Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


2025: AOW-LEEFTIJD 65 JAAR rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/01/kamerbrief-over-aow-leeftijd-in-2025    rijksoverheid.nl quote AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord... Vorige

Levensverwachting 65-jarige

Check uw levensverwachting: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/44/levensverwachting-65-jarigen 

********************************************************

CBS

Quote

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

30-5-2016 / 02:00
Nederlandse mannen en vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging. Vrouwen worden nog altijd ouder dan mannen, maar het verschil is kleiner geworden. De kans van 65-jarigen om honderd te worden is in zestig jaar tijd ongeveer verzesvoudigd. Dat meldt CBS.  De resterende levensverwachting van een 65-jarige in 2015 is 18,2 jaar voor mannen en 20,9 jaar voor vrouwen. Zestig jaar geleden konden mannen nog 13,9 jaar en vrouwen14,9 jaar verwachten te leven. 


De theoretische levensverwachting vertoont op de lange termijn een stijgende trend. Per jaar zijn er echter kleine fluctuaties doordat het aantal overledenen per jaar schommelt. In 2015 was de sterfte hoger dan in voorgaande jaren: in dat jaar overleden 147 duizendmensen, 8 duizend meer dan in 2014. Dit had een kleine daling van de levensverwachting tot gevolg van 0,3 jaar.

 

Prognose: levensverwachting blijft stijgen

De verwachting is dat de stijgende trend van de resterende levensverwachting van 65-jarigen in de toekomst doorzet. De CBS-prognose houdt rekening met onzekerheidsmarges. Zo zijn stijgingen door medisch-technologische doorbraken mogelijk, maar is het ook mogelijk dat nieuwe generaties minder oud worden door minder gezond gedrag. Voor 2060 zal de resterende levensverwachting volgens de prognose 25,0 jaar zijn, en lopen de marges uiteen van 20,5 tot 29,5 jaar.

 

Kleiner verschil levensverwachting van mannen en vrouwen

Vrouwen hebben nog altijd meer levensjaren te verwachten dan mannen. Dit verschil is echter steeds kleiner geworden. In 2015 is het verschil voor een 65-jarige 2,7 jaar. Sinds 1980 is de levensverwachting voor mannen sneller gestegen dan die van vrouwen.
Bij de verklaring van deze ontwikkeling speelt roken een belangrijke rol. Mannen zijn eerder en massaler begonnen met roken. Tot begin jaren zeventig nam daardoor de levensverwachting voor mannen nauwelijks toe. Onder andere door de sterke afname van het aantal rokende mannen vanaf de jaren vijftig steeg de levensverwachting sinds begin jaren tachtig weer. Ook vrouwen roken momenteel minder dan in de jaren zeventig, maar doordat het effect van roken vertraagd doorwerkt op de sterfte, is voor vrouwen de levensverwachting sinds 1980 minder toegenomen dan voor mannen.

 

Kans om honderd te worden zes keer zo groot als in 1956

De kans om honderd te worden is steeds groter geworden. Van de vrouwen die nu 65 jaar zijn zal naar verwachting 6,0 procent de honderd jaar bereiken, van de mannen 3,0 procent. In 1956 was die kans ongeveer zes keer zo klein. Van de 65-jarige vrouwen heeft1,2 procent de honderdste verjaardag mogen vieren, van de mannen 0,4 procent.

Bronnen
cbs.nl Quote Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040 16-12-2016 02:00 In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd... Volgende
Back to home

Oplossingen