Sinds 1 januari 2012  geldt de beleggingsleer in plaats van het nominalteitsbeginsel als basis voor het vergoedingsrecht. Wat wil dat zeggen? Bij scheiding geldt een afspraak voor het verrekenen van vermogen. Stel dat een partner aan de andere partner een bedrag ter beschikking stelt voor het opzetten van een onderneming of aankoop van een huis. In geval van het nominaliteitsbeginsel... Vorige

2018, aardverschuiving in het huwelijksgoederenrecht voor ieder die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat

WANNEER: 

2018, een onderbelichte aardverschuiving in het huwelijksgoederenrecht.

 

 

WELKE REGELING?

De beperkte gemeenschap geldt als er geen testament opgemaakt is. De nieuwe regeling vanaf 2018 geldt alleen voor nieuwe situaties. Bestaande situaties blijven onveranderd.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels.

BELEIDSBESLUIT: officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-10783.html.  Handhaving van de mogelijkheid om zonder schenkbelasting huwelijksvoorwaarden om te zetten in een algehele gemeenschap van goederen (wetten.overheid.nl/BWBR0024635/2008-10-26, officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-18050.html). Onder voorwaarden ook andersom. 

Ook gelden afwijkende goedkeuringen als voor de gemeenschap van goederen sprake is van ongelijke vermogens of van een schuld uit hoofde van een verschillende inbreng bij de aankoop van een gezamenlijke woning (afwijkende interne draagplicht) (descheidingsdeskundige.nl/algemeen/duidelijkheid-toepassen-besluit-30-januari-2018-en-afspraken-interne-draagplicht/).

 

WAT OMHELST DE REGELING?

Zo is het:

In de beperkte gemeenschap:

 • alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden verkregen of aangegaan tijdens het huwelijk 
 • alle privé bezittingen en schulden verkregen of aangegaan tijdens het huwelijk
 • alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke schulden en bezittingen
 • alle voorhuwelijkse schulden voor gemeenschappelijke bezittingen
 • de onderneming tijdens het huwelijk gestart.
 

Niet in de beperkte gemeenschap:

 • voorhuwelijkse privé schulden en bezittingen inclusief rendement. De uitsluitingsclausule is daarbij overbodig geworden
 • schulden en bezittingen verkregen of aangegaan via schenkingen en erfenissen
 • schulden voor van de gemeenschap uitgezonderde bezittingen. Uitzondering op regel voor voorhuwelijkse gezamenlijke schuld
 • onderneming gestart voor het huwelijk. Let op: winst valt (deels) in de gemeenschap (redelijke vergoeding)
 • Verknochte goederen  vallen buiten de gemeenschap en zijn aan de persoon verbonden: judex.nl/rechtsgebied/de-verdeling-van-alle-bezittingen-na-de-echtscheiding.htm
 • pensioen. De verdeling valt onder een andere regeling.

   

http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling 

 

WIE GAAT HET AAN?

 1. ieder die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat
 2. ouders die willen schenken
 3. erflaters
 4. ieder die de gevolgen van overlijden of scheiden wil regelen
 5. bestaande ondernemers
 6. toekomstig ondernemers.

 

HOE RAAKT HET U?

 1. ieder die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat

- U krijgt de schuld van uw partner. Let op: U heeft een gemeenschappelijke woning gekocht in de verhouding 90%-10%. Na het huwelijk valt het gemeenschappelijk bezit in de beperkte gemeenschap van goederen (50%/50%) en verarmt de partner met het grootste aandeel.

of

- U heeft een gemeenschappelijke woning gekocht, waarbij 1 partner alles geleend heeft en de andere partner eigen spaargeld gebruikt heeft. Na het huwelijk valt de schuld of familielening in de beperkte gemeenschap van goederen en deelt de partner met spaargeld in de schuld van de andere partner en verarmt daardoor.

 

- Privé bezit en schuld tijdens het huwelijk deelt u 50/50. Daardoor kan vermogen verschuiven.

 

Wat kunt u doen? maak huwelijkse voorwaarden op! http://bit.ly/dfs429-huwelijkse-voorwaarden.

Overleg met een notaris: 

 

__________________________________________________________________________________

 • Goederen van de gemeenschap uitsluiten of juist insluiten (http://bit.ly/dfs389-insluitingsclausule)
 • Aparte regeling treffen middels het laten opmaken van een testament of een niet notarieel document
  • http://bit.ly/dfs336-waarom-een-testament-maken
  • http://bit.ly/dfs290-levenstestament
  • http://bit.ly/dfs340-codicil.
  • Let op: deze regeling vereist wel dat alles minutieus en bewijsbaar bijgehouden wordt. Anders is het toch gemeenschappelijk. Voor bestaande huwelijken verandert er niets.

   Afwijking van de hierboven geldende wettelijke regeling is mogelijk door het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk, tenzij voor schenkingen of nalatenschappen een uitsluitingsclausule geldt. Schenkingen en erfenissen kunnen via een insluitingsclausule in de gemeenschap ingebracht worden.

 

**************************************************************************** 

Zo was het

De gemeenschap van goederen was de standaard oplossing. Dat wil zeggen dat:

- alle schulden en bezittingen van voor het huwelijk worden gedeeld

- alle schulden en bezittingen tijdens het huwelijk worden gedeeld

- erfenissen en schenkingen worden gedeeld

- schuldeisers hebben geen beperking bij invordering.

Alleen door het opmaken van huwelijkse voorwaarden wordt een verdeling vastgesteld bij scheiden en overlijden en wordt een bescherming voor schuldeisers gerealiseerd. Schenkingen en erfenissen kunnen buiten de gemeenschap gehouden worden middels een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte of in het testament op te nemen.

 

Niet in de gemeenschap:

  

 

Let op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-09-19#Boek1_Titeldeel7_Afdeling1_Artikel95a   Vanaf 1 januari 2018 geldt dat als een van de echtgenoten een onderneming heeft voor het huwelijk het ondernemingsvermogen niet in de beperkte gemeenschap... Volgende
Back to home

Oplossingen