Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Deze vorm, geïntroduceerd op 1 januari 1998, biedt dezelfde mogelijkheden als een huwelijk. Partners kunnen van gelijk of verschillend geslacht zijn.   Er kunnen partnerschapsvoorwaarden opgemaakt worden die te vergelijken zijn met huwelijkse voorwaarden. Het geregistreerd partnerschap heeft meestal dezelfde gevolgen als een huwelijk. Verschillen zijn... Vorige

Samenleven zonder contract

Bij samenleven zonder samenlevingsovereenkomst wordt uitgegaan van twee aparte huishoudens en is ieder afzonderlijk fiscaal belast. Er gelden geen vrijstellingen bij overlijden. Door een samenlevingscontract op te laten maken geldt de grote vrijstelling bij vererving. Daarnaast is het mogelijk om te regelen dat woning, inboedel, pensioen e.d. toekomen aan de samenwonende partner en niet aan de familie. Zie bijvoorbeeld onder verblijvingsbeding http://bit.ly/dfs175-verblijvingsbeding of via een testament. Er gelden ook geen rechten uit hoofde van pensioen tenzij u actie neemt.

 

Samenwonen kan zeer nadelige financiële gevolgen hebben, zoals:

  • inkomensdaling door het vervallen van Anw-uitkering of vervallen van partneralimentatie. Zie op svb.nl onder svb.nl/nl/u-gaat-met-iemand-wonen.  
  • her vervallen van toeslagen (toeslagen) en alle allenstaande regelingen

 

Er is een aantal verschillen tussen huwelijk/geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven.

 

Het huwelijk/geregistreerd partnerschap:

o   wordt afgesloten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand;

o   kent een verzorgingsplicht;

o   kent van rechtswege een gemeenschap van goederen;

o   heeft gevolgen voor het erfrecht;

o   heeft tot gevolg dat bij huur beide echtgenoten huurders zijn;

o   geeft recht op de grote vrijstelling bij erfbelasting.

 

Samenleven is vrij aan te gaan. Een samenlevingscontract is niet verplicht.

businessinsider.nl https://www.businessinsider.nl/huis-kopen-ongelijk-vermogen-hypotheek-eerlijk/   Quote Als je samen een huis koopt, gaan het inkomen van de partners en eventueel het eigen vermogen een rol spelen. Teken je samen... Volgende
Back to home

Oplossingen