AFM: leidraad hypotheekadvisering: afm.nl/nl-nl/nieuws/2010/dec/leidraad-hypotheekadvies.    Het inschakelen van een adviseur/intermediair is bij het afsluiten van een hypotheek en het vaststellen van uw mogelijkheden van belang. Door sommige adviseurs is in onvoldoende... Vorige

Hypotheekbedrag. De basis is veranderd.

Het te lenen bedrag werd veelal uitgedrukt in een percentage van de waarde van de woning bij gedwongen verkoop (executiewaarde). Dit wordt de verstrekkingszwaarte genoemd. Daarnaast bekijkt de financier uw mogelijkheid om rente en aflossing (dienst der lening) te betalen op basis van uw inkomen.

Nu wordt het hypotheekbedrag gekoppeld aan de marktwaarde. Zie op nvb.nl onder Gedragscode.

17-12-2013 is de wet maatregelen woningmarkt 2014 ll in de 1ste kamer goedgekeurd (nr. 33819).  wetsvoorstel/33819_wet_maatregelen_woningmarkt.   eerstekamer.nl/nieuws/20131217/wet_maatregelen_woningmarkt_2014   Zie... Volgende
Back to home

Oplossingen