Anticipeer op een verslechtering van uw pensioen! De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalt. Check de dekkingsgraad van uw pensioenfonds: http://bit.ly/dfs101-dekkingsgraad Heeft u voldoende pensioen? Ook als uw pensioen gekort wordt. Check de hoogte en ingangsdatum van uw AOW: http://bit.ly/dfs158-aow-uitkering... Vorige

Toekomst pensioenstelsel

 

Herziening pensioenstelsel. Brief van minister Koolmees met 10 punten plan.

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/02/01/kamerbrief-vernieuwing-pensioenstelsel/kamerbrief-vernieuwing-pensioenstelsel.pdf

 

1. Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek

2. Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken

3. Meer maatwerk in het beleggingsbeleid

4. Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens

5. Opname bedrag ineens mogelijk maken

6. Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens

7. Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel

8. Verbeteringen voor nabestaanden

9. Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd

10. Benoeming leden Commissie Parameters 

Reactie bond: .fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2019/februari/bonden-zwaar-teleurgesteld-pensioenbrief-kabinet/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse pensioenstelsel beste ter wereld.

2018: mercer.nl/newsroom/melbourne-mercer-global-pension-index.html 

 

********************************************************************

AFM: 1/3 van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte

'Bijna de helft van de respondenten, dat af lijkt te stevenen op een tekort ten opzichte van hun beoogde bestedingsbehoefte, ziet dit niet aankomen!"

Bent u dat?

Pensioenen worden vanaf 2017 verlaagd! Uitsmeren over 10 jaar maar met directe ingang.

 ***

8 juli 2016. Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

2de kamer: Pensioenstelsel.doc

kamerstukken/brieven_regering/detail.

 • streefdatum 2020
 • einde doorsneesystematiek
 • evenwichtiger opbouw tussen jong en oud
 • kosten €100 miljard waarvan €40 miljard via extra staatsschuld
 • opties tussen persoonlijke pensioenpot en collectieve elementen
 • beslissing doorgeschoven naar volgende regeerperiode.

Let op partijprogramma

 

********************************************************************

Position paper AFM: afm/2016/postion-paper-pensioenstelsel.ashx

Quote 24 juni

De AFM vindt de volgende 3 uitgangspunten van belang voor een nieuw pensioenstelsel:

Een persoonlijke pensioenrekening voor iedere deelnemer
Met een persoonlijke pensioenrekening is eenvoudig duidelijk te maken hoeveel pensioen een deelnemer heeft opgebouwd. Ook kan een deelnemer zijn pensioen makkelijker meenemen bij het wisselen van baan. Dit zorgt voor meer inzicht in de eigen pensioenopbouw en flexibiliteit. Het opbouwen van pensioen vindt nog wel plaats binnen een collectief. Dit maakt het mogelijk om de kosten laag te houden en een aantal risico’s samen op te vangen.

Rekening houden met de verschillen tussen deelnemers
Een persoonlijke pensioenrekening maakt het ook mogelijk om de pensioenopbouw beter aan te laten sluiten op de persoonlijke situatie van de deelnemer. Allereerst door een individueel en leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid te hanteren, zodat er voor jongeren meer en voor ouderen minder risicovol kan worden belegd. Dit geeft oudere deelnemers meer zekerheid en jongere deelnemers kans op een hoger rendement.

De transparantie en flexibiliteit van persoonlijke pensioenrekeningen maken het ook gemakkelijker om toekomstige wijzigingen in het pensioenstelsel door te voeren.

Een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming van de deelnemer
Het is van belang dat de juiste balans wordt gevonden tussen keuzevrijheid en bescherming voor de deelnemer tegen verkeerde keuzes. De verplichting voor werknemers om pensioen op te bouwen moet behouden blijven. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen, zoals ZZP-ers, hun oudedagsvoorziening zelf niet voldoende verzorgen, moet onderzocht worden of de verplichting naar deze groepen moet worden uitgebreid. Als de deelnemer keuzevrijheid krijgt, vindt de AFM het belangrijk dat keuzemogelijkheden aansluiten bij wat we weten over het keuzegedrag van mensen. Hierbij is het van belang om te onderzoeken welke zorgplichteisen in een nieuw pensioenstelsel passend zijn.

Unquote

 

Huidige werkenden krijgen tot 1/3 minder pensioen dan de huidige gepensioneerden en moeten daarvoor veel langer werken en een drastische inkomensterugval accepteren. Oorzaken?

