Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Vroeger was het zeer gebruikelijk om te sparen. Ook vonden velen dat het een plicht was om vermogen ontvangen van ouders door te geven aan de kinderen. In de huidige samenleving, waarin materialisme, individualisme en consumptie veel belangrijker zijn geworden, spelen deze gevoelens minder een rol.   Als wij er toch van uitgaan dat u een deel van uw vermogen aan derden wilt overhevelen,... Vorige

Vormen van overdracht

Hoe gaat u na of er een testament is? www.centraaltestamentenregister.nl

 

Veelal wordt het vermogen in delen aan familieleden nagelaten, gedeeltelijk bij leven en gedeeltelijk bij overlijden. Hierna bespreken wij eerst de wettelijke verdeling en vervolgens door u zelf te kiezen regelingen bij overlijden. Drie vormen worden toegelicht, namelijk het testament, het legaat (onderdeel van het testament) en het codicil. Daarna wordt dieper ingegaan op het testament.

 

Zoals vermeld kan uw nalatenschap volgens de wet of volgens een uiterste wilsbeschikking (testament) geregeld worden. Het testament dient notarieel opgemaakt te worden en ondertekend door diegene die het testament maakt (de testateur) en de notaris. Het volledig voorlezen van het testament door de notaris in aan­wezigheid van 2 getuigen is niet meer noodzakelijk in het huidig erfrecht.

Als er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Let op! Bij het herzien of wijzigen van een testament vervallen de bestaande codicillen.

 

De notaris schrijft het testament in bij het Centraal Testamentenregister, echter zonder inhoud. De inhoud houdt de notaris ‘onder zich’. Derden kunnen pas na het overlijden te weten komen of en met welke inhoud een testament opgemaakt is.

 

Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde vermogensbestanddelen (sieraden, kleren, of geldbedragen) aan iemand na te laten (legaat). De ontvanger heet legataris. De ontvanger is automatisch bij uw overlijden schuldeiser van de nalatenschap en gaat voor de andere erfgenamen. https://www.notaris.nl/legaat-krijgen.

 

Voor bepaalde regelingen, nalaten van gespecificeerde meubels, kleding, sieraden (mits geen som geld of aandelen of benoeming van de executeur), de regeling van de begrafenis/ crematie of een donorcodicil, is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk (codicil) voldoende. U kunt het stuk zelf bewaren. Het is echter zinvol dit stuk in bewaring... Volgende
Back to home

Oplossingen