Vele plannen zijn gemaakt en ballonen losgelaten, zoals: ARBEIDSMARKT Wet werk en zekerheid beperking transitievergoeding verplichte aanwending van de transitievergoeding voor scholing individuele rugzak voor leerbudget gevoed met middelen die nu aangewend worden voor collectieve regelingen (WW) individualisering van... Vorige

Klimaatakkoord - IPCC report "Global Warming of of 1.5 °C

8 oktober 2018: VN Klimaatrapport. Optimisme zonder realiteitszin en visie is inhoudsloos, Pieter GD.

Vraag: wat maakt een halve graad klimaatopwarming uit? ingrijpende verandering voor dier, mens en onze omgeving.

 

Quote Global Warming of 1.5 °C - an IPCC special report on the impacts of global ... threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Unquote

Basisinformatie:

explainthatstuff.com/globalwarmingforkids.html

 

De gevolgen van hogere uitstoot. Media:

12 jaar is een veel gebruikte horizon voor verandering: google.nl/search?as_q=climate+change+as_rights=

demorgen.be/wetenschap/klimaatrapport-vn-rampzalige-gevolgen-als-aarde-2-graden-warmer-wordt-b129d368/ 

volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatdoel-parijs-wordt-vrijwel-zeker-niet-gehaald-is-de-pijnlijke-boodschap-van-het-ipcc~b35f2035/

volkskrant.nl/kijkverder/2018/klimaat/

volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-maakt-een-halve-graad-extra-opwarming-eigenlijk-uit-heel-veel-volgens-het-ipcc~b66005c3/

trtworld.com/life/unprecedented-change-required-to-avoid-climate-chaos-un-report-20699

 

Quote

At current rates of greenhouse gas emissions, Earth will zoom past the 1.5C signpost around 2040, and as early as 2030. 

After only one degree of warming, the world has seen deadly storms engorged by rising seas and a crescendo of heatwaves, drought, flooding and wild fires made more intense by climate change. 

Without a radical course change, we are headed for an unliveable 3C or 4C hike.

And yet, humanity has avoided action for so long that any pathway to a climate-safe world involves wrenching economic and social change "unprecedented in terms of scale," the report said. 

"Some people say the 1.5C target is impossible," said Stephen Cornelius, WWF-UK's chief adviser for climate change, and a former IPCC negotiator.

"But the difference between possible and impossible is political leadership."

The report is set to lay out four scenarios that could result in Earth's average surface temperature stabilising at 1.5C.

The most ambitious –– dubbed the "low energy scenario" –– would see a radical drawdown in energy consumption coupled with a rapid shift away from fossil fuels and a swift decline in CO2 emissions starting in 2020.

It would not require a temporary "overshoot" of the 1.5C threshold, and does not depend on sucking vast quantities of CO2 out of the air, known as carbon dioxide removal, or "negative emissions."

A second pathway emphasises the need for changing our consumption patterns –– eating less meat, traveling less, giving up cars, etc. –– along with an overhaul of agricultural and land-use practices, including the protection of forests.

Unquote

https://www.news18.com/news/world/us-shows-red-card-as-world-comes-together-to-endorse-special-report-on-global-warming-1900779.html

 

Politiek

******************************************************************

cpb.nl

Quote

Beperkte beoordeling CPB van maatregelen klimaatakkoord

Gepubliceerd: 28 september 2018

Op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, heeft het Centraal Planbureau (CPB) gekeken of er al een beoordeling kan worden gegeven van de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde notitie Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ van het CPB.

 

De beperkte beoordeling komt doordat nu nog onduidelijk is welke concrete stappen worden genomen door de partijen, in welk tijdsbestek en hoe partijen aan afspraken worden gehouden. Zodra deze informatie er is, kan het CPB een analyse uitvoeren.

Een aantal afzonderlijke maatregelen op het gebied van mobiliteit en elektriciteit is apart beoordeeld. Als de maatregelen op een gegeven moment worden beoordeeld als onderdeel van een integraal pakket, dan kunnen de effecten afwijken.

Het CPB gaat niet in op de streefbeelden zoals geschetst door de klimaattafels. De analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) gaat daar wel op in. 

Unquote

 

Analyse door Planbureau voor de Leefomgeving:

http://www.pbl.nl/publicaties/analyse-van-het-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord  

dnb.nl   Nr 7 (2018): An energy transition risk stress test for the financial system of the Netherlands (PDF, 1,8 MB) Volgende
Back to home