Wat zegt het regeerakkoord over belasting van vermogen in Box 3? Quote: In de vermogensrendementsheffing (Box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden en het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). In deze kabinetsperiode zal een stelsel van vermogensrendementsheffing... Vorige

Verlaag heffing in Box 3 door tijdig te anticiperen

Meer dan 6 maanden vantevoren anticiperen op de Box 3 heffing op 1 januari van het volgend jaar lijkt voorbarig.
Dat is het niet!

Check de belastingtarieven: http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven en maak een keuze:

 *************************************************************************************

Exact administreren en afsluitdatum vastleggen

1. bij een en/of rekening of CJ (compte joint) valt de Box 3 aangifte uiteen naar rato van de inbreng. Dus u moet bijhouden waar de waarde vandaan komt 

2. een belastingverplichting kunt u niet als schuld opnemen in Box 3, met uitzondering van de erfbelasting

3. kapitaalverzekeringen zijn vrijgesteld afhankelijk van het regime.

 

Testament

U kunt een opeisingsgrond van een erfdeel ten gunste van uw kinderen opnemen in uw testament, ingaand zodra u opgenomen wordt in een verpleegtehuis.

  1. Voordeel: u verlaagt uw Box 3 vermogen

 

Toekomstvoorziening

 

Schenken

 

Sparen/ beleggen

  1. Voordeel: voor groene beleggingen geldt een vrijstelling en heffingskorting
  2. Risico: als u wacht tot de herfst kunt u vaak niet meer inschrijven op de groenfondsen.

 

 

De terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) is bedoeld om te voorkomen dat om fiscale redenen met vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld een geldlening of borgstelling, wordt geschoven. Indien privévermogen ter beschikking gesteld wordt aan een eigen BV, worden inkomsten uit de terbeschikkingstelling belast in Box 1.   Vóór 2001... Volgende
Back to home

Oplossingen