2021 .rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-3#meer.     ******************************************************************************* rijksoverheid.nl 'Staatssecretaris... Vorige

Heffingvrij vermogen Box 3

Belastingtarievenhttp://bit.ly/dfs314-belastingtarieven

 

 

Heffingvrij vermogen gaat in 2021 omhoog tot €50.000 per belastingplichtige, resp. €100.000 voor partners

rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-meer.

 

********************************************************************* 

Terug naar belasting over de werkelijke spaarrente. Extra hoge vrijstelling.

 

rijksoverheid.nl

Quote

Nieuwsbericht | 06-09-2019 | 15:20

Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

 

Staatssecretaris Snel: “Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik, want op dit moment worden zij belast alsof een deel van het vermogen dat ze hebben uit beleggingen bestaat, ook als zij alleen spaargeld hebben. Daardoor moeten zij meer belasting betalen dan wanneer je afzonderlijk naar hun spaargeld zou kijken. Met dit voorstel gaan straks circa 1,35 miljoen spaarders helemaal geen box 3-belasting meer betalen. Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001.”

Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.360 euro (of 60.720 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het vermogen waarover je belasting betaalt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat.

 

In het voorstel wordt straks voor het eerst gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente en daardoor ook vele malen lager is dan dat op beleggingen. Dit zou op dit moment bijvoorbeeld maar 0,09% zijn. Hierdoor gaan circa 1,35 miljoen mensen straks helemaal geen belasting meer betalen. Het voorstel is daarnaast zo vormgegeven dat de kleine beleggers (onder de 30.000 euro) die nu geen belasting betalen dat straks ook niet hoeven. Voor degenen die wel belasting blijven betalen wordt het tarief circa 33%.

 

Het nieuwe stelsel is zo ontworpen dat de voordelen van het huidige systeem behouden blijven, zoals de vooraf ingevulde aangifte. Het nieuwe systeem is wel gevoeliger voor belastingontwijking. Er worden dan ook maatregelen genomen om dit tegen te gaan, de zogenaamde anti-arbitragemaatregelen. 

 

De komende tijd wordt het voorstel uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daarbij zal ook in kaart worden gebracht wat de effecten zijn voor specifieke groepen. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De Belastingdienst moet vervolgens voldoende tijd hebben om deze grote structuurwijziging door te voeren, waarbij het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Kamerbrief

  • Kamerbrief Aanpassing box 3

    Staatssecretaris Snel van Financiën licht in een brief een voorstel toe waardoor straks voor het eerst gerekend wordt met de ...

    Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019

 

 

 

************************************************************************

Heffingsvrij vermogen belastingdienst.nl/heffingsvrij_vermogen 

Een deel van uw vermogen wordt niet belast (heffingvrij vermogen). Het heffingvrij vermogen kan overgedragen worden aan de partner. Heffingvrij vermogen geldt per belastingplichtige of, op gezamenlijk verzoek van partners, het dubbele. Voor ouderen, dat wil zeggen 65 jaar en ouder, geldt een toeslag afhankelijk van het inkomen genaamd de ouderentoeslag. De ouderentoeslag is afgeschaft vanaf 2016. 

 

Let op: overheveling vindt alleen plaats op expliciet verzoek van beide fiscale partners bij aangifte.

 

Tevens geldt voor minderjarige kinderen een extra vrijstelling, ongeacht het vermogen. De toeslag komt toe aan de oudste partner, tenzij partners om overheveling verzoeken. De regeling is in 2012 vervallen. 

In Box 3 vallen alle vermogensbestanddelen en schulden die niet in Box 1 of 2 vallen. In Box 3 zijn bezittingen belast of vrijgesteld. De belaste bezittingen kunnen verminderd worden met de aftrekbare schulden.     Volgende
Back to home