Belastingtarieven:  http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven. berekenhet.nl/pensioen/pensioengat-jaarruimte.html  http://bit.ly/dfs460-reserveringsruimte belastingdienst.nl/pensioentekort/hoeveel-premies-en-stortingen-mag-u-aftrekken Vorige

Reserveringsruimte

Belastingtarieven: http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven

Reserveringsruimte: belastingdienst.nl/-stortingen-voor-lijfrente-bij-pensioentekort/hoeveel-premies-en-stortingen-mag-u-aftrekken/

 

berekenhet.nl/pensioen/pensioengat-jaarruimte.html 

http://bit.ly/dfs460-reserveringsruimte

belastingdienst.nl/hoeveel-premies-en-stortingen-mag-u-aftrekken

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-lijfrentes-kan-ik-afsluiten-met-belastingvoordeel 

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hoe-bereken-ik-mijn-jaarruimte

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hulpmiddel-lijfrentepremie-2016-en-daarna

 

****************************************************************************** 

Reserveringsruimte (2012/2013/2014: maximaal €6.989 en €7.052 in 2015 en 2017: €7.110, 2018: €7.167). Het bedrag is verhoogd tot in 2017 €14.039 bij belastingplichtigen die begin van het kalenderjaar 55 plus 9 maanden zijn.

Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor de jaarruimte, maar daarvan geen gebruik hebben gemaakt, kunnen deze aftrek later inhalen door van de reserveringsruimte gebruik te maken. Dat dient u bij aangifte op te geven. 

 

Een voorwaarde voor het benutten van de reserveringsruimte is, dat u in de aan het kalenderjaar voorafgaande periode van 7 jaar minder lijfrentepremies heeft betaald dan op grond van de jaarruimte mogelijk was. De reserveringsruimte mag niet hoger zijn dan 17% van de premiegrondslag met een maximum bepaald door uw leeftijd.

 

Omdat u de mogelijkheid voor gebruik van de reserveringsruimte na 7 jaar verliest, is het soms verstandiger gebruik te maken van de reserveringsruimte in plaats van de jaarruimte. De niet gebruikte jaarruimte kunt u op een ander tijdstip inhalen. Daarmee voorkomt u dat u uw oudste jaarruimte niet meer aan kunt wenden voor de reserveringsruimte.

 

Berekeningsprogramma van de jaarruimte is vermeld op de site van de Belastingdienst. 

Door gebruik te maken van deze aftrekmogelijkheid kan de oudedagsreserve fiscaal geruisloos worden omgezet in een of meer van de fiscaal bevoordeelde lijfrenten, die dienen ter compensatie van het pensioentekort. Omzetting kan via een verzekeraar of via een bank.   Op het saldo van de oudedagsreserve rust een latente IB-claim. Door de omzetting verschuift de claim... Volgende
Back to home