Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


In een goede verhouding wordt er veelal van uitgegaan dat de langstlevende verzorging verdient althans medegerechtigd is tot de nalatenschap. Het onterven van de partner is zeer ongebruikelijk. Indien de verhouding zich te zijner tijd toch minder goed ontwikkelt, zou het testament herzien dienen te worden als u uw partner niet meer mee wilt laten delen.   Door de keuze... Vorige

Verblijvingsbeding

Het verblijvingsbeding is een contractuele afspraak tussen samenwonenden/ongehuwde partners in het samenlevingscontract. Uw partner heeft geen deel in uw nalatenschap als u geen testament opmaakt. Indien u de wens heeft de langstlevende samenwonende partner het eigendom van gemeenschappelijke goederen (zoals de woning en de inventaris) te geven, kan gekozen worden voor een beschikking in het testament of een voornoemd beding. Bij aankoop van bijvoorbeeld een woning wordt over en weer het aandeel aan de partner toebedeeld op voorwaarde dat de relatie bij overlijden nog bestaat.

 

Voor overdracht van specifieke goederen is een akte van levering nodig. Daarvoor is de medewerking van de kinderen nodig. Als die medewerking voorkomen moet worden, kan een onherroepelijke volmacht in de akte opgenomen worden.

 

Het verblijvingsbeding wordt aangemerkt als een belast quasilegaat als er geen tegenprestatie tegenover staat.

Aansluitend op het verblijvingsbeding kan een overnemingsbeding in de samenlevingsovereenkomst opgenomen worden. Daarmee heeft de langstlevende het recht op de privébezittingen tegen inbreng van een overnamebedrag. Let op de voorwaarden, o.a. het opmaken van een notariële akte voor het verkrijgen van de hoge vrijstelling.                                   Volgende
Back to home

Oplossingen