Aftrekbaarheid schenkingen/giften.  Overzicht ANBI's: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/overzicht_anbis  Overzicht steunstichting SBBI:  Vorige

Check of uw gift aftrekbaar is? Kies voor een periodieke gift

Geef aftrekbaar http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften door:

 

1. gewone gift aan een ANBI of steunstichting SBBI

 

2. periodieke gift zonder drempel dus VOLLEDIG aftrekbaar, aan ANBI of een vereniging

 

3. periodieke gift zonder drempel en MEER dan VOLLEDIG aftrekbaar aan een culturele ANBI: http://bit.ly/dfs470-culturele-ANBI 

 

 

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar

 

Dat is een nadeel. Hoe kunt u meer toe laten komen aan het doel dat u wenst te steunen?

Dat is mogelijk door uw schenking fiscaal aftrekbaar te maken.

 

Hoe krijg je als organisatie een ANBI status of steunstichting SBBI?

http://bit.ly/dfs471-voorwaarden-om-als-ANBI-aangemerkt-te-worden 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/steunstichtingen_sbbi/

 

 

Let op: de aftrekbaarheid staat los van de vrijstelling van schenkbelasting voor schenken:

http://bit.ly/dfs103-tarief-schenk-erfbelasting 

De waarde van het vruchtgebruik wordt berekend door een op basis van een tabel vast te stellen factor (kapitalisatiefactor) te vermenigvuldigen met 6 %. Deze factor hangt af van de leeftijd van de gebruiker. De waarde van het bloot eigendom is het verschil van het vol eigendom van uw vermogen en de waarde van het vruchtgebruik. Zie ook: het Uitvoeringsbesluit... Volgende
Back to home

Oplossingen