U kunt meestal gebruik maken van de onderstaande situaties om boetevrij af te lossen: als de marktrente hoger is dan de contractrente; bij verkoop van de woning; op de renteherzieningsdatum; bij overlijden, in geval er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten.   Voor... Vorige

Hypotheek aflossen?

Valkuil 1. Aflossen met spaargeld dat u nodig heeft voor later. Let op: bepaal het benodigd beschikbaar spaargeld voor plannen (reizen, aflossen studieschuld van kinderen, schenken, familielening e.d.), calamiteiten (scheiden, overlijden, ziekte, ontslag e.d.) en reserveringsuitgaven (auto, machines, groot onderhoud e.d.).

Valkuil 2. Verlies van oud regime voordelen.

Voordelen aflossen

 1. Lagere lasten bij een kleine hypotheek, als de rente lager is dan het eigenwoningforfait (EWF)
 2. Lagere lasten (rente en aflossing)
 3. Geen/minder premie overlijdensrisicoverzekering als onderdeel van hypotheek. Onderzoek of een dalende verzekering een gunstiger optie is.
 4. Geen EWF
 5. Geen last van de dalende renteaftrek, jaarlijks 0,5%
 6. Minder eigen bijdrage Wet langdurige zorg/ Wmo
 7. Geen Box 3 heffing op spaargeld

 Let op: leningen met hoogste rente eerst aflossen.

 

Nadelen aflossen

 1. Geen financiële ruimte voor onverwachte uitgaven of het invullen van plannen
 2. Vervallen van renteaftrek
 3. Boeterente. Wel aftrekbaar
 4. Vervallen van de voordelen van niet meer bestaande hypotheekvormen
 5. Geen/ minder vermogensopbouw meer buiten de woning
 6. Bijleenregeling: http://bit.ly/dfs162-bijleenregeling en verlies renteaftrek bij financiering van een nieuwe woning/ verbouwing
 7. Overwaarde is moeilijk uit de woning te halen als het beschikbare CBI onvoldoende is. Opties zijn: 1. Hypotheek zo mogelijk verhogen, 2. Verkoop en kleiner wonen, 3. Fiscaal niet gefacilieerde opeetconstructie, 4. Verkoop aan familie en huren (fiscaal ongunstig).

 

Als u de hypotheek (deels) aflost, denk aan:

 • Start met aflossing van Box 3 leningen en zeker consumptief krediet
 • Aflossing op rentevervaldatum, dan betaalt u geen boete
 • Door aflossing daalt het bevoorschottingspercentage, waardoor u mogelijk niet meer valt onder het toptarief. Let op: de bank maakt u daar meestal niet op attent.
Denk goed na voor u aflost op uw aflossingsvrije lening. Blijf flexibel en bewaar uw buffer.   De "campagne" (banken, DNB, AFM) om woningbezitters te stimuleren om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen gaat stevig door. Terecht moet u uw financiële situatie per 2031 (vervallen hypotheekrenteaftrek voor veel woningbezitters) in kaart brengen. Overigens wordt de... Volgende
Back to home

Oplossingen