Zie op duo.nl onder ouderbijdrage. De berekening van de ouderbijdrage dient om de eigen bijdrage te bepalen en de mogelijkheid voor aanvraag van... Vorige

Bijverdiensten scholieren en studenten

Let op: Alleen als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, is er een bijverdiengrens voor studenten. Onder het nieuwe stelsel mag je onbeperkt bijverdienen.

Vragen en antwoorden via rijksoverheid.nl: rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord.

 

Scholieren verdienen vaak bij. Uw thuiswonende kind van 16/17 jaar mag een maximumbedrag bijverdienen. Als dit overschreden wordt dan vervalt de kinderbijslag voor dat kwartaal. Tijdens de vakantiemaanden (juni, juli, augustus) mag extra bijverdiend worden. Een inkomen vanaf een bepaald bedrag per kwartaal moet aan de Sociale Verzekeringsbank gemeld worden. Zie voor de bijverdiengrens op svb.nl onder kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen. Vermogen speelt alleen een rol voor wat het rendement betreft.

Stelsel voor studenten voor 2016

  • inkomsten uit eigen bedrijf werden in het laatste jaar van de studie (mbo, hbo, universiteit) niet meegeteld bij verdiensten voor de studiefinanciering als je in dat kalenderjaar ook je diploma haalt (vanaf inkomensjaar 2011)
  • als uw kinderen te veel bijverdienden, een erfenis gekregen hadden of vermogen opgebouwd hadden, ontvingen ze inkomen. Door het inkomen in Box 1 of het forfaitair rendement (forfaitair = vast) in Box 3, kon de bijverdiengrens overschreden worden, met het gevolg dat de studiefinanciering boven het bijverdienmaximum terugbetaald moest worden. Daarnaast kon een boete voor de OV-chipkaart geheven worden en over de terugbetaalde studiefinanciering en rente belasting geheven worden
  • als u vermogen op wilde bouwen bij uw kinderen deed u er goed aan beleggingen te kiezen die deels vrijgesteld waren in Box 3, zoals maatschappelijke beleggingen. U kon ook een lijfrente kopen.
Professionele rekenmodule voor het maken van een financieel plan voor en tijdens het studeren. Bijzonder nuttig voor een beter financieel inzicht voor elke (ouder van) student of elke afgestudeerde. Zie op duo.nl onder Rekenhulp bereken studiefinanciering onder: Volgende
Back to home

Oplossingen