Is er een testament? Vraag het na via de notaris of rechtstreeks https://www.notaris.nl/centraal-testamentenregister.  Is er een bank- of spaarrekening? Check op https://www.slapendetegoeden.nl/  Testamentinformatie... Vorige

Waarom zou u een testament maken?

 

 • Wenst u dat uw schoonzoon of schoondochter meedeelt in de nalatenschap?
 • Wenst u als samenwoner dat de helft van de woning niet naar de langstlevende gaat?
 • Kiest u voor een hogere erfbelasting?
 • Draagt u bij de overgang van een eigen woning naar een zorginstelling via de eigen bijdrage graag bij aan de kosten van de zorg?

Zo niet, overweeg een testament op te maken. Maatwerk in samenspel met de notaris notaris.nl/uw-nalatenschap-regelen of standaard online via bijvoorbeeld doehetzelfnotaris.nl/hema-notarisnotarisservice.hema.nl of nutestament.nl.

Let op de kosten: degoedkoopstenotaris.nl/familiezaken/resultaat/producten/testament.

 

 

In verschillende situaties is het verstandig om een testament op te maken. U wenst:

 

 • uw partner goed verzorgd achter te laten;
 • uw partner vrij te laten in de te bepalen regeling;
 • erfbelasting te verminderen bij uw overlijden;
 • zo min mogelijk erfbelasting af te dragen na uw overlijden én na het overlijden van uw partner;
 • het bedrag, waarover na uw overlijden belasting betaald dient te worden, te beperken;
 • te regelen dat uw bedrijf voortgezet wordt door een van uw kinderen in een onafhankelijke positie (ondernemers);
 • de waardetoename van uw vermogen zoveel mogelijk onbelast over te dragen;
 • uw vermogen aan uw kinderen na te laten maar met controle door derden (bewind);
 • stiefkinderen mee te laten erven (assepoesterclausule);
 • pleegkinderen mee te laten erven;
 • een regeling te treffen dat uw kinderen bij het overlijden van uzelf en uw partner goed opgevangen worden (voogdijregeling). http://definancielesite.nl/book/page/522. Anders wordt een regeling door de rechter vastgesteld;
 • in geval van een kinderloos huwelijk te voorkomen dat de nalatenschap niet toevalt aan de naaste bloedverwanten;
 • in geval van een kinderloos huwelijk te voorkomen dat de nalatenschap na overlijden van de partner toevalt aan de familie van de partner;
 • in geval van ongehuwd samenwonende partners vermogensbestanddelen na te laten aan uw partner. Anders raakt u misschien de helft van uw partners vermogen en uw eigen vermogen kwijt aan de familie van uw partner;
 • bepaalde mensen iets specifieks na te laten;
 • iemand te onterven of een erfdeel te wijzigen;
 • een goed doel te bevoordelen;
 • bij overlijden schulden kwijt te schelden;
 • een ander rentepercentage voor de schuld van de kinderen vast te stellen;
 • wilsrechten te beperken. U ervaart de wilsrechten als te beperkend en verwacht emotionele problemen bij het inroepen ervan;
 • de afhandeling van uw testament te regelen (benoeming executeur);
 • clausules op te nemen. Voor 2018 bijvoorbeeld om de partner van uw kind uit te sluiten (antischoonzoonclausule) of de uitsluitingsclausule. Na 2018: http://bit.ly/dfs389-insluitingsclausule;
 • de opeisbaarheidsgronden van de vordering van de kinderen uit te breiden, of te bepalen dat door de langstlevende zekerheid gesteld wordt;
 • kleinkinderen na te laten tot een vrijgesteld bedrag voor de erfbelasting;
 • het erfdeel van de langstlevende en uw kinderen aan te passen;
 • een rechtskeuze te maken welk erfrecht van toepassing is. Dit is van belang als u onroerend goed in het buitenland heeft;
 • als alleenstaande te voorkomen dat uw vermogen naar de familie gaat.

 

Testamentvormen Via het Centraal Testamentenregister kunt u te weten komen of er een testament is en bij welke notaris het testament ligt. De inhoud kan alleen door de notaris vrijgegeven worden. De wettelijke verdeling is zonder defiscalisering (zoals schulden als gevolg van overbedeling) via een testament aan te passen... Volgende
Back to home

Oplossingen