Stappenplan. Inzicht in een draagbare toekomstige studieschuld. Tip:  vul je persoonlijke situatie. Je bent geen gemiddelde druk het stappenplan af.   Klik op: STAPPENPLAN:  Vorige

Halvering wettelijk collegegeld

10 juli 2018 Aangenomen: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34911_verlaagd_wettelijk 

 

rijksoverheid.nl

Quote

Ruim 1000 euro korting voor nieuwe studenten

Alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen vanaf komend collegejaar (2018-2019) de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro die gaat gelden voor bachelor- en associate degree-opleidingen. Met deze maatregel uit het regeerakkoord  wil het kabinet het hoger onderwijs  toegankelijker maken. De Eerste Kamer stemde vandaag in met deze ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister Van Engelshoven (Onderwijs).

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (ook aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Extra jaar korting voor lerarenopleidingen

Bij lerarenopleidingen krijgen studenten zelfs twee jaar halvering van het collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet wil zo meer studenten interesseren voor het beroep van leraar. De korting geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Snel geregeld

Minister Van Engelshoven: ‘Hier zijn studenten echt blij mee. Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt.  Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 die we nu geregeld hebben. Alle studenten die vanaf september voor het eerst gaan studeren in het hoger onderwijs profiteren hiervan. DUO, Studielink en de onderwijsinstellingen hebben alles op tijd geregeld waardoor deze wetswijziging zo snel uitgevoerd kan worden.’ 

Unquote

**********************************************************************************

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld). https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK008832

 

rijksoverheid.nl

Quote

Voorstel halvering collegegeld naar Tweede Kamer

Met ingang van aanstaand collegejaar (2018-2019) betalen alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten voor het eerste jaar de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro, die gaat gelden voor  bachelor- en associate degree-opleidingen. Deze maatregel is afgesproken in het regeerakkoord om zo het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken.

De afgelopen maanden is er flink gewerkt om de afspraak vlot uit te werken in een wetsvoorstel. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

Als het parlementaire traject volgens planning verloopt en de wet een feit is, betalen studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2.060 euro voor het eerste jaar, maar 1.030 euro. Het kabinet hoopt hiermee mogelijke financiële drempels zoveel mogelijk weg te nemen voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (eveneens aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Bij lerarenopleidingen geldt dat studenten niet één, maar zelfs twee jaar profijt krijgen van een halvering van hun collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet maakt deze keuze om meer studenten te interesseren voor het beroep van leraar. Deze financiële korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Minister Van Engelshoven: ‘In het wetsvoorstel zit mooi nieuws voor aankomende studenten. Alle studenten die vanaf september aan hun studie beginnen, profiteren van een korting van ruim 1000 euro.  Omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige studenten bij het denken over een vervolgopleiding rekening houden met deze voorgenomen halvering, starten we binnenkort een online campagne waarin de halvering in het vooruitzicht wordt gesteld.’

Unquote

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars 

Zie op duo.nl onder ouderbijdrage. De berekening van de ouderbijdrage dient om de eigen bijdrage te bepalen en de mogelijkheid voor aanvraag van... Volgende
Back to home

Oplossingen