Verlaging vennootschapsbelasting: rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/tarief-vennootschapsbelasting-omlaag    Verlaging Vpb:  Vorige

Juridische motieven

  1. Als u via een eenmanszaak, een maatschap, een vof etc. werkt, bent u hoofdelijk of in gelijke delen aansprakelijk voor alle schulden. Als u een BV voert, bent u aansprakelijk tot het nominale bedrag van de aandelen en voor eventueel door u verstrekte zekerheden (borgstelling). Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in een aantal situaties. Er geldt een persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden in geval van onbehoorlijk bestuur als dat de oorzaak is van faillissement. Ook buiten een faillissement is er een bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde loon- en omzetbelasting, pensioenpremies en sociale afdrachten.
  2. Zolang de oprichtingsakte nog niet definitief goedgekeurd is via de verklaring van geen bezwaar (zie: Oprichtingseisen) en de BV niet notarieel opgericht is, is sprake van een BV in oprichting (BV i.o.). In die periode zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk. Bij een eenmanszaak zijn de zakelijke belangen (bezittingen/schulden van de onderneming) deel van het privévermogen. Dat betekent dat bij scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of overlijden de zakelijke vermogensbestanddelen op dezelfde wijze verdeeld dienen te worden als de persoonlijke belangen. Een testament kan een oplossing zijn voor het vastleggen van afwijkende regelingen. In geval van een BV vindt verdeling van de aandelen plaats. Als economische belangen van de erfgenamen uiteenlopen kan de continuïteit in gevaar komen. Certificering van de aandelen is dan een oplossing of het vastleggen van een regeling bij overlijden in een aparte overeenkomst. Daarbij kunt u denken aan een aanbiedingsplicht van de aandelen aan de overige aandeelhouders. Ook bepalingen in het testament spelen hierbij een belangrijke rol. De continuïteit van de onderneming of de praktijk wordt in de BV-vorm eenvoudiger gewaarborgd.
  3. De bedrijfsopvolging is eenvoudig te regelen. Door de oprichting van een persoonlijke holding kunt u voordelen hebben bij gehele of gedeeltelijke overdracht, financiering, belegging van pensioengelden of liquide middelen.
De oprichting van een BV moet voldoen aan bepaalde eisen: verklaring van geen bezwaar. De notaris vraagt goedkeuring aan bij... Volgende
Back to home