Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Besparingsregels of extra belastingen gelden niet voor 1 jaar of een regeerperiode maar op lange termijn. De pijn is daardoor in het 1ste jaar van beperkte invloed maar opgeteld over de hele duur van de maatregel van groot belang.   Of bezuinigingsmaatregelen worden op een ver vooruitgeschoven tijdstip vam kracht. Gevaar van: wie dan leeft wie dan zorgt.     Voorbeelden... Vorige

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voorheen Wet bescherming persoonsgegevens

Klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

 

Niemand wordt daardoor gelukkig. Hoe voorkomt u een klacht?

kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/privacywetgeving-avg-wat-moet-je-ermee/2021

 

*****************************************************************************

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34851_uitvoeringswet_algemene), gebaseerd op Europese regelgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679

Hierin zijn de rechten van burgers op het gebied van privacy geregeld. Dit is van belang voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Zeker in de wetenschap dat de boetebevoegdheid van de nieuwe Autoriteit Persoonsgegevens verhoogd is tot €20 miljoen.

 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

autoriteitpersoonsgegevens.nl

Quote

De AVG-regelhulp

Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Het AVG-10 stappenplan

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema's waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:  

 1. Bewustwording
 2. Rechten van betrokkenen
 3. Overzicht verwerkingen
 4. Data protection impact assessment (DPIA)
 5. Privacy by design & privacy by default
 6. Functionaris voor de gegevensbescherming
 7. Meldplicht datalekken
 8. Verwerkersovereenkomsten
 9. Leidende toezichthouder
 10. Toestemming

Guidelines

Ook publiceert de AP samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

Quote

 

Autoriteit persoonsgevens.nl

Quote

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

 

Overgangsperiode tussen Wbp en AVG

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

 

Aparte richtlijn politie en justitie

Unquote

 

Autoriteit persoonsgegevens

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

 

Check

https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/checklist-privacywetgeving-avg

https://www.mkbservicedesk.nl/10923/voorbereid-privacywetgeving-avg-tien.htm

https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-organiseren/bereid-u-voor-op-de-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/

https://www.kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen/

https://avgverenigingen.nl/oplossing-verenigingen-hele-oplossing/

https://www.google.nl/search?

 

 

Artikel

jongerenarbeidsmarkt.nl/nl/voor-welke-bedrijven-is-de-avg-van-toepassing

kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen/

 

***************************************************************************** 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In 2001 is de wetgeving ter bescherming van uw persoonlijke gegevens aangescherpt. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienen instellingen zich te houden aan een aantal regels, zoals:

 • informatieplicht dat uw gegevens opgeslagen worden;
 • een verbod om uw gegevens te verwerken zonder uw toestemming;
 • een verbod om uw gegevens voor brieven en aanbiedingen (direct marketing) te gebruiken zonder uw toestemming;
 • de plicht om u in de gelegenheid te stellen uw gegevens te blokkeren, opdat deze niet door derden gebruikt kunnen worden om u aan te schrijven wanneer u dat niet wilt;
 • de plicht om u inzage te geven in de opgeslagen gegevens.

 

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA - zie op de site van de Rijksoverheid) worden de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland weergegeven. In 2016 wordt de GBA omgezet in Basisregistratie Personen (BRP) en omvat ook persoonsgegevens van Nederlanders buiten Nederland.

 

College bescherming persoonsgegevens (CBP) controleert de juiste toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie/opdrachtgever, die opdracht en doel vaststelt tot het bewerken van persoonsgegevens, moet zich als ‘verantwoordelijke’ gedragen volgens de betreffende regels. Bestanden moeten aangemeld worden bij het CBP. De verantwoordelijke moet toezien dat een externe partij (de bewerker), die persoonsgegevens verwerkt voor mailings, nieuwsbrieven e.d., zich volgens de regels gedraagt. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens en moet misbruik voorkomen. Zie op rijksoverheid.nl onder Handleiding voor verwerking persoonsgegevens.

De regels zijn erop gericht dat personen die zich aanmelden voor een actie, nieuwsbrief e.d. weten wie het verzoek initieert en waarom. Ieder gebruiker moet eigen gegevens aan kunnen passen of registratie ongedaan maken.

Let op: de regels zijn ruim opgesteld zodat veel organisaties bestanden aan moeten melden. Zie onder melden. In de Handreiking bij het Vrijstellingsbesluit Wbp ziet u of u vrijgesteld bent van aanmelding.

Voor het mailen van prospects/ toekomstige klanten voor commerciële doeleinden gelden de regels van de Telecommunicatiewet onder 11.7. Zie ook wijziging artikel 11.7a op eerstekamer.nl.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels-voor-ondernemers/epv-na-avg-uitbreiding-privacywetgeving/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_zzp_37_2019&utm_term=zzp_wetgeving Volgende
Back to home

Oplossingen