Voor studenten en ouders van studenten die financieel willen helpen. Terugbetalingsregels: Regels vanaf 2012 tot 2018 gaan uit van een aflossing gedurende 15 jaar van 12% van uw inkomen plus het inkomen van de partner boven een draagkrachtvrije voet gebaseerd op het minimumloon (rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon)... Vorige

studieschuld en hypotheek

De studieschuld verkleint de hoogte van de hypotheek aanzienlijk.

volkskrant.nl/economie/studieschuld-nekt-kans-op-hypotheek-waarschuwt-studentenorganisatie-iso~bb5dfd10/

 

 

28 september 2018: Betreft Reactie op de brief van ISO over de problematiek rondom de invloed van studieschuld op een toekomstige hypotheek

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/28/kamerbrief-over-studieschuld-en-hypotheek/kamerbrief-over-studieschuld-en-hypotheek.pdf

Uitgangspunt moet zijn de actuele studieschuld.

 

3 oktober is een motie aangenomen in de 2de kamer dat bij het vaststellen van een hypothecaire lening uitgegaan mag worden van de resterende studieschuld op het moment van aanvragen en NIET de oorspronkelijke.

Dit is van groot belang bij het aanvragen van een woningfinanciering en is mede bepalend voor de financieringshoogte.

Motie: tweedekamer.nl/studieschuld.meewegen.hypotheekaanvraag.pdf

 

35.007. Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs Voorstel van wet: https://www.eerstekamer.nl/.pdf.    Volgende
Back to home

Oplossingen