Na de WW gelden regelingen voor oudere of arbeidsongeschikte werknemers. Kijk op rijksoverheid.nl onder uitkering oudere werklozen IOAW, IOW, IOAZ. Zie op www.rijksoverheid.nl onder sociale... Vorige

Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024

rijksoverheid.nl quote

Internetconsultatie wijziging Wet IOW Nieuwsbericht | 25-03-2019 | 10:12

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) gepubliceerd. Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden. De IOW biedt na afloop van een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau tot de AOW leeftijd. De IOW is tijdelijk. Tot en met 2019 komen mensen die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking voor de IOW. U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 22 april 2019.

35074 Wet arbeidsmarkt in balans: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35074_wet_arbeidsmarkt_in_balans Wet werk en... Volgende
Back to home

Oplossingen