rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting Tweeschijvenstelsel Inkomstenbelasting in 2021: 37,05% en 49,5%   ************************************************************************ Rekenmodule.... Vorige

Belastingdruk tweeverdieners versus eenverdiener

15 februari. CPB.

Quote

Belastingdruk eenverdieners loopt op

Gepubliceerd: 15 februari 2018

De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie ‘Eenverdieners onder druk’.

 

Naast een rechtvaardige inkomensverdeling streeft de overheid ook naar een efficiënt belastingstelsel. Maar ook in termen van efficiency verkent het fiscale beleid de grens. Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.

De overheid kan de belastingdruk op eenverdieners verlagen door een verhoging van het kindgebonden budget of het introduceren van een overdraagbare algemene heffingskorting voor stellen met jonge kinderen. De overheid kan de belastingdruk op tweeverdieners verhogen door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag. Al deze maatregelen leiden echter wel tot lagere arbeidsparticipatie en minder economische zelfstandigheid, vooral van vrouwen.

Het afgelopen decennium stond het fiscaal beleid in het teken van meer arbeidsparticipatie, individualisering en de economische zelfstandigheid van de vrouw. De keerzijde hiervan is dat de verschillen in inkomen tussen een- en tweeverdieners zijn opgelopen. Dit verschil loopt in de toekomst verder op.

Lees ook de bijbehorende Policy Brief 2018/03achtergronddocument of discussion paper  375. De samenvattende infographic is onderaan deze webpagina ook als PDF te downloaden.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie)
Het CPB organiseert vanmiddag vanaf 15:00 uur een symposium over de belastingdruk voor een- en tweeverdieners, aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Aanmelden bij s.van.gils@cpb.nl, 06-21560776 .

 

Bijlagen

Idin https://www.idin.nl/ quote iDIN is een dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank kunnen: identificeren inloggen leeftijd... Volgende
Back to home

Oplossingen