Restschuld (negatief vervreemdingssaldo). Als u de woning verkoopt tegen een lagere waarde dan de hypotheekschuld houdt u een restschuld over. Uw huis staat dan "onder water". De restschuld kunt u uit eigen middelen/ spaargeld voldoen of herfinancieren met de schuld van de nieuwe woning. Voorwaarde is dat uw inkomen voldoende is voor de rentelasten en (extra) aflossing. De... Vorige

Hypotheekrenteaftrek

rijksoverheid.nl Quote

Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2018

Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van wonen en leefomgeving in 2018 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

 

Maximale hoogte hypotheek omlaag

U kunt in 2018 een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van uw koophuis. U kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, kunt u niet meer meefinancieren uit de hypotheek. In 2017 was dit 101%. Dit heet de Loan-to-Value.

Lees meer over hypotheken.

 

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met 0.5% omlaag. Vanaf 1 januari 2018 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 50,0% in 2017 naar 49,5%.

********************************************************************

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt sinds januari 2014 afgebouwd met 0,5% en bedraagt in 2017: 50%. 

De aftrek wordt vanaf 2020 in 4 extra jaarlijkse stappen van 3 % per jaar beperkt en is in 2023 alleen aftrekbaar tegen het laagste tarief.

 

Regeerakkoord 2017

Quote: Het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt in stappen van 3 procentpunt per jaar verlaagd totdat het basistarief is bereikt. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. De wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen wordt door de in 2014 ingevoerde aflossingsverplichting onhoudbaar. De regeling wordt in 20 jaar uitgefaseerd. Unquote.

 

De tekst: tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf 

 

Quote: De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt gevonden door een verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%, verdere vergroening van het belastingstelsel en door aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3%- punt te verlagen naar het basistarief. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ wordt de komende 20 jaar stapsgewijs afgebouwd.Unquote

 

Wat kunt u doen?

http://bit.ly/dfs33-rentemiddelinghypotheek

http://bit.ly/dfs343-verlaging-risico-opslag-bij-verhoging-woningwaarde

http://bit.ly/dfs364-vervroegd-aflossen-hypotheek

http://bit.ly/dfs237-voor-nadelen-aflossen-hypotheek

http://bit.ly/dfs222-familielening-en-familieschenking

http://bit.ly/dfs220-familielening

http://bit.ly/dfs382-woningfinanciering-van-Box1-naar-Box3

http://bit.ly/dfs62-aanscherping-hypotheekregels. Historisch overzicht.

 

**********************************************************************************

Ook voor bestaande hypotheken wordt de renteaftrek beperkt. Vanaf 2014 wordt de renteaftrek in de hoogste belastingschaal jaarlijks met 0,5% verlaagd tot 2042. Dus aftrek hypotheekrente in 2014: tegen 51,5%, 2015: tegen 51% etc. tot aftrek tegen 38%.

Voorbeelden en rekenmodel op belastingdienst.nl onder uw_hypotheek_of_lening/tariefsaanpassing_aftrek_kosten_eigen_woning. 

 

Wijziging 2017: aanpassing financieringslasttabellen: nibud.nl/consumenten/nibud-advies-hypotheeknormen-2017-iets-ruimer-dan-2016/  LTV verlaging naar 101% voor tweeverdieners mag 60% van het lagere inkomen bij het toetsinkomen worden bijgeteld de... Volgende
Back to home

Oplossingen