Vaak worden woonlastenverzekeringen ter dekking van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aangeboden. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en zo mogelijk bij onvrijwillige werkloosheid is mogelijk. De dekking is vaak beperkt. U doet er goed aan de offerte goed te controleren. Let op: soms is het vereiste arbeidsongeschiktheids-percentage... Vorige

Overlijdensrisicoverzekering en hypotheek

Stop met verpanden overlijdensrisicoverzekering (ORV)

consumentenbond.nl

Is ORV noodzakelijk?  nuttig? duur?

google.nl/search?=&tbs= 

 

Quote

consumentenbond.nl/overlijdensrisicoverzekering-p.pdf

Check op: scildon.nl/overlijdensrisicoverzekering/premie-berekenen/ , www.berekenpremie.taf.nl.

 

****************************************************************************

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/09/Uitspraak-2019-625.pdf 

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-625 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen, drs. J.W. Janse, leden en mr. R.A.F. Coenraad, secretaris)

 

Klacht ontvangen op : 5 november 2018 Ingediend door : Consument Tegen : Vlieg Adviesgroep B.V., gevestigd te Amstelveen, verder te noemen de Adviseur

Datum uitspraak : 2 september 2019 Aard uitspraak : Niet-bindend advies Bijlagen : Relevante artikelen uit de verzekeringsvoorwaarden en de wet Vordering Consument : Gedeeltelijk toegewezen

Samenvatting Overlijdensrisicoverzekering. Zorgplicht.

 

Consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering (ORV) via de Adviseur gesloten bij een verzekeraar.

In 2018 werd Consument bekend met de jarenlange dalende premies van ORV’s en stelt de Adviseur aansprakelijk voor het mislopen van een lagere premie.

De Commissie overweegt dat de omstandigheden in de levensverzekeringsmarkt aanleiding hadden moeten geven tot een actieve houding van de Adviseur, in ieder geval in de vorm van het attenderen van de Consument op de premiedalingen en hem desgewenst uit te nodigen voor een oriënterend gesprek.

De Commissie acht het redelijk dat voor een dergelijk gesprek advieskosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze zorgplicht is niet nagekomen en de vordering tot schadevergoeding wordt gedeeltelijk toegewezen. Dit omdat naar het oordeel van de Commissie vast staat dat Consument, indien hij door de Adviseur tijdig op de hoogte was gesteld van de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en in het bijzonder de daling van de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen, de wens had dat hij zijn verzekering tegen een lagere premie voort zou zetten, dan wel kon voortzetten.

 

*******************************************************************************

Vanaf 2013 kan de woningfinanciering alleen nog maar afgesloten worden als lineaire lening of annuïtaire lening. Dat betekent dat de vereiste overlijdensrisicoverzekering afgesloten kan worden als evenredig dalende of annuïtair dalende verzekering. Let op: vergelijk overlijdensrisicoverzekeringen en sluit, indien voordeliger, een losse verzekering af. Dus niet bij de woningfinancier.

 

Voor 2013

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afhankelijk van de financier vaak vereist bij een lening boven circa 75% van de executiewaarde. Als het hypotheekbedrag door aflossingen daalt, doet u er bij sommige hypotheekvormen (niet bij aflossingsvrije hypotheek) goed aan een dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Belangrijk is om de polis kruislings af te sluiten als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Dat houdt in dat uw partner de polis afsluit op uw leven en ook de premie betaalt en omgekeerd. U kunt bij een aflossingsvrije lening een eventuele overlijdensrisicoverzekering ook afsplitsen en onderbrengen in een aparte polis in Box 3.

 

Aangezien de polis geen fiscale waarde heeft, wordt u niet belast. De polis hoeft bij uitkering aan de langstlevende niet aangewend te worden voor aflossing van de hypotheek. De langstlevende heeft geen risico dat de uitkering de lening overschrijdt (belast in Box 1) en wordt niet beperkt in het later afsluiten van (hypothecaire) leningen voor een eigen woning. Dit is een belangrijk voordeel.

 

Er is een verschil tussen een bankhypotheek en een vaste hypotheek. In het eerste geval wordt de hypotheek gevestigd voor alle leningen en vervalt de hypotheek niet bij aflossing. In het tweede geval daalt de hypotheek bij aflossing. Het voordeel van de bankhypotheek is dat u na aflossing weer een lening aan kunt gaan zonder notaris.     Hypothecaire... Volgende
Back to home