3%: http://bit.ly/dfs219-inflatie.  
Een extra last voor schuldenaren!
 
Week 30
Poorer than their parents. McKinsey rapport: http://bit.ly/dfs216-inkomensverwachting-volgende-generatie
Daling werkloosheid volgens CBS cijfers: http://bit.ly/dfs29-werkloosheid
 
Week 29
2017 schenkingsvrijstelling van €100.000
Help uw kind bij de aankoop van een woning.
http://bit.ly/dfs244-2017-eenmalige-vrijstelling
 
Week 28
13/7 implementatie Europese regels.
(Toekomstige) woningbezitters: http://bit.ly/dfs261-verbetering-interne-markt-woningkredieten
(Toekomstige) woningbezitters: modelmatige taxatie van 80 naar 90%:
http://bit.ly/dfs260-modelmatige-taxatie
Ondernemers: pensioen in eigen beheer afkopen en/of afschaffen?
http://bit.ly/dfs258-afkoop-pensioen-DGA
Voor iedereen: onzekere financiële ontwikkelingen is reden tot herziening uitgaven:
http://bit.ly/dfs259-minder-uitgeven-en-opzeggen 
 
Week 27
Voor (toekomstig) gepensioneerden. 2020 einde doorsneesystematiek en
vernieuwing pensioenstelsel: http://bit.ly/dfs239-toekomst-pensioenstelsel 
Voor ouderen: kwaliteit verzorgingsinstellingen publiek: http://bit.ly/dfs257-kwaliteit-verzorgingsinstellingen
Voor iedereen: online gratis rekenhulp: http://bit.ly/dfs242-rekenhulp
 
Week 26 (business as usual?)
Woningkopers/ oversluiters. Let op in het 3de kwartaal 2016 blijft de toetsrente op 5%
terwijl de marktrente lager is: http://bit.ly/dfs171-LTI
 
Beleggers: http://bit.ly/dsf256-basisregels-beleggen
Autobezitters. 1ste kamer: Wet uitwerking Autobrief ll (34391)
Ondernemers. Stemming 2de kamer: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34469_implementatiewet
34.469. Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen. AANGENOMEN.
 1. om de 10 jaar wisseling van accountant
 2. meer hoogleraren zonder nevenfunctie
 3. scheiding controle en advies.
 
*******************************************
VK BACK IN SPLENDID ISOLATION!
voor- en nadelen van de EU: http://bit.ly/255-Europese-Unie
 
VOLG de stand van de AEX NA het Brexit referendum:
beleggen.nl: http://bit.ly/beurskoersen
beurs.nl: http://bit.ly/dfs253-AEX
 
Week 25
 
Week 24
 
Fin. fase    Plaats    Onderwerp       Inhoud                Voordeel/risico
woning-bezitter
wet
 
financierings-beperking
Explains: http://bit.ly/dfs251-Gedragscode-hypothecair-krediet-woonquote-explain 
overfinanciering
ALTIJD
Bookboon
 
Open access=gratis kennis
Doelen stellen. http://bit.ly/dfs98-openaccess 
gericht financieel beleid
Pensioen
1ste kamer
 
Wet verbeterde premieregeling
 http://bit.ly/dfs248-premieregeling 
 beleggings- vrijheid
Wonen
2de kamer
 
Debat waarde woning Groningen
 http://bit.ly/dfs249-woning-Groningen 
 vergoeding
Studeren
DUO
 
studieschuld bijna €34 mld
  http://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers 
 Risico: overfinanciering
 
Week 23
 
Week 22
 
 
Week 21
Week 20
 
Week 19
Zo ja, dan vervalt het pensioen bij baanwisseling of ontslag =onvoldoende nabestaandenpensioen: http://bit.ly/dfs116-partnerpensioen.
Is er inkomen om de inkomensterugval te dekken?
 
 1. beslissing 1ste kamer: http://bit.ly/1T8FCbE
 2. uitleg definancielesite: http://bit.ly/dfs26-uitstelaow 
 3. rekenhulp AOW-datum: http://bit.ly/1MEcOTS en http://bit.ly/1HlYnU6 en http://bit.ly/dfs139-aowpensioen-svb
 4. 67 jaar in 2021 en daarna? http://bit.ly/dfs138-prognose-AOW-leeftijd 
 5. hoe overbrug ik? http://bit.ly/dfs86-OBR-AOW
 6. wat is de trend? http://bit.ly/dfs160-trend-oudedagsvoorziening.  
6 mei. Denk bij beleggen aan spreiding:
http://bit.ly/dfs90-vermogensallocatie  
Aandelen en/of obligaties? morningstar.nl: 
vindt-de-juiste-balans-tussen-aandelen-en-obligaties.aspx
Analyseer uw portefeuille via de rekentool van morningstar.nl: 
röntgenfoto-van-uw-beleggingsportefeuille.aspx.
 
3 mei. Deel van TTIP documenten publiek. http://bit.ly/dfs236-TTIP
Mogelijk financieel risico?
- versterking invloed/ monopolies van sterke multinationals via arbitrageprocedure
- prijsverhogingen door registratie/ octrooien. Zie recent Voorbeeld bij medicamenten
Het economische groeimodel en korte termijn inkomen
gaat boven duurzaamheid en lange termijn stabiliteit. 
 
1 mei einde VAR met overgangsregeling naar BGL.
http://bit.ly/dfs177-BGL-eindeVAR 
Banners:
 
Voorspoedig 2016 door MINDER, SLIMMER EN BETER uitgeven: 
klik op: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven
Kijk verder en verander van krant via een proefabonnement: http://bit.ly/dfs113-besparen-boek-print
  Week 10 http://bit.ly/dfs455-Centraal-Economisch-Plan-CEP. Quote: Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie... Volgende
Back to home

Oplossingen