Vorderingen vervallen na een bepaalde periode. Dat heet verjaring. De termijn is afhankelijk van de aard van de transactie maar begint al bij 2 jaar voor consumenten aankopen. De afnemer hoeft niet meer te betalen en de rechthebbende heeft geen recht meer op betaling. Let op: de leverancier kan verjaring voorkomen door toezending aan de debiteur van een stuitingsbrief. De tekst... Vorige

wachttijd bij een telefonisch advies

Vraag: kan een bedrijf de consument onbeperkt aan de telefoon laten hangen tegen vergoeding?

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0016698/2017-01-01

Artikel 3.6b

  • 1. Als gedragingen die betrekking hebben op het kennelijk misbruik maken van de tarifering van een nummer worden aangewezen het voorafgaand aan het leveren van een aan een oproep verbonden dienst:
  • 2. Het eerste lid is van toepassing op nummers uit de categorieën 0900, 0906, 0909 en 18.

 

Praktijk:

De vraag is of een bedrijf de beller expres als verdienmodel aan de telefoon laat wachten of dat er sprake is van drukte. Het bewijs is moeilijk te leveren. Wanneer is er sprake van misbruik?

Als u van mening bent dat sprake van misbruik is adviseert de ACM om het geval te melden op www.acm.nl.

Anoniem of niet: https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/anoniem-melden

34.442 Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening Dit wetsvoorstel voegt de regels uit de Wet op het consumentenkrediet, titel 7A.5A van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken over de koop op afbetaling, de huurkoop (van onroerende zaken) samen in een aanvulling van Boek... Volgende
Back to home

Oplossingen