De gemiddelde uitwonende student leent in 2017 meer dan €600 per maand. Het renterisico is hoog, de aflossingsverplichting lang en zwaar en het nadeel bij woningfinanciering hoog. http://bit.ly/dfs398-nibud-studentenonderzoek-2017 Vorige

9de Vermogenstoets geleidelijk naast inkomenstoets ingevoerd

WANNEER: 

Geleidelijke invoering tot 2018

 

 

WELKE REGELING?

De meeste sociale regelingen onderdeel van de verzorgingsgedachte.

 

 

WAT OMHELST DE REGELING?

De vermogenstoets is ingevoerd terwijl gebruikers er weinig notie van hadden. De vermogenstoets wordt gebruikt in de volgende regelingen:

- kindgebonden budget: http://bit.ly/dfs432-kindgebonden-budget 

- zorgtoeslag: http://bit.ly/dfs433-zorgtoeslag 

- huurtoeslag: http://bit.ly/dfs434-huurtoeslag 

- bijstand/ WWB/ Participatiewet: http://bit.ly/dfs435-Participatiewet-bepaalt-de-bijstand 

- WMO: http://bit.ly/dfs436-wmo-voorheen-awbz 

- AOW-compensatie: http://bit.ly/dfs441-overbruggingsuitkering-AOW 

- eigen bijdrage als u naar een verpleegtehuis gaat: http://bit.ly/dfs437-Wlz-voor-langdurige-zorg

http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling 

 

 

WIE GAAT HET AAN?

Ieder die ondersteuning nodig heeft door ouderdom, langdurige zorg en ieder die financiële tekorten heeft. 

 

 

HOE RAAKT HET U?

U zult eerst uw eigen vermogen aan moeten spreken voor u ondersteuning krijgt.

 

 

Wat kunt u doen? 

Verlaag het vermogen voor 1 januari.

http://bit.ly/dfs438-eigen-bijdrage-hoog-door-vermogen

http://bit.ly/dfs439-opeisbaarheidsclausule

http://bit.ly/dfs408-Box-3-opties-voor-verlaging

Besparingsregels of extra belastingen gelden niet voor 1 jaar of een regeerperiode maar op lange termijn. De pijn is daardoor in het 1ste jaar van beperkte invloed maar opgeteld over de hele duur van de maatregel van groot belang.   Of bezuinigingsmaatregelen worden op een ver vooruitgeschoven tijdstip vam kracht. Gevaar van: wie dan leeft wie dan zorgt.     Voorbeelden... Volgende
Back to home

Oplossingen