Het verblijvingsbeding is een contractuele afspraak tussen samenwonenden/ongehuwde partners in het samenlevingscontract. Uw partner heeft geen deel in uw nalatenschap als u geen testament opmaakt. Indien u de wens heeft de langstlevende samenwonende partner het eigendom van gemeenschappelijke goederen (zoals de woning en de inventaris) te geven, kan gekozen worden... Vorige

Overnemingsbeding

Aansluitend op het verblijvingsbeding kan een overnemingsbeding in de samenlevingsovereenkomst opgenomen worden. Daarmee heeft de langstlevende het recht op de privébezittingen tegen inbreng van een overnamebedrag.

Let op de voorwaarden, o.a. het opmaken van een notariële akte voor het verkrijgen van de hoge vrijstelling.

                                 

De herroeping kan plaatsvinden door een gerichte verklaring aan de ontvanger of bij testament. Bij herroeping keert bijvoorbeeld een in waarde gedaald vermogensbestanddeel terug in de erfenis en vererft tegen een lagere waarde.   Herroeping kan bij een voorwaardelijke verbintenis betekenen dat de ontvanger in geval van doorverkoop een schadevergoeding moet betalen. Herroeping bij verkrijging onder... Volgende
Back to home

Oplossingen