Veelal wordt de mogelijkheid om jaarlijks 10% tot 25% boetevrij eerder terug te betalen (vervroegd aflossen) als optie in de voorwaarden opgenomen. Als u daar gebruik van wilt maken, moet u dat schriftelijk aanvragen met een bepaalde opzeggingsperiode. Let op deze mogelijkheid bij de vergelijking van offertes.   Als u vervroegd af wilt lossen, buiten het... Vorige

Oversluiten hypotheek of rentemiddeling

Actuele rente is veel lager dan de toetsrente. Zie voor de actuele rente bijvoorbeeld op http://www.fx.nl/

Info: Beleidsbesluit 27 nov. 2015: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-43946.pdf .

AFM: leidraden/hypotheekadvies/leidraad-hypotheekadvies.

AFM: professionals/nieuws/2017/mrt/vervroegd-aflossen 

 

Oversluiten

In de afgelopen jaren zijn veel leningen overgesloten. Omdat de rente steeds lager werd, adviseerden hypotheekadviseurs om hypotheken met een hoge rente over te sluiten naar een lagere rente. Daarbij werd vaak aangeraden het hypotheekbedrag te verhogen. Belangrijke criteria hierbij zijn de geldende rente, de berekeningsmethode en de boeterente die door de financier gebruikt wordt voor het berekenen van het eventuele voordeel. Het is lang niet altijd financieel verstandig. Mede vanwege notaris-, taxatie- en advieskosten, Let op oversluiten verbreekt niet de fiscale 30-jaarstermijn.

 

Herfinancieren van consumptieve kredieten waarover u effectief een hoge rente betaalt, kan heel verstandig zijn. Het verhogen van uw schuld voor beleggingsdoeleinden of het oversluiten van uw bestaande hypotheek is niet vanzelfsprekend. Bij het oversluiten van een spaarhypotheek geldt bijvoorbeeld dat uw overlijdensrisicoverzekering ook overgesloten moet worden op een hogere leeftijd en dat verhoogt de kosten. Daarnaast geldt dat een lagere aftrekbare rente op de lening leidt tot een hogere niet aftrekbare premie. Over het algemeen is oversluiten van een spaarhypotheek af te raden, omdat het rendement op het opgebouwde vermogen daalt.

 

Bij vervroegd aflossen wordt bij de berekening van de boeterente bij een aantal financiers rekening gehouden met het aflossingsvrije deel (10-25% van de hoofdsom). Daarover betaalt u dan geen boeterente. Let op: soms moet u de financier hieraan herinneren!

 

Het oversluiten van een hypotheek kan bij uw bestaande financier of elders. Uw hypotheekadviseur ontvangt een vergoeding op basis van bijvoorbeeld een urendeclaratie als er sprake is van een nieuwe hypothecaire lening. Dus niet bij verlenging.

Let op: het is zinvol te beseffen dat sommige adviseurs hun advies mede door de de verdiensten laten bepalen.

 

Rentemiddeling

Een goed alternatief voor oversluiten kan rentemiddeling zijn. Daarbij wordt de resterende hoge vaste rente vermengd met een nieuwe lage vaste rente voor een nieuwe periode. U sluit een nieuwe rentevaste periode af tegen een rentepercentage dat ligt tussen uw hoge rente en de lage marktrente. Check of uw bank het toestaat en vooral hoe de middeling berekend wordt. Meer op eigenhuis.nl onder 'banken moeten rentemiddeling aanbieden". hypotheken/hypotheek-oversluiten/rentemiddeling

Welke bank biedt rentemiddeling aan? zie www.eigenhuis.nl onder hypotheken/rentemiddeling.pdf

Boeterente is aftrekbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-43946.html

Let op: sommige banken gebruiken ten onrechte een hoge renteopslag en informeren u niet over de mogelijkheid van verlaging als: - de marktwaarde gestegen is (WOZ-waarde) - de opgebouwde waarde in een BEW/SEW gestegen is. Meer op: consumentenbond.nl/hypotheek/rente-opslag-hypotheek  en  Volgende
Back to home

Oplossingen