Het is van belang bij de toepassing van de belastingregels eerst vast te stellen wat voor inkomen u geniet. Als u: in dienstbetrekking bent, ontvangt u loon. Er worden loonheffingen ingehouden. Het begrip loonheffingen bestaat uit loonbelasting en premies... Vorige

Wet IB 2001 (tarieven)

rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting

Tweeschijvenstelsel Inkomstenbelasting in 2021: 37,05% en 49,5%

 

************************************************************************

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

Tarieven wijzigen vaak, zelfs halfjaarlijks. In dit boek worden tarieven slechts periodiek aangepast omdat het geen naslagwerk voor tarieven is, maar gericht is op de trends van belang bij financiële planning. Cijfers gelden als handvatten  voor een persoonlijke afweging. Het is belangrijk om bij financiële berekeningen uit te gaan van geactualiseerde bronnen van overheidsinstellingen die betrokken zijn bij de vaststelling van de tarieven, zoals de Belastingdienst voor toeslagen of het Ministerie van Financiën voor tarieven. Sociale lasten/loonbelasting en andere cijfers van recente jaren zijn ook te vinden bij Vakwijzer ADP (commerciële organisatie).

Tarieven 2016: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2015/12/23/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016.pdf

Tarieven 2015 zie de eindejaarsberichten: Downloads/eindejaarspersbericht-2014-ministerie-van-financien%20(5).pdf en  Downloads/eindrapport-financien-maart2014%20(3).pdf

Op de site van de Rijksoverheid zijn de veranderingen in de sociale lasten en belastingen voor 2015 te vinden. Zie onder: Sociale verzekeringen 2015, Belastingen, Heffingskortingen, Zakelijke belastingtarieven, Belastingplan 2015, Eindejaars-persbericht 2015. Technische maatregelen die per 1 januari 2015 in werking treden en voorheen werden verwoord in het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen staan in het Belastingplan 2015.

 

Tarieven 2014: Zie op rijksoverheid.nl onder wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 en voor 2013 op circulaire d.d. 19-12-2012 van Financiën op rijksoverheid.nl onder wijziging in de belastingheffing.

15 februari. CPB. Quote Belastingdruk eenverdieners loopt op Gepubliceerd: 15 februari 2018 De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald.... Volgende
Back to home

Oplossingen