De tegemoetkoming ouders voor ouders van kinderen onder 18 jaar op het voortgezet en beroepsonderwijs geldt onder bepaalde voorwaarden. Bereken op de site van duo.nl de tegemoetkoming onder maximale... Vorige

Kindgebonden budget

Voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs is er per 1 januari 2010 geen tegemoetkoming ouders meer. Dit budget is volledig overgeheveld naar het inkomensafhankelijke Kindgebonden budget. Het kindgebonden budget hoeft u normaliter niet aan te vragen. Dit gaat de Belastingdienst na. Denkt u echter wel recht te hebben op het kindgebonden budget, maar daarvan geen bericht te hebben ontvangen, dan kunt u de proefberekening van de Belastingdienstmaken. Daarna kunt u eventueel zelf een aanvraag indienen op Mijn toeslagen, uw persoonlijke webpagina voor toeslagen.

 

Let op: vanaf 2013 geldt een vermogensgrens. Zie op rijksoverheid.nl onder: Kindgebonden budget. 

  

Voor leerlingen die een opleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgen, blijft de tegemoetkoming ouders bestaan, naast het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Omdat het kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar is verhoogd, is het maximumbedrag tegemoetkoming ouders voor mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs verlaagd. 

Is de scholier tussen de 18 en de 30 jaar, dan komt de tegemoetkoming scholieren in beeld. Volgt de scholier een opleiding in het voortgezet onderwijs en voldoet hij/zij aan de voorwaarden,... Volgende
Back to home

Oplossingen