Vanaf 2015 is door het aannemen van de Wet werk en zekerheid het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Zie arbeidsrecht herzien. *************************************************************************** Omdat de uitkering gemaximeerd is, kunt u vaak een lager inkomen genieten dan tijdens uw... Vorige

Na de WW

Na de WW gelden regelingen voor oudere of arbeidsongeschikte werknemers. Kijk op rijksoverheid.nl onder uitkering oudere werklozen IOAW, IOW, IOAZ. Zie op www.rijksoverheid.nl onder sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2015 en (SZW: factsheet-wijzigingen-per-1-januari-2016.pdf).

 

  1. De IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) geldt als uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering eindigt. Voorwaarde is dat u 60 jaar was bij aanvang van de werkloosheid en uw eerste werkloosheidsdag na 30 september 2006 en voor 1 juli 2011 valt. Voor de WGA geldt dat de uitkering inging op 60 jaar of ouder en valt na 31 december 2007 en voor 1 juli 2011. De uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. Er geldt geen vermogenstoets en er vindt geen inkorting plaats vanwege vermogen of inkomen van de partner. De regeling is tot 2020. Kijk op rijksoverheid.nl onder IOW-uitkering.
  2. De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). De IOAW is van toepassing voor mensen die op 1-1-2015 50 of ouder zijn. De uitkering vult aan tot het bijstandsniveau en wordt verminderd met inkomsten uit arbeid of in verband met arbeid. Er is geen vermogenstoets zoals bij de bijstand. Er is wel een inkomenstoets, inclusief inkomen van de partner tot 60 jaar. Zie op rijksoverheid.nl onder IOAW-uitkering. De IOAW wordt afgebouwd. Zie rijksoverheid.nl onder wat is de overheid van plan met de IOAW en IOW.
  3. De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). De IOAZ is van toepassing op oudere zelfstandigen van 55 tot 65 jaar. Vereist is dat u, als oudere zelfstandige, uw bedrijf of beroep heeft moeten beëindigen doordat u onvoldoende inkomsten had. De wet is ook van kracht voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun bedrijf hebben moeten beëindigen. Er wordt rekening gehouden met uw inkomsten en vermogen. De uitkering vult aan tot bijstandsniveau. Zie op rijksoverheid.nl onder IOAZ-uitkering.
  4. Tenslotte is de Wet werk en bijstand (WWB) het uiteindelijke vangnet na de WW-uitkering. Daarbij wordt uitgegaan dat u eerst uw vermogen tot een beperkt minimum opmaakt. Meer informatie op rijksoverheid.nl onder bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand. Voor jongeren tot 27 jaar geldt vanaf 1 oktober 2010 niet meer de WWB maar de Wet investeren in jongeren (WIJ). WIJ is per 1 januari 2012 weer ingetrokken. De trend van centraal naar decentraal is in de uitvoering vorm gegeven met een taak voor de gemeente om een (werk)aanbod te doen. Kijk op uwv.nl. 
  5. Voor gepensioneerden met een onvolledige AOW uitkering en een inkomen onder het sociaal minimum geldt de aanvullende bijstand (WWB65+). Deze Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vult het inkomen aan als u niet teveel vermogen heeft. Zie op svb.nl onder "AIO-aanvulling".

Kijk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/ioaw-iow-ioaz-uitkering. Zie verder bij werkloosheid: uwv.nl, svb.nl.

rijksoverheid.nl quote Internetconsultatie wijziging Wet IOW Nieuwsbericht | 25-03-2019 | 10:12 Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) gepubliceerd. Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden. De IOW biedt na afloop van... Volgende
Back to home

Oplossingen