Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Is de scholier tussen de 18 en de 30 jaar, dan komt de tegemoetkoming scholieren in beeld. Volgt de scholier een opleiding in het voortgezet onderwijs en voldoet hij/zij aan de voorwaarden,... Vorige

Politiek

Bereken de financieringsbehoefte, studiefinanciering en aflossing:

duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp 

 wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/hoe-werkt-studiefinanciering

*******************************************************************

Let op: hervorming studiefinanciering vanaf 1 september 2015. 

Studeren en de bijpassende stimulering door financiering uit de algemene middelen was bedoeld om de geestelijke bagage/ het intellectueel niveau/ de kennis en kunde van iedereen te bevorderen. Met de afschaffing van de basisbeurs ligt de nadruk op investeren in jezelf. Studeren is investeren. In het hoger onderwijs kan de student een bachelor. master of associate degree halen. Studeren is een dure bezigheid. Het is dan ook sterk aan te raden deze kosten al vroegtijdig mee te nemen in uw financiële planning. Om meer inzicht in de toekomstige aflossing te krijgen heeft het NIBUD een financieel studieplan gemaakt.

 

Jongeren die als student ingeschreven staan bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voor hoger beroepsonderwijs (hbo) of voor wetenschappelijk onderwijs (wo) hebben recht op financiële tegemoetkomingen. De uitkeringen worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gedaan.

De aanvraag dient bij voorkeur drie maanden vóór het recht op studiefinanciering begint, ingediend te worden. Vindt de indiening later plaats, dan geeft DUO geen garantie voor tijdige uitbetaling af.

 

Let op: Studiefinanciering geldt niet voor verstreken maanden.

 

REALISEER je wens, door kostenbesparing en batenverhoging.
De studiekosten stijgen snel en de studenten worden belast met schulden voor de toekomst. Tijd om scherp op de kosten te letten. Op de sites van de Belastingdienst en van diverse diensten staan de regelingen.

Kijk op de site van DUO onder Mbo’er studiefinanciering aanvragen of Student hbo of universiteit studiefinanciering aanvragen. Let op: de aanvraag indienen 3 maanden voordat je er aanspraak op kunt doen.

 

BELANGRIJK

Om een idee te krijgen hoe hoog de schuld zal zijn staan rekenmodules op de site van DUO onder:

Kijk op de site van NS onder ex-student/langstudeerder na beëindiging van de studie: Korting NS KAART  Volgende
Back to home

Oplossingen