Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


  Een juiste financiële route begint, als uw ouders eraan gedacht hebben, vóór uw geboorte en eindigt voor uw nabestaanden ná uw overlijden, als u er zelf aan gedacht heeft. Ervaring leert: Regel zaken als u jong bent. Neem tijd en verdiep... Vorige

1. Studie en kinderen

Bron:

Wet Studiefinanciering 2000

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 

WTOS:

Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten

DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs

VO-Raad:

de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs

5010:

vraagbaak voor ouders van kinderen in het basis-, voortgezet en onderwijs én voor medezeggenschapsraden

 

REALISEER je wens, door kostenbesparing en batenverhoging.
De studiekosten stijgen snel en de studenten worden belast met schulden voor de toekomst. Tijd om scherp op de kosten te letten. Op de sites van DUO en van diverse diensten staan de regelingen.

 

De langstudeerdersregeling is niet doorgegaan maar het sociaal leenstelsel of afschaffing van de basisbeurs is doorgevoerd. Cijfers over het sociaal leenstelsel vindt u op studieschuld in cijfers. Ook op de site van Rijksoverheid is meer informatie te vinden.

 

Sommige scholen worden aangemerkt als excellent. Het onderscheid is dat de scholen die op het Overzicht van Excellente Scholen 2013 opgenomen zijn, uitblinken door excellente onderwijsopbrengsten en aansprekende prestaties.

 

Na school is het van belang door te studeren om een betere kans te krijgen op de arbeidsmarkt: mbo, hbo en universiteit. Maar let op de inschrijvingsdatum voor de studie en studiefinanciering. Vanaf 2014/2015 geldt een aanmelddeadline: 1 mei.

 

Let op: aanmeldingen na 1 mei kunnen geweigerd worden.

 

Duo.nl onder gaan studeren en studielink.nl onder Stappenplan Studielink

Internet: Op 1 januari 2010 zijn de twee voornaamste publieke uitvoeringsorganisaties binnen het onderwijs de Informatie Beheer Groep (IBG) en de Centrale Financiën Instellingen (CFI), opgegaan in één organisatie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO voert als... Volgende
Back to home

Oplossingen