belastingdienst.nl/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-belasting-over-inkomen-uit-vermogen-over-2018 Vorige

Basisregels beleggen

Begin met:

quote: Controleer via ‘Check je aanbieder’ wat er bij de AFM bekend is over de onderneming waarmee je zaken doet of wilt gaan doen. Zo kun je zien of jouw aanbieder, bemiddelaar of adviseur beschikt over een vergunning en/of een goedgekeurd prospectus en of er gewaarschuwd is tegen deze onderneming.

Unquote

www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/advies/register

 

En vergeet niet:

 • Beleg tegendraads en verkoop als beleggen populair wordt ('de taxichauffeur vraagt welk aandeel hij moet kopen'). Templeton zei:
  • de haussemarkt wordt geboren op pessimisme (koop)
  • de markt groeit op scepsis
  • de markt wordt volwassen op optimisme (verkoop)
  • de markt sterft door euforie. 

 

Er zijn kritische factoren die uw rendement (kunnen) beïnvloeden. 

Voordat u belegt, is het goed om uzelf de volgende vragen te stellen:

 1. In welke beleggingsvormen en met welke spreiding is mijn vermogen thans belegd? Het is onverstandig om uw gehele vermogen (woning/beleggingshypotheek, pensioen) op eenzelfde wijze te beleggen. Het samenstellen van een totaaloverzicht is wenselijk.
 2. Kan ik leven met de onzekerheid van beleggen? Diverse financiële instellingen verstrekken een vragenlijst die van dienst kan zijn bij het bepalen van uw gevoelens ten aanzien van beleggen. Daarmee wordt het risicoprofiel en het klantprofiel vastgesteld. Deze lijsten, de interpretatie en het profiel van de belegger verschillen. De AFM wil eenduidigheid.  
 3. Heb ik de aan te wenden middelen nodig? Wat is het beleggingsdoel (inkomen consumptief, oudedag, studie kind, reserveringspot, sparen, vermogensaanwas e.d.). 
 4. Dien ik rendement van mijn belegging te hebben ter aanvulling van mijn inkomen? Het is zinvol om een eventueel pensioentekort te berekenen. Ook in dat geval wordt geadviseerd om die middelen die rendement voor het levensonderhoud dienen op te brengen, risicoarm te beleggen.
 5. Risicomitigatie bereikt u door:
  1. hoe langer u uw vermogen vrijelijk ter beschikking heeft (= lange beleggingshorizon), des te meer liquide middelen kunt u in aandelen beleggen. Middelen die u op korte termijn nodig kunt hebben, kunt u beter niet beleggen. Het is van groot belang dat u een budget van in- en uitgaven samenstelt
  2. spreiding tussen obligaties (regio, sector, debiteur, looptijd) en aandelen (asset allocatie, geografische allocatie en sectorale allocatie). Verdeling tussen aandelen, obligaties en vastgoed bepaalt 80% van het rendement. Meer spreiding betekent minder risico. (aandelenfondsen, trackers). Let op de kosten bij actief beleggen.
  3. koop zo nodig zekerheid (puts kopen, combinatie van cyclische en anticyclische fondsen, futures e.d.)
  4. consistent en gestructureerd beleggen. D.w.z. bepaal een strategie, blijf deze volgen en controleer regelmatig of u de strategie nog volgt en uw portefeuille nog dezelfde asset allocatie heeft. Niet te vaak handelen vanwege hoge kosten. Kies een goede broker op www.brokertarieven.nl 
  5. periodiek inleggen op langere termijn. Bij (klein)kinderen maandelijks/jaarlijks kleine bedragen in bijv. indextrackers
  6. kennis over de terminologie is essentieel. Bekijk de Sharpe index via www.morningstar.nl 
  7. stel  een stop loss vast en neem winst (trade componenten: entry price, stop loss, break even punt, take profit). Let op: beleggingsrisico's zijn assymetrisch; een verlies van 50% dient u goed te maken met een winst van 100%
  8. verdeel uw vermogen over verschillende instellingen (depositogarantiestelsel)
  9. beleg niet met geld dat je voor iets anders nodig hebt of zou kunnen hebben
  10. beleg niet met geleend geld en zeker niet uit emotie.

En bedenk: resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

 

Voorkom teleurstellingen vanwege:

 • te korte inschatting van de levensduur
 • verkeerde inschatting van kosten en benodigde middelen
 • verkeerde inschatting van benodigd rendement
 • verkeerde inschatting van vermogensreductie doordat opbrengst nodig is door verkoop, waardoor het rendement aangetast wordt
 • verkeerde invulling van portefeuille (teveel vastrentend en daardoor te weinig rendement)
 • onderschatting van risico's
 • te weinig inzicht in onderlinge verbondenheid van effecten
 • onvoldoende diversificatie (regionaal, sector, valuta)
 • reactief beleggen door gebrek aan inzicht en te weinig specifieke informatie over koersbepalende factoren
 • te actief beheer en daardoor hoge kosten
 • hoogmoed
 • te lang blijven hangen aan verlieslatende fondsen. Verzilver periodiek behaalde koerswinsten.
Versterkingsmaatregelen voor de financiële sector en de economie leiden tot te hoge rente voor leenproducten en te lage rente voor spaarproducten (< inflatie). Oplossing: beleggen. Let op 10 beleggingsvalkuilen:   1. Onderschatten van... Volgende
Back to home

Oplossingen