Home

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.Zelfstandige ondernemers moeten risico’s voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf afdekken. Ondernemers vallen niet onder werknemersverzekeringen maar wel onder volksverzekeringen. De collectieve regeling WAZ is afgeschaft (zie ook onder: Hoofdstuk 7, Inkomensbescherming).   De meewerkende partner krijgt een uitkering gebaseerd op het winstaandeel of... Vorige

Oudedagsreserve (OR), voorheen: fiscale oudedagsreserve

Oudedagsreserve (OR), voorheen: fiscale oudedagsreserve (FOR)

(niet voor medegerechtigden, de OR geldt per onderneming, urencriterium).

 

Als u bij het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, kunt u jaarlijks beslissen om gebruik te maken van de mogelijkheid een oudedagsreserve op te bouwen (doteren). Gedeeltelijk doteren is niet mogelijk. De toevoeging aan de oudedagsreserve verlaagt uw fiscale winst. Daardoor betaalt u tijdelijk minder belasting en premies volksverzekeringen. Bij bedrijfsbeëindiging wordt de oudedagsreserve toegevoegd aan de stakingswinst en belast, tenzij u een lijfrenteverzekering afsluit.

 

De opbouw van de oudedagsreserve is afhankelijk van de winst verkregen uit de onderneming. De premie voor de oudedagsreserve kan behouden worden voor de financiering van de onderneming òf er kunnen extern lijfrentes gekocht worden. De dotatie was 12% van de winst (voor ondernemersaftrek) met een maximum en is afgebouwd naar 10,9% in 2014, 9,8% in 2015 en vervolgens wordt de dotatie OR met 0,4% verlaagd bij elk jaar verhoging van de pensioenrichtleeftijd.

 

Voor cijfers zie op rijksoverheid.nl onder 

Tarieven belastingheffing:

http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven

 

In feite is de oudedagsreserve geen reserve maar een voorziening. De oudedagsreserve moet sinds 1 januari 2001 op de fiscale balans worden opgenomen en wijzigingen lopen via de winst- en verliesrekening.

 

In geval u deelneemt aan een verplichte bedrijfs- of beroepspensioenregeling (artsen e.a.) moet u de winst verhogen met de betaalde pensioenpremie. Daarna vermindert u 12% in 2013 en 9,8% in 2015 van het saldo met de betaalde dotatie. In de praktijk zullen weinigen kunnen doteren. De oudedagsreserve mag maximaal opgebouwd worden tot het verschil van de bestaande oudedagsreserve aan het begin van het jaar en het ondernemingsvermogen aan het eind van het jaar. De oudedagsreserve moet afgebouwd worden als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft of de onderneming (deels of geheel) staakt.

 

Afbouw geldt ook voor het bedrag waarmee de oudedagsreserve het ondernemingsvermogen, inclusief oudedagsreserve, overtreft en als u niet in het lopende en voorafgaande jaar het urencriterium behaald heeft.

 

Hoe bouwt u een zekere oudedagsvoorziening op? Dit kan door:

1. zakelijke dotaties van de oudedagsreserve in een lijfrenteverzekering te storten;

2. in privé gebruik te maken van de jaarruimte en de reserveringsruimte bij een pensioentekort.

 

De mogelijkheid voor lijfrenteaftrek onder de jaarruimte wordt verkleind doordat de dotatie in de berekening van de jaarruimte meetelt. Globaal kan gezegd worden dat de winst bepalend is voor de keuze tussen het afstorten van de oudedagsreserve en het gebruik van de jaarruimte. Daarnaast is doteren gunstig als uw aftrek in een hogere tariefschaal valt en uw bijtelling in een lagere tariefschaal.

 

Als u uw onderneming staakt, kunt u kiezen tussen:

  1. oudedagsreserve na stakingsaftrek afrekenen in Box 1 tegen een progressief tarief. Het is belangrijk dat u op dat moment voldoende financiële middelen ter beschikking heeft.
  2. oudedagsreserve onderbrengen bij een levensverzekeringsmaatschappij. De aftrek van de afstorting voor de aankoop van een lijfrente wordt gecompenseerd met de bijtelling van de vrijval van de oudedagsreserve. Het is belangrijk dat het opgebouwde bedrag op dat moment volledig beschikbaar is.
  3. oudedagsreserve onderbrengen bij de overnemende partij. Daarmee wordt u wel afhankelijk van een derde voor uw oudedagsvoorziening.

 Bij omzetting in een BV kunt u een stamrecht wegens stakingslijfrenteaftrek in eigen beheer onderbrengen.

 

Ter afdekking van het risico kunt u een oudedagsreservepolis afsluiten. Dat is een kapitaalverzekering. De verzekering keert uit bij staking, voor de financiering van de belastingclaim, bij vrijvallen van de oudedagsreserve of bij storting in een lijfrente.

Op de omzetbelasting of btw wordt niet verder ingegaan. Btw of omzetbelasting is een indirecte belasting van de overheid geheven op de verkoop van producten en levering van diensten. Het is een complexe heffing waarbij u het beste de hulp van uw accountant in kunt roepen. Voor de overheid is btw een belangrijke inkomstenbron. De tarieven en de productgroepen die onder... Volgende
Back to home

Oplossingen