14 september 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Helaas, geen nieuw huis dankzij... Vorige

Vermindering Eigenwoningforfait/ Regeling Hillen

Geleidelijke uitfasering in 30 jaar van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20171103/memorie_van_toelichting/document3/f=/vkj3fsp992z1.pdf 

 

REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST'

Quote M116. Geleidelijk afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Deze aftrekpost wordt in 20 jaar met gelijke stappen afgeschaft. Unquote
 
tweedekamer.nl Quote. 23 november 2017 ingestemd met de afschaffing van de Wet-Hillen. De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling in de komende 30 jaar in stappen afbouwen, ingaand per 1 januari 2019. Unquote.
 
 
34.819 Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
 
Quote

officielebekendmakingen.nl/kst-34819-7.html  

belastingdienst.nl/eigenwoningforfait/geen_of_een_kleine_eigenwoningschuld/

******************************************************************************** 

Per 2005 is de Wet IB 2001 gewijzigd. Daardoor is het niet meer mogelijk een belast positief inkomen te hebben uit de eigen woning door het eigenwoningforfait. Als u geen of een kleine eigenwoningschuld heeft en de aftrekbare rente lager is dan het eigenwoningforfait, mag u een extra aftrekpost (eigenwoningaftrek) opvoeren.

 

Deze aftrek is net zo groot als het verschil tussen het eigenwoningforfait en de hoogte van aftrekbare kosten. Het eigenwoningforfait wordt dus door de aftrekpost gecompenseerd, waardoor u geen positief inkomen meer heeft. De regeling heeft als doel de financiering van de eigen woning met eigen middelen te bevorderen en lastenverlichting bij eigenaars met geen of een kleine eigenwoningschuld te realiseren.

Hypotheekadviseurs kunnen erkend worden door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH), voorheen Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs, en ingeschreven worden in het register, waarmee de hypotheekadviseur de beroepscode heeft geaccepteerd, zich neerlegt bij uitspraken van de Geschillencommissie en moet voldoen aan de vereiste permanente educatieplicht.   In... Volgende
Back to home