Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Let op: Alleen als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, is er een bijverdiengrens voor studenten. Onder het nieuwe stelsel mag je onbeperkt bijverdienen. Vragen en antwoorden via rijksoverheid.nl: rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord.   Scholieren... Vorige

Budget studenten

Professionele rekenmodule voor het maken van een financieel plan voor en tijdens het studeren.

Bijzonder nuttig voor een beter financieel inzicht voor elke (ouder van) student of elke afgestudeerde. Zie op duo.nl onder Rekenhulp bereken studiefinanciering onder:

Invulmodule: duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp 

nibud.nl/wp-content/uploads/spread-76-771.pdf 

Doel:

 1. inschatting van uitgaven aan de hand van vergelijkingscijfers van andere studenten
 2. vaststelling van de financieringsbehoefte (zonder bijzondere lasten € 1.400, waarbij de huur een belangrijke rol speelt)
 3. bepaling van feitelijke en mogelijke bijverdiensten (zonder studievertraging) en bijstand van ouders
 4. vaststelling van de mogelijke studiefinanciering (tot ca. € 1.000 per maand)
 5. berekening van de studieschuld aan het einde van de studie (bij volledig gebruik van de studiefinanciering als lening voor een standaard studie ca. € 67.718). Bij afschaffing van de studiebeurs gaat de Regering uit van een gemiddelde studieschuld van € 21.000, hetgeen voor velen te laag is
 6. vaststelling van een toekomstig inkomen en de daarbij horende aflossing (35 jaar). 

Let op:

 • Bij de uitgaven kunt u meer uitgaven toevoegen voor bankkosten, verzekeringen (WA e.d.), roken, verzorging, cadeaus, boeken/cultuur, kosten voor bestuursfunctie, reizen - indien van toepassing.
 • Voor een studie van 4 jaar is het realistisch uit te gaan van enige verlenging tot bijvoorbeeld 5 jaar. Vele studies zijn langer.
 • Bij het inkomen wordt uitgegaan van € 3.200 per maand. Dat is vaak niet het geval. In geval van werkervaringsplaats is het beter uit te gaan van € 300-500 per maand. Inkomens bij startersfuncties zijn veelal lager.
 • Het risico van renteverhoging is al goed ingeschat doordat de rekenmodule uitgaat van 2,5% rente.

 

Conclusie: gezien de huidige rentestand is een hoge schuld geen probleem om te studeren behalve in geval dat u ervan uitgaat dat 'lenen is schuld' ook voor de studiefinanciering geldt. En dat schuld in beginsel vermeden moet worden. De schuld beperkt overigens wel de mogelijkheid om een woning te kopen. Daarnaast is het niet uitgesloten dat, als de studiefinancieringsbubbel te zwaar de overheidsbegroting belast, aanvullende maatregelen getroffen worden.

Dus kies voor een combinatie van lenen via het studievoorschot en opbouw van vermogen door ouders/grootouders om bij stijgende risico's of op de aflossingsdatum de schuld te voldoen.

 

Meer op 10 APK vragen voor (toekomstig) studenten en ouders van (toekomstig) studenten.

 

Vergelijk je budget met het budget van andere studenten: nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Studentenonderzoek-2017.pdf.

cijfers 2017:

 • inkomsten van uitwonenden studenten bedragen €1.116 per maand
 • 58% ontvangt gemiddeld €165 per maand van ouders
 • studiefinanciering voor uitwonende studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel bedraagt gemiddeld €602 per maand.

 

***************************************************************************

Het NIBUD maandbudget is een indicatie van uitgaven om te kunnen studeren. NIBUD geeft indicatiebedragen voor het begroten van het levensonderhoud. Voor studenten die hoger onderwijs uitwonend volgen, geeft NIBUD voor 2012 de volgende gemiddelde kostenposten: wonen € 341, boodschappen € 152, studieboeken € 84, vervoer (naast OV-chipkaart) € 48, ontspanning, uitgaan, sport € 130, kleding € 58, verzekering € 106 (de zorgverzekering wordt deels gecompenseerd door de zorgtoeslag), telefoon € 32, collegegeld € 153.

In 2012 heeft NIBUD een budgetsamenstelling gemaakt dat leidt tot een totaalbedrag van € 1.104 per jaar . Zie op nibud.nl onder Wat kost studeren?

Dit is in verschillende studentensteden te weinig en moet voor een uitwonend student verhoogd worden met hogere woonkosten. Het benodigd maandbudget is veel hoger dan de studiefinanciering. Bijverdienen of financiering van de ouders is noodzakelijk. Dat gebeurt ook volgens NIBUD voor 6 op 10 studenten voor een gemiddeld bedrag van € 233 per maand uitwonend en € 100 inwonend.

 

Het collegegeld staat op duo.nl onder collegegeld en bedraagt €1835 in het studiejaar 2013-2014. Op www.studentenmonitor.nl staan gemiddelde cijfers. 

 

Om meer informatie te krijgen, kunt u het budgethandboek bestellen dat NIBUD levert aan professionals. Let op de prijs. Kijk ook op nibud.nl onder Persoonlijk budgetadvies en maak een eigen budget.

Als gevolg van de daling van financiële tegemoetkomingen en stijging van studiekosten, doet u er goed aan om tijdig een kapitaal op te bouwen voor de studie van uw kinderen. Veel aanbiedingen worden hiervoor gedaan door financiële instellingen. Niet allen zijn ook in úw belang.   Mogelijkheden zijn: spaarrekening.... Volgende
Back to home

Oplossingen