WANNEER:  Geleidelijke invoering tot 2018     WELKE REGELING? De meeste sociale regelingen onderdeel van de verzorgingsgedachte.     Vorige

10de intransparantie, langlopende besparingsmaatregelen

Besparingsregels of extra belastingen gelden niet voor 1 jaar of een regeerperiode maar op lange termijn.

De pijn is daardoor in het 1ste jaar van beperkte invloed maar opgeteld over de hele duur van de maatregel van groot belang.

 

Of bezuinigingsmaatregelen worden op een ver vooruitgeschoven tijdstip vam kracht. Gevaar van: wie dan leeft wie dan zorgt.

 

 

Voorbeelden zijn:

- afbouw van de hoogte van woningfinanciering in 5 jaar naar 100%: http://bit.ly/dfs120-afbouw-leningbedrag-en-renteaftrek

- afbouw renteaftrek in meer dan 25 jaar tot 38%: http://bit.ly/dfs381-hypotheekrenteaftrek-versneld-verlaagd

- aflossing studieschuld in 35 jaar: http://bit.ly/dfs445-aflossing-studieschuld-in-35-jaar 

- renteaftrek maximaal 30 jaar tot 2031: https://definancielesite.nl/book/page/105-schuld-eigen/ 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34851_uitvoeringswet_algemene), gebaseerd op Europese regelgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679.  Hierin... Volgende
Back to home

Oplossingen