 • Omzetting van eindloon naar middelloon naar beschikbarepremieregeling
 • Uitstel ingangsdatum van pensioen
 • Geen indexering/ geen waardevast pensioen
 • Verlaging van de wettelijke opbouw
 • Verhoging van de premies
 • Korting op pensioenuitkering.

De jongeren worden extra getroffen. De pensioenopbouw begint op 21 jaar, zodat studenten vaak al een aantal jaren pensioenopbouw missen. Extra getroffen groepen zijn ook: werkenden met een tijdelijk contract e.d., arbeidsongeschikten, gescheiden werkenden, zzp’ers. Daarbij zijn veel woningeigenaren dubbel getroffen wamt zij krijgen ook te maken met het vervallen van de hypotheekaftrek.

Let op:

 • Te lage heffingskorting in het jaar dat u wel pensioen en geen AOW krijgt. U heeft recht op 1% korting van uw werknemerspensioen tot €182. Vraag uw pensioenfonds de juiste korting te gebruikenof
 • Bij een prepensioen tot 65 jaar ontstaat door het opschuiven van de ingangsdatum van  de AOW een gat. Gebruik de compensatieregeling van 2013 tot 2018 of de hoog/laag optie in het pensioen.

AOW

 • Uitstel ingangsdatum AOW
 • IOW tot 2020
 • AOW korting bij samenwonen met kinderen komt eraan. AOW voor samenwonenden geldt niet als u woning deelt maar ander heeft eigen huishouding of i.g.v. verzorgers

Extra getroffen is ieder die in het buitenland gewerkt heeft. De AOW-gerechtigde mist 2% AOW opbouw, tenzij vrijwillig aangevuld.

 

Meer informatie: 

Introductie: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2015/nov/rapport-pensioentekort

Rapport AFM: https://www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/2015/pensioentekort-aanpak/rapport.ashx

http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2012/dnb276524.jsp

https://www.mijnvakbond.nl/Documenten%20MijnVakbond.nl/Senioren/2012%2012%2008%20VK_Enorme%20verslechtering%20van%20pensioenen.pdf

 

Beleidsdekkingsgraad versus actuele dekkingsgraad Pensioenfonds Zorg en Welzijn

https://www.pfzw.nl/actueel/dekkingsgraad/Paginas/default.aspx

Fondsen zakken onder 90%. Minimaal 105% en over 10 jaar 125% anders korting.

 

Renteprobleem

Huidige 10 jaars rente NL staatsobligaties: http://www.bloomberg.com/quote/GNTH10YR:IND

20 jaar rente: http://nl.investing.com/rates-bonds/netherlands-20-year-bond-yield

Rekenrente was in 2015 1,75%, januari: 1,45%, ……..

 

Verantwoord beleggen

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/Brief%20Ploumen%20Verantwoord%20beleggen%20voor%20een%20goed%20pensioen/B-10338-Verantwoord_beleggen_voor_een_goed_pensioen-EM.pdf

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/Brief%20Ploumen%20Verantwoord%20beleggen%20voor%20een%20goed%20pensioen/2016_0504_Contouren_Agenda_verantwoord_beleggen.pdf

http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/Pages/Dekkingsgraden_grote_pensioenfondsen_zakken_verder_weg_49.aspx

http://www.pensioenfederatie.nl/services/themas/Pages/De_Nationale_Pensioendialoog_88.aspx

Pensioenfederatie wil een stelsel dat pensioenfondsen pensioen uitkeren afhankelijk van het beleggingsrendement dus een vorm van de beschikbare premieregeling.

*******************************************************************************

20 februari 2015. SER advies: https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2015/toekomst-pensioenstelsel.aspx

Conclusie: voorkeur voor opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen. Alleen nog een collectiviteit voor langlevenrisico en arbeidsongeschiktheid. Beëindiging van een collectieve uitkeringsregeling.

28 augustus in het kader van de  Nationale Pensioendialoog: SCP rapport. De belangrijkste trends zijn verschil in generatielast verdeling, flexibilisering arbeid en verhoging opleidingsniveau. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Pensioenen_solidariteit_en_keuzevrijheid.

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Bestedingen-van-ouderen_Nibud_PWC_juni-2016.pdf NIBUD en PwC Quote Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden Persbericht | 1 juli 2016 Meer vrijetijdsuitgaven en hogere zorgkosten.... Volgende
Back to home

Oplossingen