2015: afgeschaft. Zie op belastingdienst.nl onder ouderschapsverlof_en_alleenstaandeouderkorting_zijn_afgeschaft  ********************************************************************** Als... Vorige

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Vanaf 1 juli 2020: Wet Invoering Extra Geboorteverlof (Wieg), maximaal 5 weken extra geboorteverlof tegen 70% van het loon.

*****************************************************************************

11 december publicatie van WIEG

34.967 Wet invoering extra geboorteverlof

 

Kraamverlof naar 5 weken in 2020.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlof/vraag-en-antwoord/regels-kraamverlof-en-partnerverlof 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlof/documenten/kamerstukken/2018/06/14/wetsvoorstel-invoering-extra-geboorteverlof-incl.-memorie-van-toelichting

 

Wet: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34967_wet_invoering_extra geboorteverlof.

 
 
34.967
rijksoverheid.nl
Quote 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg en een aantal andere wetten ter uitvoering van het in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het kabinet-Rutte III opgenomen voornemen het (niet-overdraagbare) kraamverlof voor partners te verlengen.

Het voorstel beoogt een verruiming van het verlof van 2 dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling en aanvullend 5 maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn of haar kind. Een ruimer kraamverlof vergroot tevens de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van verlof voor beide ouders. Tevens draagt het wetsvoorstel bij aan het ontstaan van een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden. Naarmate zorgtaken meer gelijk verdeeld worden tussen de partners, ontstaat er voor vrouwen, die nu nog het grootste deel van de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich nemen, meer ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun arbeidsduur op peil te houden. Als de partners, veelal mannen, meer deelnemen aan de zorg, bevordert dat hun band met het kind.

Het voorstel wijzigt ook het adoptieverlof. Werknemers die een kind uit het buitenland adopteren. Om de band met het kind te verstreken wordt dat verlof uitgebreid van vier weken onbetaald verlof naar zes weken. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Unquote

 

rijksoverheid.nl

Quote 

Nieuwsbericht | 02-10-2018 | 15:57

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.

De Tweede Kamer stemde vandaag voor de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nu krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2019 vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden zo fors verruimd, tot maximaal zes weken.

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

Minister Koolmees zorgt met zijn WIEG voor meer en langere verlofmogelijkheden voor werknemers. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

De nieuwe wet van Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners steeds normaler wordt.

Unquote

Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging... Volgende
Back to home