Home

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.18 februari 2016 DNB opent Meldpunt Misstanden www.dnb.nl onder DNB opent Meldpunt Misstanden Quote Nieuwsbericht Datum 18 december 2015   Professionals in de... Vorige

Klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders. Stemming 1ste kamer. Aangenomen op 1 maart 2016.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33258_initiatiefvoorstel_van_raak

Memorie van Antwoord: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140324/memorie_van_antwoord_van_de/document3/f=/vjibik9ifxya.pdf 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34105_novelle_initiatiefvoorstel

Memorie van Toelichting

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150409/memorie_van_toelichting_zoals/document3/f=/vjsxq43rwv63.pdf 

 

AFM geeft op haar site www.afm.nl richtlijnen voor de bescherming van de financieel consument. Heldere aanwijzingen hoe de consument geïnformeerd moet worden en hoe een adviesgesprek gevoerd moet worden. Volgende
Back to home

Oplossingen