Afschaffing van de basisbeurs kost de (ouders van) studenten geld en lever de overheid vele miljarden. Toegezegd is dat dit bedrag aangewend wordt voor verbetering van het onderwijs. Vraag is hoe en voor welke bedragen de overheid de hogescholen en universiteiten voor de afschaffing van de basisbeurs financiert en daarna. Rijksinformatiedienst:  Quote Onderwijsinstellingen... Vorige

Effect afschaffing basisbeurs en uitbreiding leenstelsel

rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/monitor-beleidsmaatregelen-2016-2017 

 

*******************************************************************************

Effecten van de systeemverandering in de studiefinanciering worden weergegeven in de Monitorraportage studievoorschot en Aanbiedingsbrief. Toelichting door het Ministerie is weergegeven in een brief aan de 2de kamer op 18 maart 2016. Zie rtlnieuws: http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2016/04/18/brief_monitor_beleidsmaatregel.pdf 

Rapport op tweedekamer.nl: 2015:

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e738142e-d2f2-4289-a84e-fdadeb55e9a2&title=Monitor%20Beleidsmaatregelen%202015.pdf

********************************************************************************

Gevolgen afschaffing basisbeurs en recente maatregelen m.b.t. de studie

  • extra financieringslasten
  • extra financiële risico's 
  • groter nadeel bij rentestijging (2017: 0%)
  • overcreditering van de student
  • studiefinancieringsbubbel voor de overheid
  • verhogings instellingscollegegeld
  • afschaffing studiekostenaftrek
  • verkorting studieduur door lastenverhoging
  • minder kansen voor (ouders van) risico-averse studenten.

Maar ook:

  • toezeggging tot verbetering van de onderwijskwaliteit door extra investeringen.

De aanmelding om te studeren is naar verwachting niet aanzienlijk gedaald. Sommige universiteiten compenseren aanmeldingsdaling door meer buitenlandse studenten aan te werven, die door betaling van instellingscollegegeld in plaats van collegegeld meer inkomsten genereren. Niet weergegeven is dat de studieschuld naar verwachting sterk stijgt. Ver boven de door het Ministerie voorspelde gemiddelde studieschuld van €21.000. Cijfers zijn beschikbaar bij publicatie van het jaarverslag van DUO mid mei 2016.

****************************************************************************

Rapport op tweedekamer.nl: 2014 Monitor

Toezegging: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/04/kamerbrief-over-monitor-studie-en-leengedrag 

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet rijksoverheid.nl Quote. Nieuwsbericht | 08-06-2017 Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen... Volgende
Back to home

Oplossingen