.                                     Vorige

10 voorbeelden van alternative of suggestive facts in Nederland

1. http://bit.ly/dfs352-1ste-voorbeeld: pensioenvermogen-onderbelicht. Pensioenvermogen wordt via rente en dekkingsregels laag gehouden. Gevolg: korting en geen indexering 

2. http://bit.ly/dfs358-2de-voorbeeld: Box-3-fictief-te-hoog. Belastingheffing over vermogen is fictief hoger dan marktrente minus inflatie. Gevolg: vermogensverlies 

3. http://bit.ly/dfs361-3de-voorbeeld: studiefinancieringsschuld-onbenoemd. Explosieve stijging van studieschuld wordt niet bekend gemaakt. Risico: compenserende maatregelen 

4. http://bit.ly/dfs366-4de-voorbeeld: werkloosheidscijfers-onderschat. Werkgelegenheid te positief ingeschat door beperking van het aantal potentieel werkzoekenden. Gevolg: te positief beeld  

5. http://bit.ly/dfs368-5de-voorbeeld: hypotheekschuld-overschat. Hypotheekschuld overschat. Gevolg: veel maatregelen om woningfinanciering te beperken 

6. http://bit.ly/dfs116-partnerpensioen-op risicobasis. Onderbelicht risico van het partnerpensioen op risicobasis. Gevolg: onderdekking

7. http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld. Renterisico stijgt door verandering van de rentebasis. Gevolg: overfinanciering

8. http://bit.ly/dfs444-8ste-intransparantie-stijging-AOW-leeftijd. Stijging AOW-leeftijd bevroren, maar tijdelijk. Gevolg: onvoldoende financiële planning bij voortijdig stoppen 

9. http://bit.ly/dfs443-geleidelijke-invoering-vermogenstoets. Vermogenstoets drempel voor uitkeringen en basis voor eigen bijdrage. Gevolg: vermogensdaling

10. http://bit.ly/dfs447-10de-intransparantie-bij-invoering. Ingrijpende maatregelen worden vaak in kleine stapjes of op lange termijn ingevoerd. Dan lijkt het mee te vallen.

 

3de van 10 voorbeelden van tendentieus beleid en uitspraken/onderzoeken die het verdienen om kritisch te analyseren: de totale studiefinancieringsschuld, onbenoemd. Het betreft onjuiste, onderschatte, overdreven, onbenoemde feiten of trends.   Het... Volgende
Back to home

Oplossingen