Schenken maar toch behouden. Een schenking moest in het regime van voor 2003 onherroepelijk zijn. In het huidige recht kunt u het recht om te herroepen uitdrukkelijk voorbehouden. U kunt ook schenken onder voorwaarden of met een tijdsbepaling. Om verschillende redenen (bijvoorbeeld minderjarigheid van de kinderen, beperkte financiële verantwoordelijkheid van meerderjarige kinderen)... Vorige

Ad a. Schuldigerkenning - schenking op papier

U wilt schenken maar u kunt of wilt geen geld overboeken op de rekening van de kinderen. Dan kunt u een akte op (laten) maken (voor 2003 uitsluitend notarieel) waarin u erkent een bedrag te schenken maar schuldig te blijven (schuldigerkenning) met opeisbaarheid bij overlijden. Daardoor ontstaat een schuld in de nalatenschap van de ouder.

U kunt de schuld onbelast aflossen. De schuld komt in mindering op de nalatenschap en u betaalt minder erfbelasting. Om erfbelasting te voorkomen moet de akte notarieel opgemaakt worden, als de schenking volgens de tekst pas na het overlijden wordt uitgevoerd. Vereist is dat u daadwerkelijk een zakelijke rente betaalt en opgeeft aan de Belastingdienst. Deze rente moet reëel zijn. Fiscaal is de door u betaalde rente niet aftrekbaar (Box 3). Het rentepercentage bedraagt met ingang van 1 januari 2010 zes procent (6%). http://www.belastingdienst.nl//schenken_op_papier/schenken_op_papier

rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2011/01/13/besluit-erfbelasting-toepassing-van-artikel-10-van-de-successiewet-1956

           

Deze schenkingsvorm verlaagt uw Box 3 vermogen en verhoogt het Box 3 vermogen van uw kind. Bij minderjarige kinderen wordt de vordering van uw kind in Box 3 en de schuld van uw kind in Box 3 aan u toegerekend. Schenken aan een minderjarig kind om belasting te besparen heeft dus geen zin.

Het is niet mogelijk om ongestraft de rente (tijdelijk) niet te betalen of kwijt te schelden. De schuldigerkenning gaat dan niet op en valt in de nalatenschap.

 

De schuldigerkenning is zeer geschikt als u geen gebruik kunt maken van de grote vrijstelling wegens beperkte liquiditeiten en u de kans niet voorbij wilt laten gaan omdat u op termijn bijvoorbeeld een uitkering verwacht waarmee u de schuld kunt voldoen. Aflossing op een schuldigerkenning is zonder belastingheffing mogelijk omdat er gewoon afgelost wordt op een schuld.

 

Notarissen stellen dat de akte notarieel opgemaakt moet worden:

https://www.doehetzelfnotaris.nl/moet-schenken-op-papier-bij-de-notaris/

https://www.doehetzelfnotaris.nl/over-ons/ 

https://schenkenoppapier.nl/schenken-papier-zonder-notaris/

 

De belastingdienst:

Quote

Aan welke voorwaarden moet een schenking op papier voldoen?

Als u een schenking op papier doet, is uw erfenis voor de erfbelasting lager. Daarvoor moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt de schenking door een notaris laten vastleggen in een notariële akte
    Legt u de schenking niet vast in een notariële akte, maar in een onderhandse akte? Dan is er na het overlijden van de schenker geen sprake meer van een schuld. Daardoor kan de ontvanger het bedrag niet opeisen en die kan de schuld dan niet opgeven in de aangifte erfbelasting.
  • U betaalt over het geschonken bedrag minimaal 6% rente
    Deze voorwaarde geldt sinds 1 januari 2010. Hebt u vóór 1 januari 2010 een schenking op papier gedaan en hebt u toen een lager rentepercentage afgesproken? Als die rente 'marktconform' was, voldoet u toch aan deze voorwaarde. Met marktconform bedoelen we dat een bank in die tijd hetzelfde rentepercentage had kunnen berekenen.
  • U betaalt ieder jaar daadwerkelijk de rente

Voldoet u aan al deze voorwaarden? Dan mogen de erfgenamen de schenking op papier als schuld opgeven in de aangifte erfbelasting.

 Unquote

U kunt schenken onder beheer door een rekening te openen op naam van degene aan wie u gaat schenken en een beheerovereenkomst te laten maken waarbij het beheer over de rekening aan u toevertrouwd is. U kunt allerlei bepalingen aan het beheer koppelen (bijvoorbeeld het laten vervallen op een bepaalde leeftijd). Als u een geschonken bedrag onder beheer of onder bewind stelt, is het gevolg dat u of... Volgende
Back to home

Oplossingen