Denk goed na voor u aflost op uw aflossingsvrije lening. Blijf flexibel en bewaar uw buffer.   De "campagne" (banken, DNB, AFM) om woningbezitters te stimuleren om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen gaat stevig door. Terecht moet u uw financiële situatie per 2031 (vervallen hypotheekrenteaftrek voor veel woningbezitters) in kaart brengen. Overigens wordt de... Vorige

Vervroegd aflossen hypotheek

Veelal wordt de mogelijkheid om jaarlijks 10% tot 25% boetevrij eerder terug te betalen (vervroegd aflossen) als optie in de voorwaarden opgenomen. Als u daar gebruik van wilt maken, moet u dat schriftelijk aanvragen met een bepaalde opzeggingsperiode. Let op deze mogelijkheid bij de vergelijking van offertes.

 

Als u vervroegd af wilt lossen, buiten het boetevrij aflosbaar deel, zal de hypotheekverstrekker het verschil berekenen tussen de rente die u betaalt (contractrente) en de rente die u zou betalen voor een nieuwe hypothecaire lening met een rentevaste periode tot de datum waarop de rente in uw bestaande lening vervalt (dagrente). Het verschil wordt teruggerekend (contant gemaakt) tot de dag van aflossen. Als de dagrente lager is dan de contractrente geldt een boeteregeling. Soms geldt een boete van enkele maanden rente maar meestal geldt de contante waarde van het renteverschil. Als de dagrente hoger is dan de contractrente kan het interessant zijn over te sluiten en kunt u meestal boetevrij oversluiten bij een andere financier.

 

Vervroegd aflossen vindt meestal plaats omdat de lening tegen een lagere rente afgesloten kan worden. Let op:  bij vervroegde aflossing mist u de rente-/beleggingsopbrengst na aftrek van 1,2% vermogensrendementsheffing. Houd daarmee rekening bij de vergelijking van de oude en de nieuwe hypotheekrente. Vergelijk de rente op een spaarrekening na aftrek van de vermogensrendementsheffing met de netto hypotheekrente (dus na aftrek van het belastingvoordeel). Als de spaarente lager is, is er reden voor aflossen. Maar er spelen veel andere factoren zoals mogelijke kosten en verlies aan flexibiliteit en mogelijk een financieringsprobleem bij ouder worden, na ontslag, na overgang als zzp’er en andere situaties.

Er zijn calculatoren op google.nl en zie op consumentenbond.nl onder ‘eerder hypotheek aflossen verstandig?”.

 

Gedeeltelijk vervroegd aflossen is vaak niet interessant als u later een nieuw huis wilt financieren. Door gedeeltelijk vervroegd af te lossen, beëindigt u voor dat deel de mogelijkheid om de rente in Box 1 af te trekken. Als gevolg van de bijleenregeling wordt renteaftrek bij verhuizing verlaagd.

Let op: vervroegd aflossen heeft tot gevolg dat u geen schuld met aftrekbare rente aan kunt gaan zonder verbouwing e.d. 

 

Conclusie: aflossing via schenking vergroot de eigenwoningreserve. Beter is binnen de familie te lenen en de betaalde rente terug te schenken. De verhoogde eenmalige rente (180-dagen regeling geldt niet) en de jaarlijkse vrijstelling kunnen daarvoor aangewend worden.

Actuele rente is veel lager dan de toetsrente. Zie voor de actuele rente bijvoorbeeld op http://www.fx.nl/ Info: Beleidsbesluit 27 nov. 2015: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-43946.pdf . AFM: leidraden/hypotheekadvies/leidraad-hypotheekadvies. AFM:  Volgende
Back to home

Oplossingen