eerstekamer.nl Quote 34.606 Initiatiefvoorstel-Van Rooijen Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet Vorige

10 APK voor pensioenen om te anticiperen op pensioenverslechtering

Anticipeer op een verslechtering van uw pensioen!

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalt. Check de dekkingsgraad van uw pensioenfonds: http://bit.ly/dfs101-dekkingsgraad

Heeft u voldoende pensioen? Ook als uw pensioen gekort wordt.

  1. Check de hoogte en ingangsdatum van uw AOW: http://bit.ly/dfs158-aow-uitkering en http://bit.ly/dfs139-aowpensioen-svb
  2. Hoeveel gaat uw AOW-leeftijd na 2022 stijgen: http://bit.ly/dfs138-prognose-AOW-leeftijd
  3. Uw pensioen: http://bit.ly/dfs148-pensioen-2de-pijler en bereken de hoogte van uw pensioen via http://bit.ly/dfs140-hoe-hoog-is-mijn-pensioen
  4. Meer over pensioenen en het gebruik van de Pensioenplanner: http://bit.ly/dfs139-pensioenkijker
  5. Heeft u andere vermogensbestanddelen voor uw pensioen? Hoe liquide zijn deze bezittingen?
  6. Bereken de aanvulling voor een verbetering van uw pensioen: http://bit.ly/dfs152-bereken-aanvullend-pensioen, indien nodig
  7. Houd rekening met calamiteiten als scheiding of ontslag, want dat kan korting van uw pensioen betekenen
  8. Heeft uw partner een nabestaandenpensioen op opbouw- of risicobasis (=pensioen vervalt na ontslag): http://bit.ly/dfs116-partnerpensioen
  9. Maak maximaal gebruik van fiscale regelingen: http://bit.ly/dfs231-hoogte-fiscale-aftrek-jaar-en-reserveringsruimte
  10. Bedenk waarop uw kunt bezuinigen als u onvoldoende pensioen heeft: http://bit.ly/dfs113-minder-uitgeven.

 

Web: actuaris.info/interviews/de-waardering-van-verplichtingen-en-premiestelling-in-internationaal-perspectief/1425

AFM: 1/3 van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte 'Bijna de helft van de respondenten, dat af lijkt te stevenen op een tekort ten opzichte van hun beoogde bestedingsbehoefte, ziet dit niet aankomen!" Bent u dat? Pensioenen worden vanaf 2017... Volgende
Back to home

Oplossingen